Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

500 jaar Reformatie

refo500 foto siteDe herdenking van 500 jaar Reformatie in 2017 is al enkele jaren een belangrijk aandachtspunt in het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Door middel van publicaties en symposia wil de vereniging bijdragen aan een oecumenische herdenking.
Op deze pagina zullen we vanuit diverse invalshoeken aandacht schenken aan de voorbereiding van de Reformatieherdenking.

God wil ons redden

KimmanMoeten wij Gods liefde verdienen? Bijvoorbeeld door het doen van goede werken? Welke relatie hebben God en mens met elkaar? Is God rechtvaardig of barmhartig? Deze vragen zijn voor Luther van groot belang. Voor een antwoord gaat hij te rade bij de Bijbel. 

Lees meer...

Een oecumenische mijlpaal

Geert 3Een koepel van protestantse Kerken, waaronder de Nederlandse PKN, tekende de gemeenschappelijke verklaring van katholieken en lutheranen over de rechtvaardigingsleer. Dat mag een oecumenische mijlpaal heten. Nu nog een gezamenlijke verklaring over Kerk, Eucharistie en ambt.Dominee René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, was onder de indruk van de ondertekening van de Gemeenschappelijke Verklaring over de Rechtvaardiging door de World Communion of Reformed Churches (WCRC). Die vergaderde van 28 juni tot 7 juli in Leipzig en De Reuver was erbij, samen met de preses van de PKN, dominee Karin van den Broeke. De ondertekening vond plaats op 5 juli aan het einde van een kerkdienst in Wittenberg.

Lees hier het hele artikel op de website van het Katholiek Nieuwsblad

 

Samen het solus Christus herdenken

Hans BurgerMet gemengde gevoelens kijk ik naar de viering van de Reformatie. Ik zie rond de Reformatie zoveel menselijk onvermogen en menselijke onmacht terug. Wanneer je kijkt naar onze huidige Europese geseculariseerde samenleving, naar de problematiek van moderniteit en postmoderniteit, dan zijn die problemen zo verbonden met de aanleiding tot en de uitwerking van de Reformatie. Machtsmisbruik van de kerkelijke hiërarchie, verval van de geestelijkheid, drammerig aandringen op geestelijke vernieuwing, boetepredikers, opkomend individualisme, heilsonzekerheid, traditionalisme, opnieuw willen beginnen los van de traditie, conflicten over macht en autoriteit, onmacht om elkaar te bereiken, inquisitie, scheuringen en conflicten, godsdienstoorlogen.

Lees meer...

500 jaar Reformatie: aandachtspunten voor de oecumene

BultsmaDe herdenking van 500 jaar Reformatie is in volle gang. Een diversiteit aan initiatieven leidt tot samenkomsten van allerlei soort. De Raad van Kerken in Fryslân en de Diocesane werkgroep voor oecumene van het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseerden op 14 juni ook een bijeenkomst ter gelegenheid van de herdenking van de Reformatie. 

Lees meer...

Verlokt tot vrijheid en overgave

kerkennachtDe Kerkennacht in Utrecht 2017 stond in het teken van de Reformatieherdenking. Op diverse plaatsen kwamen Luther en andere reformatoren ter sprake. In Huize De Beiaard werden in kleine kring teksten besproken over vrijheid en overgave. Mariet Rijk, vrouwe van Bethanië las het gebed 'In Gods handen van Theresa van Avila (1515-1582). Deze tekst brengt de volledige overgave aan wat God voor haar wil tot uitdrukking. Alles wil ik aanvaarden, zolang ik maar weet dat het uit U is. Geert van Dartel hield een inleiding over één van de mooiste werken van Maarten Luther: 'De vrijheid van een christen'.

Lees meer...

Erasmus Oecumenicus. In vrijheid op zoek naar de bronnen van het geloof - bespreking

 

Erasmus 100Deze bundel, verschenen in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap (jaargang 104 (2016), aflevering 5) onder redactie van Geert van Dartel, vormt de neerslag van een op 14 maart 2016 in Museum Gouda gehouden gelijknamig symposium. De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseerde het symposium om te herdenken dat het in 2016 vijfhonderd jaar geleden was dat het belangrijkste en invloedrijkste werk van de Nederlandse humanist Erasmus, Novum Instrumentum, werd gepubliceerd: de Griekse uitgave van het Nieuwe Testament. Novum Instrumentum vormde de basis voor de meeste Europese moderne vertalingen van het Nieuwe Testament.

Lees meer...

Oecumene is wezenlijk voor de kerk en oecumene is de toekomst van de kerk

Dick VosDe bijeenkomst die belegd was vanwege het reformatiejubileum, was georganiseerd door de Raad van Kerken in Fryslân en het Bisdom Groningen-Leeuwarden, in samenwerking met de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Misschien ook vanwege deze brede combinatie van organisatoren - en daarmee de samenstelling van het publiek - vroeg ds. Karin van de Broeke, synodepreses van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), zich eerst hardop af of we het reformatiejubileum nu vieren of gedenken.

Lees meer...

Rome en Reformatie in Brabant

luther 0 1De relatie tussen Rome en Reformatie is het thema van de Reformatieherdenking in Brabant. In september 2017 worden er in het kader van de estafette van de Protestantse Kerk in Nederland op verschillende plaatsen in Brabant activiteiten georganiseerd. Op 1 september wordt de estafettekaars vanuit Zeeland overgebracht naar Bergen op Zoom. Gedurende de maand wordt een gevarieerd programma aangeboden met activiteiten in Bergen op Zoom, Oosterhout, 's-Hertogenbosch en Gennep. Op 24 september is de afsluiting en wordt het stokje overgegeven aan Utrecht.

Lees meer...

Bewonderenswaardige vrouwen rond Luther

KimmanKerk en politiek in Europa waren een mannenwereld toen de Reformatie symbolisch begon op 31 oktober 1517 met het bevestigen van de 95 stellingen aan de deur van de slotkerk in Wittenberg, waar de universiteit was gevestigd. Op het eerste gezicht waren de reformatoren theologisch onderlegde mannen. Maar een dragend idee onder de Reformatie was het priesterschap van alle gelovigen. Bij Maarten Luther zie ik een inspiratie door drie vrouwen: zijn moeder, zijn devotie voor de H. Maria en zijn toewijding aan zijn echtgenote.

Lees meer...

In het spoor van Luther

IMG 7829Zoals ieder jaar heeft het bisdom van ‘s Hertogenbosch in de eerste week van Pasen een uitwisseling met het Evangelische-lutherse bisdom van Kurhessen-Waldeck en de classis van de PKN Brabant-Limburg. Deze uitwisseling dateert van 1967 en is begonnen met mgr. Bluyssen en ds. Nico den Akker. Dit jaar zijn we uiteraard om een bijzondere reden bij elkaar. In dit jubileum jaar van 500 jaar Reformatie zijn we in het spoor van Luther en de Reformatie gegaan.

Lees meer...


01
sept
Ontmoetingskerk Bergen op Zoom
De relatie tussen Rome en Reformatie is het thema van de Reformatieherdenking in Brabant. In

09
sept
De relatie tussen Rome en Reformatie is het thema van de Reformatieherdenking in Brabant. In

10
sept
Paulusabdij Oosterhout
De relatie tussen Rome en Reformatie is het thema van de Reformatieherdenking in Brabant. In

24
sept
Protestantse Kerk Gennep
De relatie tussen Rome en Reformatie is het thema van de Reformatieherdenking in Brabant. In

11
okt
KU Leuven
From 11 to 14 October 2017 the Centre for Ecumenical Research (Prof. P. De Mey) and a KU Leuven research
Laatste lezersreacties:

 • Anoniem zei Meer
  Inderdaad, metanoia is wat we nodig hebben! 4 weken geleden
 • Rene heinrichs zei Meer
  Dank. Veel stof om over na te denken. Ook voor mij als katholiek. 4 weken geleden
 • Williammbrooks zei Meer
  This is something individuals need to think about. Your blog is really mind blowing and the design... zaterdag 01 juli 2017
 • Margriet Gosker zei Meer
  Goeie vraag. Is er zo iets als een spiritualiteit van ambtsdragers?

  Volgens mij niet, behalve dat... woensdag 28 juni 2017

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 
secretariaat@oecumene.nl
KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI