Perspectief 2022-59

2022-59 De vroege kerk en de oosterse kerk als model voor kerk zijn vandaag in het Westen 67 in God’. Hoewel Rahner heel voorzichtig wil zijn met deze stelregel,13 is het voor hem belangrijk om het schepsel zijn van de mens niet los te zien van diens participatie in God. En dit stemt overeen met de opvatting van de vroege kerk, waarvan ik hierboven zei dat zij ons alleen in staat stelt op een zinvolle manier te geloven in de menswording van God in Jezus Christus. 24. De noodzakelijkheid van het model van de vroege kerk We hebben gezien in welke zin het onmogelijk is om de vroege kerk als een model te beschouwen. Maar we hebben ook aspecten van de vroege kerk gezien die als model kunnen functioneren. Maar is de vroege kerk nodig als model voor kerk zijn vandaag? Zouden alle impulsen tot vernieuwing, verdieping en eenheid niet ook uit de Bijbel en inzicht in wat zich vandaag als noodzakelijk aandient kunnen worden geput, zonder een beroep te doen op het model van de vroege kerk? Voor veel impulsen die nodig zijn voor kerk-zijn vandaag is dit waarschijnlijk inderdaad mogelijk. Ik geloof echter dat er nog meer en diepere impulsen zijn als het model van de vroege kerk wordt meegenomen. Het voorbeeld van de hierboven genoemde theologen, die, geïnspireerd door het vroege kerkelijke denken, zoveel hebben gedaan voor de vernieuwing van kerk en theologie, bevestigt dit. Maar er is nog een andere kant aan deze vraag. Er is ook een verband en een overeenkomst met de vraag welke betekenis het historisch bewustzijn heeft voor het leven van de samenleving en van het individu. Maar ik kan er hier alleen terloops naar verwijzen. Ook al kunnen wij veel impulsen halen uit de huidige tijdsgeest, dan nog maakt het een groot verschil of wij denken dat wij nu pas alles hebben uitgevonden, of dat wij ons ervan bewust zijn dat veel van wat wij vandaag nodig hebben, te vinden is in veel ouder erfgoed, dat weliswaar al sinds langere tijd op allerlei manieren ondergesneeuwd geraakt is, maar dat we opnieuw kunnen ontdekken en waarvan we kunnen leren. Dit inzicht maakt ons bescheiden en voorkomt dat wij het bewustzijn van vandaag verabsoluteren, wat wij net zomin moeten doen als het negeren.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=