Perspectief 2022-59

2022-59 Herwig Aldenhoven. Een blik op zijn leven en zijn kerkelijke en theologische inzet 15 gebruikt: «Das Denken ist hier also gerade nicht auf die ‹Wesenheit› gerichtet, wie im antiken Substanzdenken, sondern auf die Energien, die wirkenden Kräfte, die Kräfte, durch die Gott handelt an der Schöpfung und in ihr. Durch seine wirkende Kraft tritt Gott in Beziehung zu uns und zur ganzen Schöpfung. Das heisst aber, dass dieses Denken vor allem auf die Beziehung ausgerichtet ist.»33 Het gaat om het goddelijke leven. In dit verband wijst Aldenhoven in zijn afscheidscollege ook op het eerdergenoemde belang van het verstaan van symbolen, omdat dit een belangrijk kenmerk was van de vroege Kerk. Deze heeft volgens Aldenhoven de authentieke en gezaghebbende uitdrukking van zijn geloof in de eerste plaats in gebed en eredienst gezien en niet in uitvoerige officiële en bindende leerstellige geschriften, zoals in het Westen in de loop der tijd gebruikelijk is geworden, met name in de vorm van een zogenaamde Confessio. Deze doelstelling van kerkelijke bezinning en vernieuwing zou ook nuttig kunnen zijn voor de huidige oecumenische situatie. 5. Slotreflectie met het oog op de Oud-Katholieke Kerk vandaag Enkele maanden na de bovenstaande lezing in Fribourg moet ik de volgende kritische opmerking maken: Men kan zich afvragen of Aldenhovens beschouwingen in zijn afscheidscollege over de samenhang tussen Bijbels getuigenis en de doorleefde receptie daarvan in de Oud-Kerkelijke traditie, die in Oost en West grotendeels gedeeld wordt, in de Oud-Katholieke Kerk van nu nog een rol spelen als het gaat om het beantwoorden van vragen die vanuit een hedendaags bewustzijn gesteld worden aan de kerk en haar specifieke geloofsopvatting. Een dergelijke vraag die in het laatste kwart van de 20e eeuw een belangrijke rol speelde, betrof de wijding van vrouwen tot het apostolische ambt. Het leidde tot een langdurig theologisch gedifferentieerd, maar tegelijkertijd moeilijk debat in de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht. Het was daarbij van fundamenteel belang voor de benadering van deze vraag door de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie dat ook de stemmen zouden worden gehoord van andere kerken waarmee de Unie van Utrecht in kerkelijke gemeenschap was of in officiële gesprekken wegen zocht naar een toekomstige kerkelijke gemeenschap.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=