"Samen optrekken, samen liefhebben, samen werken, samen bidden"
Paus Franciscus

Actueel

Agenda

Expertise

Advies

Een interkerkelijk huwelijk voltrekken? Oecumenische vieringen voorbereiden? Vragen over gedeeld gebruik van een kerkgebouw? Benader ons!

Vorming

Wij verzorgen lezingen en (gast)colleges in parochies, op seminaries, HBO en universiteit, studiedagen en congressen.

Verdieping

Een inhoudelijke bijdrage in jouw parochieblad, tijdschrift of magazine? Een blog of column op je website?

Dialoog

Onze leden dragen actief bij aan de dialoog op verschillende niveau’s en helpen zo het oecumenisch gesprek verder.

Actualiteit

Duiding van oecumenische gebeurtenissen in krant, podcast, tv- of radioprogramma.

Netwerk

Wij beschikken over een breed netwerk in binnen- en buitenland en verbinden kerk, onderzoek, onderwijs en overlegorganen.

Publicaties

Door middel van sterke inhoudelijke publicaties draagt de vereniging bij aan de voortgang van oecumenisch onderzoek en gesprek. Met onder meer achtergronden, opinies, vertalingen en recensies. 

Bid mee

Bid mee voor de eenheid op Willibrodzondag, voor de orthodoxe en geünieerde kerken op de Zondag voor de Oosterse Kerken en samen met andere kerken tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid! Ontdek ons campagnemateriaal: posters, preekvoorbereiding en voorbeden.

Sint Willibrord

belichaamt de inzet voor de eenheid met de kerken van het Westen: protestants, gereformeerd, anglicaans, oudkatholiek, evangelisch. 

Sint Athanasius

symboliseert onze missie om de relatie met de kerken van het Oosten te verdiepen: orthodox, oriëntaals en de geünieerde kerken.