Perspectief 2022-59

Redactioneel 1
Herwig Aldenhoven. Een blik op zijn leven en zijn kerkelijke en theologische inzet* 4
1. Biografische schets 4
2. Liturgie: het eucharistisch gebed 5
3. Systematische theologie: Het trinitarisch geloof als horizon voor het verstaan van de kerk 10
4. Nog een korte blik op Aldenhoven's afscheidscollege uit 2001: 13
5. Slotreflectie met het oog op de Oud-Katholieke Kerk vandaag 15
Oud-katholieke vragen aan protestanten 21
1. Wat kunnen Lutheranen van Van Aldenhoven leren? 21
2. Eenheid door liturgie? 23
3. Het epiclesegebed in het tafelgebed 24
4. Leerpunten 26
Herwig Aldenhoven: 29
1. Exemplarisch voor de oud-katholieke theologie 29
2. Interessante, maar geen liturgische theoloog 31
3. Visie op de liturgie 32
De theologie van Herwig Aldenhoven als voorbeeld van neo-patristisch denken 36
1. Aldenhoven: paradigmatisch voor oud-katholiek theologisch denken 36
2. De neo-patristische denkrichting 37
3. Hoe „conservatief“ en hoe „modern“ kan een neo-patristische theologie zijn? 39
De vroege kerk en de oosterse kerk als model voor kerk zijn vandaag in het Westen; 43
1. Vereisten voor een model ‘vroege kerk - oosterse kerk’ 43
2. Het concept van de oude, onverdeelde kerk 43
3. Vroege kerk en oosterse kerk 44
4. Geen imitatie van de vroege kerk 45
5. Eenheid van theologie, spirituele ervaring, liturgie en pastorale praktijk 46
6. De vroege kerk en antiek ‘substantiedenken’ 46
7. Het ‘Realsymbol’ in de vroege kerk – de concreetheid van de religieuze werkelijkheid en de religieuze waarde van het lichamelijke, zintuigelijke en materiele 48
8. Gebed en liturgie als de beslissende uitdrukking van het geloof 50
9. De betekenis van het geloof in de Drievuldigheid voor de relatie tot God 51
10. De opvatting over Jezus Christus 53
11. Verzoening door voldoening? 54
12. De verheerlijking van het lijden? 55
13. De kerk als gemeenschap 56
14. Alleen de vroege kerk van het Oosten als model voor de correctie van verkeerde ontwikkelingen in het Westen 57
15. De Augustinus’ leer van de erfzonde 57
16. Erfzonde en seksualiteit bij Augustinus 58
17. De houding ten opzichte van seksualiteit in de traditie van de oosterse kerk 59
18. Onderwerpen met betrekking waartoe de vroege kerk en de oosterse kerk geen model kunnen zijn 61
19. De mogelijkheden om in de vroege en oosterse kerken een model te zien: samenvatting 61
20. Misschien een ander soort kerk, maar niet een andere ‘denominatie’ 62
21. Vroegkerkelijk erfgoed, verkeerde ontwikkelingen en de noodzakelijkheid van nieuwe ontwikkelingen in de latere westerse kerk 63
22. Is de tijdsgeest een criterium voor de vraag of iets een model kan zijn? 64
23. Voorbeelden van impulsen uit de vroege kerk en de oosterse kerk bij westerse theologen van de 19e en 20e eeuw 65
24. De noodzakelijkheid van het model van de vroege kerk 67
Personalia 71
Colofon 73

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=