Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

500 jaar Reformatie

refo500 foto siteDe herdenking van 500 jaar Reformatie in 2017 is al enkele jaren een belangrijk aandachtspunt in het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Door middel van publicaties en symposia wil de vereniging bijdragen aan een oecumenische herdenking.
Op deze pagina zullen we vanuit diverse invalshoeken aandacht schenken aan de voorbereiding van de Reformatieherdenking.

Bewonderenswaardige vrouwen rond Luther

KimmanKerk en politiek in Europa waren een mannenwereld toen de Reformatie symbolisch begon op 31 oktober 1517 met het bevestigen van de 95 stellingen aan de deur van de slotkerk in Wittenberg, waar de universiteit was gevestigd. Op het eerste gezicht waren de reformatoren theologisch onderlegde mannen. Maar een dragend idee onder de Reformatie was het priesterschap van alle gelovigen. Bij Maarten Luther zie ik een inspiratie door drie vrouwen: zijn moeder, zijn devotie voor de H. Maria en zijn toewijding aan zijn echtgenote.

Lees meer...

In het spoor van Luther

IMG 7829Zoals ieder jaar heeft het bisdom van ‘s Hertogenbosch in de eerste week van Pasen een uitwisseling met het Evangelische-lutherse bisdom van Kurhessen-Waldeck en de classis van de PKN Brabant-Limburg. Deze uitwisseling dateert van 1967 en is begonnen met mgr. Bluyssen en ds. Nico den Akker. Dit jaar zijn we uiteraard om een bijzondere reden bij elkaar. In dit jubileum jaar van 500 jaar Reformatie zijn we in het spoor van Luther en de Reformatie gegaan.

Lees meer...

Allerheiligenavond, reformatiedag, of gezellig griezelen?

RobKuiperHalverwege de negentiger jaren zag men in oktober chocoladen heksjes in de winkels liggen. Ook werden er attributen aangeboden om een griezelfeest te vieren. Halloween deed zijn intrede. Hoeveel mensen zouden de link nog leggen met Allerheiligen-avond? Hoeveel mensen realiseren zich dat het dan Reformatiedag is omdat Maarten Luther een plakkaat met stellingen tegen de aflaat zou hebben gespijkerd, aan de deur van de slotkerk te Wittenberg?

Lees meer...

Van strijden naar strelen

Vermeulen100We zongen in de jaren 60 het beroemde Lutherlied “Een Vaste Burcht” als een strijdlied, begeleid door donderend orgelspel. Het waren volle kerken waarin ik opgroeide en er was geen twijfel over de juistheid van de Reformatie noch over het heldendom der reformatoren. God was gewoon een aantal keren opnieuw begonnen met zijn volk, zoals de profeten al hadden uitgelegd. Eén van die keren was de Reformatie! Luther had het niet alleen goed begrepen maar was tegelijkertijd ook instrument van Gods wil en leiding.

Lees meer...

Samen op weg - gaandeweg een - 500 jaar Reformatie en Oecumene

GoskerNa 500 jaar protestantisme blikken we terug en kijken we vooruit. Het ideaal van die ooit zo bruisende beweging van de Reformatie was ongetwijfeld kerkvernieuwing. Tot de kroonjuwelen van de Reformatie reken ik het priesterschap van alle gelovigen, de vrijheid van een christen, die nooit iemands slaaf is, maar wel van harte en te allen tijde dienstbaar aan iedereen, de focus op de Heilige Schrift als Gods Woord en de nadruk op Gods vrije genade. Maar de Reformatie bracht ook de nodige bijverschijnselen met zich mee, die me met schaamte vervullen: onbegrip, verkettering en eeuwenlange strijd.

Lees meer...

'De vreugde was zichtbaar en voelbaar'

IMG 1575 281x300Met een zinderende bijeenkomst in een stormvaste tent in Mariënkroon in het Brabantse Nieuwkuijk werd op een winderige en regenachtige zaterdag, gesproken, gezongen en gebeden voor de voortgang van de oecumene in ons land. 'De vreugde was zichtbaar en voelbaar', luidde een commentaar op facebook. Uitgangspunt was de herdenking van 500 jaar Reformatie, door de Focolarebeweging en de Katholieke Vereniging voor Oecumene opgepakt als een kans om na te denken over impulsen voor de voortgang van de oecumene op weg naar eenheid. De uitnodiging van het Rome-Reformatie Beraad aan christenen in Nederland om de Reformatie oecumenisch te gedenken, die op deze dag werd vrijgegeven, sloot naadloos aan bij het doel en de opzet van deze bijzondere bijeenkomst.

Lees meer...

Woedend en vroom

KimmanTwee totaal verschillende eigenschappen, boosheid en vroomheid, verenigd in een persoon: Maarten Luther. Zijn woede brengt hem tot radicale posities in bepaalde geloofskwesties, die we nu anders zien. Zijn vroomheid is na 500 jaar nog altijd een inspiratie voor ons. 

Lees meer...

Hervorming vieren wekt verlangen naar herstel van eenheid

Los100Op 31 oktober 2016 was paus Franciscus in Lund in Zweden. Samen met de Lutherse aartsbisschop Munib Younan, voorzitter van de Lutherse Wereldfederatie, ging hij daar voor in een gezamenlijke gebedsdienst bij gelegenheid van de opening van de viering van 500 jaar Reformatie. Algemeen wordt de actie van Martin Luther, aan de vooravond van Allerheiligen 1517, toen hij zijn 95 stellingen op de deur van de kapel in Wittenberg bevestigde, gezien als het begin van de Reformatie. Om dat feit en de gevolgen te gedenken is een heel jaar uitgetrokken op weg naar 31 oktober 2017.

Lees meer...

Oecumenisch herdenken

Biewenga100Tempora mutantur et nos in illis

Die Latijnse spreuk komt bij mij boven, als ik nadenk over de herdenking van de Reformatie, nu 500 jaar geleden: 'De tijden veranderen, en wij met hen'. Of een meer eigentijdse variant: 'The times, they are a-changing' (Nobelprijswinnaar Bob Dylan). Waar ging het over, vijfhonderd jaar geleden?

Lees meer...

Was Christum treibet

Henk Boem 1In de gebedsweek voor de eenheid van de christenen hadden we elke avond een gebedsdienst in een van de vele christelijke kerken die ons dorp rijk! is. Zo kom je nog eens ergens. Gezamenlijk gebed voor de eenheid. We weten natuurlijk heel goed – en zeker de deelnemers aan deze gebedsstonden – dat “We zijn tot één lichaam gedoopt en allen doordrenkt van één Geest” (1 Kor 12) en we kennen allemaal Jezus' gebed: ”dat ze allen één zijn. Zoals U Vader in Mij bent en ik in u, zo moeten zij in ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat U mij hebt gezonden ...” (Joh 17,21).

Lees meer...


14
juni
Trinitatis, Heerenveen
De Raad van Kerken in Fryslân en het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseren samen met de Katholieke

17
juni
De Driehoek Utrecht
Op initiatief van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland wordt jaarlijks een ontmoeting georganiseerd voor

25
juni
Oud-katholiek Kerkgebouw Amsterdam
  Hebben voorgangers en pastores een eigen spiritualiteit? Wat het doet ambt met geloofsbeleving? Biedt het

02
juli
Universiteit Utrecht
Wil je meer weten over oud-katholieke theologie? Ook in 2017 is er een zomercursus “oud-katholieke

11
okt
KU Leuven
From 11 to 14 October 2017 the Centre for Ecumenical Research (Prof. P. De Mey) and a KU Leuven research
Laatste lezersreacties:

 • Anoniem zei Meer
  De Oud katholieke kerk kent geen celibaat. 2 weken geleden
 • Marianne Martens-Nie... zei Meer
  Dank u wel voor deze mooie overweging. Zo waar! Dansen uit dankbaarheid voor Gods Liefde :) 2 weken geleden
 • Edwin zei Meer
  Beste Hans geef jij nu een bepaalde regel de schuld, oftewel het celibaat ?.. donderdag 20 april 2017
 • Ria Verdijk zei Meer
  Wat fijn Margriet dat jij nu ook de Focolare beter hebt leren kennen. En fijn dat jij je nog steeds... dinsdag 04 april 2017

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 
secretariaat@oecumene.nl
KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI