Perspectief 2022-59

26 Ds. Trinette Verhoeven Perspectief “Wij danken U, Heer, dat wij door Jezus Christus, uw Zoon, mensen van uw toekomst mogen zijn, zo zeker als wij deze gaven ontvingen; (wij danken U voor wat Hij als mens van vlees en bloed voor ons heeft doorstaan;) wij danken U voor elk woord dat van U uitgaat. Schenk ons, Heer, uw Geest, geef ons inzicht in uw wil en plant uw gerechtigheid voort over de aarde. Laat ons geloof niet ophouden en onze liefde toenemen door Jezus Christus, onze Heer, amen.” (Lutherse dienstboek) 4. Leerpunten Ik citeer dit zo uitvoerig, omdat hier voor lutheranen nog wel een vraag ligt die vanuit de oudkatholieke traditie aan de orde is en ook in Lima gesteld wordt. De Lima-liturgie heeft twee epiclesen voor de inzettingswoorden over de gaven van brood en wijn en na de communie over de gemeenschap. Met dat laatste hebben lutheranen dus geen moeite met het eerste wel. In een reactie op het Lima-rapport schreef de lutherse synode: “De Heilige Geest wordt daar tot een bemiddelende instantie verheven, die nodig is voor de realis presentia Christi en om de belofte van de inzettingswoorden te vervullen.” Het is een stevige reactie. Maar is dit een reactie die nog past? En ik denk ook aan ‘receptive ecumenism’. Durven we te kijken wat de andere traditie ons kan leren? Ik denk dat het dienstboek van de Protestantse Kerk een stap verder heeft gedaan, wanneer zij in haar dienstboek een gebed over de gaven opneemt in een van haar liturgieën. De Geest wordt in dit gebed niet expressis verbis genoemd maar toch wel verondersteld als wij lezen: (…) Maak het (brood en wijn als werk van onze handen) voor ons en voor allen tot leeftocht op weg naar uw koninkrijk. (…)8 W.R. van der Zee schrijft in een reactie op de stellingname van de lutheranen ten aanzien van Lima in een liber amicorum ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van prof. Boendermaker; “Maar wij roepen de Geest af over het hele gebeuren waarbij brood en wijn een nadrukkelijke rol spelen. (…) En hoe actueel is dat in onze tijd! ‘Zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem.’ (Psalm 104, 30) Wie met de gaven van de schepping omgaat, zal niet alleen het Woord spreken, maar ook bidden om de Geest.”9 Van der Zee legt een verband met het dan actuele proces voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Ik hoor daarin eenheid en samenhang van christelijk geloof en leven. Op dat punt heeft Aldenhoven mij

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=