Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Overeen

Overeen is het communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het blad verschijnt twee keer per jaar en wordt toegestuurd aan leden, donateurs en parochies. Overeen houdt u op de hoogte van de katholieke inzet voor de oecumenische beweging in Nederland en van de activiteiten van de vereniging. 

Meld u aan als lid van de Vereniging en ontvang Overeen!

De voorgaande nummers zij vanaf januari 2003  online als Bladerboek bekijken en te downloaden.

Overeen 2007-18

Overeen 2007-18

In de richting van de icoon
Zondag voor de Oosterse Kerken
Pelgrimeren naar Sibiu: Bijbelstudies helpen op weg
'Oecumene als rijke saamhorigheid'
'De belangrijkste van de bijzaken'
Leven vanuit de Geest
Sibiu Tussenstop in Wittenberg
Wereldraad: spil van de oecumene
Steun voor projecten in Rusland
Programma

Overeen 2006-17

Overeen 2006-17

Licht over allen Willibrordzondag 2006
Oecumenische leeskring over Wege der Einheit
Op retraite in Bose
Orthodoxie in Europa
In memoriam Johannes Kardinaal Willebrands (1909-2006)
Reacties bij het overlijden van kardinaal Willebrands
Gezagvol en Gezagsgetrouw pionier van de katholieke oecumene
Honderd jaar Pinksterbeweging Pinkstergelovigen en Rooms-katholieken
De oecumenische discussie over eucharistie en avondmaal
Steun voor projecten van de Koptische orthodoxe Kerk in Kenia
Nieuwe oriëntatiecursus oecumene in het najaar van start
Programma najaar 2006
Koptische kerstkaarten

Overeen 2006-16

Overeen 2006-16

Hoop en verwachting: Zondag voor de Oosterse Kerken
Rijk Gods als perspectief
'Ecumenical Forum'
'Geroepen om de ene Kerk te zijn'
'Dagboek' Assemblee, 13/23 februari
Jongeren als 'probleemstelling' voor Assemblee
Nederlandse Changemakers
"Blijkbaar was het voor die piano niet vanzelfsprekend"
Luxe uitgevoerde Koptische icoonkaarten

Overeen 2006-15

Overeen 2006-15

"Twee of drie", Week van Gebed voor de Eenheid
Kees van Vliet: "Samen met medechristenen getuigen van het Evangelie"
"Denken vanuit wat kan zijn": Fondswerving en oecumene
Assemblee Wereldraad van Kerken
Internationale dialoog rooms-katholieken en oud-katholieken
Op de golfslag van de Nijl, op het ritme van de eeuwigheid (Koptische Kerk)
Het gebed bij Dietrich Bonhoeffer
Leeskring: Katholieke perspectieven voor de oecumene
Column: Een kwestie van genade
Cadeautip: Pokrof

Overeen 2005-14

Overeen 2005-14

Gebed verbindt!
Henk van Doorn: "Zonder oecumene is er geen toekomst voor de kerk"
Oecumenische 'mini-WJD' op het Marienfeld
Jubileum Vereniging Orthodoxen
Overlijden van frère Roger
Profiel paus volgens het Nieuwe Testament
Nieuwe medewerkers
Project Katholieke Vereniging voor Oecumene
Column: Oecummenisch bijbelvertalen
Porgramma 2005-2006

Overeen 2005-13

Overeen 2005-13

Geloven in Irak, Zondag voor de Oosterse Kerken 24 april 2005
Anne Marie Willebrands: "Alle scheuringen kunnen helen"
De oecumenische dialoog over de Kerk. Rapport 'De lokale en de universele dimensie van de Kerk'
"We hopen dat een nieuwe regering de christenen niet zal vergeten" (Irak)
"Elke christen die hier weggaat, is een onherstelbaar verlies" (Irak)
Nederlandse dialoog doopsgezinden en katholieken
Teken van eenheid die er al wel en die er nog niet is
Project: Volksuniversiteit Bagdad (Irak)
Bijeenkomst 'Geloven in Irak' 9 juni 2005
Column: Gedeeld geluk

Overeen 2005-12

Overeen 2005-12

Gebedsweek voor de eenheid
Hoogleraar oecumenica zwaait af
Kerkendag 2005 'Uit op zin'
Het Grieks-orthodoxe patriarchaat van Alexandrië
Oecumenische toenadering rond de Schriften
Gedelegeerde voor oecumene Roermond: "Authentieke waarheid rijpt pas in echt onderling contact"
Mgr. De Korte: "Bijbelse noties heilzame stoorzenders"
2005: Christenen van Irak
Column: 21 november 1964

Overeen 2004-11

Overeen 2004-11

Bijbel en oecumene, Willibrordzondag 7 november 2004
Myriam Wijlens: 'Structuren helpen verworven inzichten beschermen'
De Nieuwe Bijbel Vertaling: Belangrijk instrument voor oecumene
"Vrede moet je leren, vrede moet je doen": Het vredeswerk van Doopsgezinden in Nederland
Vijf jaar Gemeenschappelijke Verklaring van Augsburg
Orthodoxe Jongeren in Nederland
Oecumenisch Catecheseproject in Friesland
Column: Overtuigd tolerant
'Eenheid zichtbaar maken' nieuw programma KVO

Overeen 2004-10

Overeen 2004-10

'Van Edessa naar Enschede': Syrisch-orthodox in Nederland
Marie-Josée Los: 'Niet op je strepen staan'
Het Grote Schisma 1054-2004
Veertig jaar oecumenedocument Vaticanum II
'Hoop doet samenleven': Protestantse verenigingsdag in Utrecht
'Meervoudige loyaliteit': Henk van der Linde over zijn leven in de oecumene
Oecumenische 'Getuigenkalender'
'Wees getroost, vluchtelingen'
Column: Tweelingbesef
Financieel verslag 2003

Overeen 2004-9

Overeen 2004-9

Vrede en eenheid niet los verkrijgbaar: Gebedsweek 18-25 januari
Delia Brugts: 'Met elkaar vieren en delen'
Samen op weg naar een oecumenische bisschop
Oecumenisch Kerk & Buurt vervult belangrijke sociale functie
Samen voor Europa
Oecumene in Aleppo en Syrië: De eenheid prevaleert
Muziek voor de bondgenoten van God: Liederen en gebeden uit Iona
Suryoye
Cursus Byzantijnse liturgie 2004
Column: Kwestie van vertrouwen

Volledige Agenda > 

28
juni
Drift 23.012 Utrecht
Masterclass met prof. dr. Urs von Arx Deze masterclass is een unieke kans om in gesprek te gaan op basis

28
juni
Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Met medewerking van: • Ds. Trinette Verhoeven - Classispredikant (Classis Utrecht), Protestantse Kerk in

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Islam send no message of peace or shalom to the people of the world only terror zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Christians in Syria Irak Libanon and Middle East total burning why can we build a new church in Saudi or Iran etc zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Armenia and Georgia borders protect by christian Putin or islam ottomania Erdogan? zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  First Roman Emperor Constant believe in Christ his words en Putin today? zaterdag 16 april 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI