Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

500 jaar Reformatie

refo500 foto siteDe herdenking van 500 jaar Reformatie in 2017 is al enkele jaren een belangrijk aandachtspunt in het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Door middel van publicaties en symposia wil de vereniging bijdragen aan een oecumenische herdenking.
Op deze pagina zullen we vanuit diverse invalshoeken aandacht schenken aan de voorbereiding van de Reformatieherdenking.

Erasmus Oecumenicus. In vrijheid op zoek naar de bronnen van het geloof - bespreking

 

Erasmus 100Deze bundel, verschenen in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap (jaargang 104 (2016), aflevering 5) onder redactie van Geert van Dartel, vormt de neerslag van een op 14 maart 2016 in Museum Gouda gehouden gelijknamig symposium. De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseerde het symposium om te herdenken dat het in 2016 vijfhonderd jaar geleden was dat het belangrijkste en invloedrijkste werk van de Nederlandse humanist Erasmus, Novum Instrumentum, werd gepubliceerd: de Griekse uitgave van het Nieuwe Testament. Novum Instrumentum vormde de basis voor de meeste Europese moderne vertalingen van het Nieuwe Testament.

Lees meer...

Oecumene is wezenlijk voor de kerk en oecumene is de toekomst van de kerk

Dick VosDe bijeenkomst die belegd was vanwege het reformatiejubileum, was georganiseerd door de Raad van Kerken in Fryslân en het Bisdom Groningen-Leeuwarden, in samenwerking met de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Misschien ook vanwege deze brede combinatie van organisatoren - en daarmee de samenstelling van het publiek - vroeg ds. Karin van de Broeke, synodepreses van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), zich eerst hardop af of we het reformatiejubileum nu vieren of gedenken.

Lees meer...

Rome en Reformatie in Brabant

luther 0 1De relatie tussen Rome en Reformatie is het thema van de Reformatieherdenking in Brabant. In september 2017 worden er in het kader van de estafette van de Protestantse Kerk in Nederland op verschillende plaatsen in Brabant activiteiten georganiseerd. Op 1 september wordt de estafettekaars vanuit Zeeland overgebracht naar Bergen op Zoom. Gedurende de maand wordt een gevarieerd programma aangeboden met activiteiten in Bergen op Zoom, Oosterhout, 's-Hertogenbosch en Gennep. Op 24 september is de afsluiting en wordt het stokje overgegeven aan Utrecht.

Lees meer...

Bewonderenswaardige vrouwen rond Luther

KimmanKerk en politiek in Europa waren een mannenwereld toen de Reformatie symbolisch begon op 31 oktober 1517 met het bevestigen van de 95 stellingen aan de deur van de slotkerk in Wittenberg, waar de universiteit was gevestigd. Op het eerste gezicht waren de reformatoren theologisch onderlegde mannen. Maar een dragend idee onder de Reformatie was het priesterschap van alle gelovigen. Bij Maarten Luther zie ik een inspiratie door drie vrouwen: zijn moeder, zijn devotie voor de H. Maria en zijn toewijding aan zijn echtgenote.

Lees meer...

In het spoor van Luther

IMG 7829Zoals ieder jaar heeft het bisdom van ‘s Hertogenbosch in de eerste week van Pasen een uitwisseling met het Evangelische-lutherse bisdom van Kurhessen-Waldeck en de classis van de PKN Brabant-Limburg. Deze uitwisseling dateert van 1967 en is begonnen met mgr. Bluyssen en ds. Nico den Akker. Dit jaar zijn we uiteraard om een bijzondere reden bij elkaar. In dit jubileum jaar van 500 jaar Reformatie zijn we in het spoor van Luther en de Reformatie gegaan.

Lees meer...

Allerheiligenavond, reformatiedag, of gezellig griezelen?

RobKuiperHalverwege de negentiger jaren zag men in oktober chocoladen heksjes in de winkels liggen. Ook werden er attributen aangeboden om een griezelfeest te vieren. Halloween deed zijn intrede. Hoeveel mensen zouden de link nog leggen met Allerheiligen-avond? Hoeveel mensen realiseren zich dat het dan Reformatiedag is omdat Maarten Luther een plakkaat met stellingen tegen de aflaat zou hebben gespijkerd, aan de deur van de slotkerk te Wittenberg?

Lees meer...

Van strijden naar strelen

Vermeulen100We zongen in de jaren 60 het beroemde Lutherlied “Een Vaste Burcht” als een strijdlied, begeleid door donderend orgelspel. Het waren volle kerken waarin ik opgroeide en er was geen twijfel over de juistheid van de Reformatie noch over het heldendom der reformatoren. God was gewoon een aantal keren opnieuw begonnen met zijn volk, zoals de profeten al hadden uitgelegd. Eén van die keren was de Reformatie! Luther had het niet alleen goed begrepen maar was tegelijkertijd ook instrument van Gods wil en leiding.

Lees meer...

Samen op weg - gaandeweg een - 500 jaar Reformatie en Oecumene

GoskerNa 500 jaar protestantisme blikken we terug en kijken we vooruit. Het ideaal van die ooit zo bruisende beweging van de Reformatie was ongetwijfeld kerkvernieuwing. Tot de kroonjuwelen van de Reformatie reken ik het priesterschap van alle gelovigen, de vrijheid van een christen, die nooit iemands slaaf is, maar wel van harte en te allen tijde dienstbaar aan iedereen, de focus op de Heilige Schrift als Gods Woord en de nadruk op Gods vrije genade. Maar de Reformatie bracht ook de nodige bijverschijnselen met zich mee, die me met schaamte vervullen: onbegrip, verkettering en eeuwenlange strijd.

Lees meer...

'De vreugde was zichtbaar en voelbaar'

IMG 1575 281x300Met een zinderende bijeenkomst in een stormvaste tent in Mariënkroon in het Brabantse Nieuwkuijk werd op een winderige en regenachtige zaterdag, gesproken, gezongen en gebeden voor de voortgang van de oecumene in ons land. 'De vreugde was zichtbaar en voelbaar', luidde een commentaar op facebook. Uitgangspunt was de herdenking van 500 jaar Reformatie, door de Focolarebeweging en de Katholieke Vereniging voor Oecumene opgepakt als een kans om na te denken over impulsen voor de voortgang van de oecumene op weg naar eenheid. De uitnodiging van het Rome-Reformatie Beraad aan christenen in Nederland om de Reformatie oecumenisch te gedenken, die op deze dag werd vrijgegeven, sloot naadloos aan bij het doel en de opzet van deze bijzondere bijeenkomst.

Lees meer...

Woedend en vroom

KimmanTwee totaal verschillende eigenschappen, boosheid en vroomheid, verenigd in een persoon: Maarten Luther. Zijn woede brengt hem tot radicale posities in bepaalde geloofskwesties, die we nu anders zien. Zijn vroomheid is na 500 jaar nog altijd een inspiratie voor ons. 

Lees meer...


25
juni
Oud-katholiek Kerkgebouw Amsterdam
  Hebben voorgangers en pastores een eigen spiritualiteit? Wat het doet ambt met geloofsbeleving? Biedt het

02
juli
Universiteit Utrecht
Wil je meer weten over oud-katholieke theologie? Ook in 2017 is er een zomercursus “oud-katholieke

01
sept
Ontmoetingskerk Bergen op Zoom
De relatie tussen Rome en Reformatie is het thema van de Reformatieherdenking in Brabant. In

09
sept
De relatie tussen Rome en Reformatie is het thema van de Reformatieherdenking in Brabant. In

10
sept
Paulusabdij Oosterhout
De relatie tussen Rome en Reformatie is het thema van de Reformatieherdenking in Brabant. In
Laatste lezersreacties:

 • Margriet Gosker zei Meer
  Hartelijk dank voor dit mooie verslag, Margriet Gosker
  2 dagen geleden
 • Taco Ringma zei Meer
  Een mooi initiatief. Zeker als we zorgen dat de viering van deze dag inhoudelijk ook goed... 3 weken geleden
 • Margriet Gosker zei Meer
  Dank je Ton, voor dit inspirerende verslag 3 weken geleden
 • Anoniem zei Meer
  De Oud katholieke kerk kent geen celibaat. woensdag 10 mei 2017

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 
secretariaat@oecumene.nl
KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI