Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

500 jaar Reformatie

refo500 foto siteDe herdenking van 500 jaar Reformatie in 2017 is al enkele jaren een belangrijk aandachtspunt in het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Door middel van publicaties en symposia wil de vereniging bijdragen aan een oecumenische herdenking.
Op deze pagina zullen we vanuit diverse invalshoeken aandacht schenken aan de voorbereiding van de Reformatieherdenking.

Wat heeft de Reformatie ons gebracht?

21462506 387172045035386 2335385416048024637 nIn het kader van de viering van 500 jaar Reformatie gaat de estafette ”Als een lopend vuur” door Nederland. De provincie Noord-Brabant is in september aan de beurt. In ‘s-Hertogenbosch was het thema “Rome – Reformatie”. Op zaterdag 16 september waren er in ’s-Hertogenbosch in dat kader een drietal bijzondere activiteiten, georganiseerd door de classis ’s-Hertogenbosch, de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de afdeling ’s-Hertogenbosch van de International Christian Fellowship.

Lees meer...

Oecumenische ontmoeting in Bergen op Zoom

luther 500 3In het kader van 500 jaar Reformatie vond in de Ontmoetingskerk van Bergen op Zoom op vrijdag 1 september 2017 tijdens een oecumenische viering de overdracht van het ‘estafettestokje’ - als een lopend vuur - vanuit Zeeland naar West-Brabant plaats.Voor het herdenkingsjaar 500 Jaar Reformatie in 2017 heeft de Protestantse Kerk in Nederland ( PKN ) een estafette door alle Nederlandse provincies georganiseerd. Van 31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017 reizen Luthers 95 stellingen symbolisch door het land en elke provincie voegt daar een eigen stelling aan toe. Aan Brabant en Noord-Limburg is het thema Rome en de Reformatie toebedeeld.  Om de beurt dragen in vier weken tijd achtereenvolgens Bergen op Zoom, Oosterhout, ’s-Hertogenbosch en Gennep het estafettestokje aan elkaar over.

Lees meer...

'Herdenking van de Reformatie'

Ruth100Ignatius van Loyola nodigde uit om aan het einde van een dag, samen met God terug te kijken op de dag. Hij noemde deze terugblik het ‘levensgebed’ en deelde het op in drie punten: 1.Dank U, 2. Sorry, 3. AUB. Als protestants/lutherse zuster, sinds 27 jaar geëngageerd in een katholieke gemeenschap met Ignatiaanse spiritualiteit, sinds 8 Jaar in dienst van de Gemeenschap Chemin Neuf in Nederland in de Sint Paulusabdij te Oosterhout, neem ik u graag mee in een ‘levensgebed’; een persoonlijke terugblik op de afgelopen jaren en de weg van eenheid onder de christenen.

Lees meer...

God wil ons redden

KimmanMoeten wij Gods liefde verdienen? Bijvoorbeeld door het doen van goede werken? Welke relatie hebben God en mens met elkaar? Is God rechtvaardig of barmhartig? Deze vragen zijn voor Luther van groot belang. Voor een antwoord gaat hij te rade bij de Bijbel. 

Lees meer...

Een oecumenische mijlpaal

Geert 3Een koepel van protestantse Kerken, waaronder de Nederlandse PKN, tekende de gemeenschappelijke verklaring van katholieken en lutheranen over de rechtvaardigingsleer. Dat mag een oecumenische mijlpaal heten. Nu nog een gezamenlijke verklaring over Kerk, Eucharistie en ambt.Dominee René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, was onder de indruk van de ondertekening van de Gemeenschappelijke Verklaring over de Rechtvaardiging door de World Communion of Reformed Churches (WCRC). Die vergaderde van 28 juni tot 7 juli in Leipzig en De Reuver was erbij, samen met de preses van de PKN, dominee Karin van den Broeke. De ondertekening vond plaats op 5 juli aan het einde van een kerkdienst in Wittenberg.

Lees hier het hele artikel op de website van het Katholiek Nieuwsblad

 

Samen het solus Christus herdenken

Hans BurgerMet gemengde gevoelens kijk ik naar de viering van de Reformatie. Ik zie rond de Reformatie zoveel menselijk onvermogen en menselijke onmacht terug. Wanneer je kijkt naar onze huidige Europese geseculariseerde samenleving, naar de problematiek van moderniteit en postmoderniteit, dan zijn die problemen zo verbonden met de aanleiding tot en de uitwerking van de Reformatie. Machtsmisbruik van de kerkelijke hiërarchie, verval van de geestelijkheid, drammerig aandringen op geestelijke vernieuwing, boetepredikers, opkomend individualisme, heilsonzekerheid, traditionalisme, opnieuw willen beginnen los van de traditie, conflicten over macht en autoriteit, onmacht om elkaar te bereiken, inquisitie, scheuringen en conflicten, godsdienstoorlogen.

Lees meer...

500 jaar Reformatie: aandachtspunten voor de oecumene

BultsmaDe herdenking van 500 jaar Reformatie is in volle gang. Een diversiteit aan initiatieven leidt tot samenkomsten van allerlei soort. De Raad van Kerken in Fryslân en de Diocesane werkgroep voor oecumene van het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseerden op 14 juni ook een bijeenkomst ter gelegenheid van de herdenking van de Reformatie. 

Lees meer...

Verlokt tot vrijheid en overgave

kerkennachtDe Kerkennacht in Utrecht 2017 stond in het teken van de Reformatieherdenking. Op diverse plaatsen kwamen Luther en andere reformatoren ter sprake. In Huize De Beiaard werden in kleine kring teksten besproken over vrijheid en overgave. Mariet Rijk, vrouwe van Bethanië las het gebed 'In Gods handen van Theresa van Avila (1515-1582). Deze tekst brengt de volledige overgave aan wat God voor haar wil tot uitdrukking. Alles wil ik aanvaarden, zolang ik maar weet dat het uit U is. Geert van Dartel hield een inleiding over één van de mooiste werken van Maarten Luther: 'De vrijheid van een christen'.

Lees meer...

Erasmus Oecumenicus. In vrijheid op zoek naar de bronnen van het geloof - bespreking

 

Erasmus 100Deze bundel, verschenen in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap (jaargang 104 (2016), aflevering 5) onder redactie van Geert van Dartel, vormt de neerslag van een op 14 maart 2016 in Museum Gouda gehouden gelijknamig symposium. De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseerde het symposium om te herdenken dat het in 2016 vijfhonderd jaar geleden was dat het belangrijkste en invloedrijkste werk van de Nederlandse humanist Erasmus, Novum Instrumentum, werd gepubliceerd: de Griekse uitgave van het Nieuwe Testament. Novum Instrumentum vormde de basis voor de meeste Europese moderne vertalingen van het Nieuwe Testament.

Lees meer...

Oecumene is wezenlijk voor de kerk en oecumene is de toekomst van de kerk

Dick VosDe bijeenkomst die belegd was vanwege het reformatiejubileum, was georganiseerd door de Raad van Kerken in Fryslân en het Bisdom Groningen-Leeuwarden, in samenwerking met de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Misschien ook vanwege deze brede combinatie van organisatoren - en daarmee de samenstelling van het publiek - vroeg ds. Karin van de Broeke, synodepreses van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), zich eerst hardop af of we het reformatiejubileum nu vieren of gedenken.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • peter zei Meer

  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 6 dagen geleden
 • peter zei Meer
  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 1 week geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... zaterdag 18 maart 2023
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI