Perspectief 2022-59

62 Prof. dr. Herwig Aldenhoven Perspectief • het geestelijk levende verstaan van de Drievuldigheid; • het verband tussen de menselijke participatie in God vanaf de schepping (‘beeld van God’ zijn) en het geloof in de menswording van God in Jezus Christus; • de kerk als een gemeenschap met breed gedragen besluitvormingsprocessen; • de opvatting van verlossing in Christus zonder het idee van voldoening; • het serieus nemen van het lijden en de dood van Jezus en het lijden en de dood in het algemeen, zonder het lijden te zoeken of te verheerlijken; • het serieus nemen van de vervreemding van de mens van God, van de medemens en van zichzelf (‘zonde’, ‘erfzonde’) zonder de last van de specifiek Augustijnse leer van de erfzonde (niet in de laatste plaats met betrekking tot seksualiteit). 20. Misschien een ander soort kerk, maar niet een andere ‘denominatie’ Wanneer men dit alles overweegt, kan men tot de conclusie komen dat er nog een ander type kerk is dan de voornamelijk in het Westen bekende kerktypen, het rooms-katholieke en het reformatorische, en dat het verschil tussen het vroegkerkelijke kerktype en deze latere westerse kerktypen groter is dan het verschil tussen de rooms-katholieke en de protestantse kerktypen. Er valt veel te zeggen voor een dergelijke conclusie. Wie deze overweging volgt, zou dan nog een stap verder kunnen gaan en menen dat het vroegkerkelijke begrip van de kerk tot op zekere hoogte een andere ‘denominatie’ zou zijn. Maar dat is niet het geval. Als men het woord ‘denominatie’ in zijn historische context serieus neemt, betekent het zoiets als ‘bijzondere, uitzonderlijke geloofsgemeenschap’. Maar het type van de vroege kerk is juist geen bijzondere of uitzonderlijke geloofsgemeenschap, maar de hoofdstroming. Hierbij moet rekening worden gehouden met wat hierboven werd gezegd in de context van de bespreking van gebed en liturgie als centrale uitdrukkingsvorm van het geloof over ‘belijdenisgeschriften’ werd gezegd. Overigens benadrukten de oud-katholieken reeds in de 19e eeuw overeenkomstig deze positie dat zij niet het

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=