Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Perspectief

Perspectief biedt een forum voor theologische reflectie over diverse oecumenische thema's. Perspectief wil met name jonge theologen een podium geven om hun bijdragen voor het voetlicht te brengen. 

Perspectief is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Met dit tijdschrift wil de vereniging nieuwe en vernieuwende perspectieven voor de toekomst van de oecumenische beweging ontsluiten. Daartoe biedt het een platform voor theologische reflectie op de vragen die in de oecumenische beweging leven. Perspectief richt zich daarnaast op de publicatie van oecumenische symposia en studiedagen. 

Perspectief verscheen in 2008 tweemaal (juni en december), vanaf 2009 viermaal per jaar.
Het tijdschrift wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. 

U kunt Perspectief bekijken als bladerboek of downloaden als PDF-bestand. 

 


 
  

Perspectief 2011-11

Perspectief 2011-11

Jaargang 4, Nummer 11, Maart 2011

De band tussen geloof en sacrament in de christelijke initiatie
Oecumenische kroniek 2009-2010, pater Thaddée Barnas
Christen worden, Band tussen geloof en sacrament in de orthodoxe traditie, dr. Antoine Arjakovsky
Christen zijn of een christen worden? Beschouwingen bij de religieuze ervaring en de sacramentele theologie, Reverend Paul Yiend
Rooms-katholieke sprokkels over de verhouding tussen geloof en sacrament in de initiatie, prof.dr. Stijn van den Bossche
Christen worden. Band tussen geloof en sacrament in de christelijke initiatie, ds. Patrick Evrard,
Personalia

Perspectief 2010-10

Perspectief 2010-10

Jaargang 3, Nummer 10, December 2010

Redactioneel: in memoriam Anton Houtepen
Taizé en oecumene in de ervaring van jongeren, Dr. Rein Veenboer
Twee getuigenissen van jongeren over de betekenis van Taizé
Oecumene in perspectief; over het toekomstperspectief van geleefde oecumene, ds. John Boon
Het uur van de waarheid; voor joden en christenen, drs. Gied ten Berge
Migratie verzwakt en versterkt de kerk, Wilbert van Saane
Jezus’ geboorte en doop, Armeens Kerst en Epifaniefeest, drs. Leo van Leijsen
Maria en oecumene, ds. Herman F. de Vries

Perspectief 2010-9

Perspectief 2008-1

Jaargang 3, Nummer 9, September 2010

Redactioneel
Missie en eenheid 1910 – 2010 en verder, Jaques Matthey
Een interreligieuze dialoog over nanotechnologie, drs. Mariska Bosschaert
De oecumene is een existentiële zaak van de Kerk, interview met mgr. Kurt Koch
Vir dei et ecclesiae (boekrecensie), Eric Roovers
Een dialoog die verbindt en onderscheidt (boekrecensie), Geert van Dartel 

Perspectief 2010-8

Perspectief 2010-8

Jaargang 3, Nummer 8, Juni 2010

Redactioneel: Harvesting the Fruits
Theologische consensus over de Kerk opent deur naar vollediger Communio,Aartsbisschop dr. Rowan Williams
Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13), dr. Anton Houtepen
Ongeloof onder gelovigen: probleem nummer één…, dr. Timothy P. Schilling
Christus volgen; discipleschap en vorming, drs. Huib Zegwaart
Kerk en geweld, Aartsbisschop. dr. Joris Vercammen

Perspectief 2010-7

Perspectief 2010-7

Jaargang 3, Nummer 7, Maart 2010

Redactioneel: Kerk en Kerkengemeenschap
Woord van Welkom, Mgr. dr. Joris Vercammen
Overzicht van de dialoog tussen de Oud-katholieke en Rooms-katholieke Kerk, Prof. dr. Jan Visser
Kerk en Kerkengemeenschap: consensus en open vragen, Prof. dr. Hans Jörg Urban
De weg die nu voor ons ligt, Prof. dr. Urs von Arx
Slotwoord, Mgr. J. van Burgsteden s.s.s.
Handreikingen voor diaconale oecumenische samenwerking, Hub Crijns

Perspectief 2009-6

Perspectief 2009-6

Jaargang 2, Nummer 6, December 2009

De breekbaarheid van religieuze tradities, Pieter Anton van Gennip
Veritatem in Caritate, Hanneke Arts - Honselaar
‘Aanbid Godt inzyne heylige plaetse’, Stephan Emons
Wereldkerk en wereldzending in een tijd van globalisering, Wilbert van Saane
Ave Maria in de oecumene, Herman F. de Vries 

Perspectief 2009-5

Perspectief 2009-5

Jaargang 2, Nummer 5, September 2009

Een oecumenische leefwijze voor de Kerken? Eric Roovers
Pleidooi voor een oecumenische cultuur van en in kerken (interview)
Naar een meer gastvrije en uitnodigende leefwijze, Anton Houtepen
De oecumenische persoonlijkheid, René van den Beld
De betekenis van abdijen voor de oecumene, br. Gerard Mathijsen o.s.b.
Het belang van de oudste Griekse bijbelversie, Leo van Leijsen

Perspectief 2009-4

Perspectief 2009-4

Jaargang 2, Nummer 4, Juni 2009

Calvijn en Loyola: Gods grotere eer, Jos E. Vercruysse
Eén Geest, tien jaar dialoog tussen katholieken en pinkstergelovigen in Nedeland, Jelle Creemers
Over levenskunst en studentenpastoraat, Elise Woertman
‘Alles is als een oceaan’, Katja Tolstaja
Novum organum van de 21e eeuw (recensie), Lydia Starodubtseva

Perspectief 2009-3

Perspectief 2009-3

Jaargang 2, Nummer 3, Maart 2009

Paulus, man van controverse en eenheid, Aartspriester Panatiotis Moschonas
Begrijpen protstanten Paulus beter?, Professor P.J. Tomson
Als u begrijpt wat ik bedoel, Professor Peter Schmidt
Paulus en de oecumene, Kannunik N. Sagovsky

Perspectief 2008-2

Perspectief 2008-2

Jaargang 1, Nummer 2, December 2008

Sombere tobbers, vrolijke losbollen’, dr. Mirjam van Veen
Calvinus Oeumenicus, dr. Dick Akerboom
Naar een gedaanteverandering voor de oecumene, mgr. dr. Joris Vercammen
Black and white together, drs. G. Sturms
Culturele en religieuze breuklijnen tussen Oost en West, drs. F. Hoppenbrouwers

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI