Overeen

Ons magazine Overeen biedt achtergronden bij de activiteiten, projecten en campagnes van de vereniging. Het verschijnt in het voorjaar in aanloop naar de Zondag voor de Oosterse Kerken en in het najaar ter voorbereiding op Willibrordzondag. Leden, donateurs en parochies ontvangen het magazine ook in druk.

Overeen 2024-52: Biddend bijeen

“Christus, zie om naar uw familie. Wij smeken u de hunkering te lenigen van wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,” bad de orthodoxe patriarch van Jeruzalem Theophilus III indringend tijdens Together: Samenkomst van Gods Volk, een week voor de grote aanslag van Hamas op Israël die de verschrikkelijke grondoorlog in...
Verder lezen

Overeen 2023-51: Op naar Rome voor Together!

Een jaar lang is binnen de vereniging gewerkt aan de voorbereiding van TOGETHER: Samenkomst van Gods Volk. Met een mooi team van vrijwilligers uit verschillende kerken is het gelukt een groep bijeen te brengen voor deze bijzondere ervaring: met 40 jonge christenen met hele diverse kerkelijke achtergronden reizen we af...
Verder lezen

Overeen 2023-50: Als christenen samen op weg

Als christenen samen op weg: dat is de rode draad in dit nummer van Overeen. In het kader van de Zondagvoor de Oosterse Kerken, die we op 7 mei 2023 vieren, vraagt de vereniging om te bidden met en voorde Orthodoxe kerken in Europa. Zij worstelen al jaren met interne...
Verder lezen

Overeen 2022-49: De liefde beweegt tot eenheid en verzoening

Wat vermag de liefde van Christus in beweging te brengen. Het motto van de 11e algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe had als mottio: De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid. In dit nummer van Overeen vertellen auteurs vanuit verschillende invalshoeken wat dat...
Verder lezen

Overeen 2022-48: Oosterse Katholieke Kerken

Dit nummer van het communicatieblad Overeen gaat over de Oosterse Katholieke Kerken. Geert van Dartel vertelt in een inleidende bijdrage hoe belangrijk de kerken in het Midden-Oosten zijn als baken van licht en hoop. Geschonden en omgewoeld door de lange oorlogsjaren blijven leiders van Oosterse Katholieke Kerken op hun post...
Verder lezen

Overeen 2021-47: Boodschappers van Vreugde

De H. Willibrord verkondigde op zijn missiereizen in de Lage Landen een vreugdevolle boodschap. Het christelijk geloof heeft een grote invloed gehad op de vorming van de westerse samenleving en cultuur. Maar hoe is dat vandaag? Zijn wij zelf in ons dagelijks leven en  kerkelijke gemeenschap, als ambtsdrager of als...
Verder lezen

Overeen 2021 – 46 Bronnen van religieus leven in Oost en West

Bronnen van het religieuze leven in Oost en West, was het thema dat ons voor ogen stond bij het maken van dit nummer van het communicatieblad. Het religieuze leven lijkt uitgebloeid, maar toch als we ons niet vergissen kunnen we toch weer nieuwe twijgen zien opkomen. We kijken ver terug...
Verder lezen

Overeen 2020-45 Hoop en Verwachting, Gebed en Navolging

Hoop en verwachting, gebed en navolging vormen de rode draad in het nieuwe nummer van Overeen. We hebben dit nummer gemaakt met het oog op Willibrordzondag. Het thema ‘Samen de Heer tegemoet’ is ontleend aan de parabel over de wijze en dwaze maagden (Mt. 25,1-13). De afbeelding op de poster...
Verder lezen

Overeen 2020-44 De weg naar het licht

Bij gelegenheid van de Zondag voor de Oosterse Kerken maakten we een themanummer over de omvormende kracht van het geloof in Christus. De icoon van de Opstanding (Anastasis) laat zien dat Christus voor allen de weg naar het leven wil ontsluiten. De neerdaling ter helle is daarvan de meest krachtige...
Verder lezen

Overeen 2019-43 Wie ben jij, o Liefde

Het thema van Willbrorordzondag is belangrijk, maar niet gemakkelijk. Het is ontleend aan 2 Tess 2,16-3,5, de 2e lezing van de 32e zondag door het jaar: ‘Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus’. in dit nummer gaan we...
Verder lezen

Overeen 2019-42 God verheerlijken in liturgie en leven

God verheerlijken in liturgie en leven is dit jaar het motto van de Zondag voor de Oosterse Kerken. Het communicatieblad Overeen belicht dit vanuit verschillende invalshoeken en kerkelijke achtergronden. Leo van Leijsen vertrekt vanuit de viering van de Paasnacht in de Byzantijnse traditie. De viering van de Paasnacht vormt het...
Verder lezen

Overeen 2018-41 Wereldraad van Kerken (1948-2018)

  De Wereldraad van Kerken viert dit jaar twee maal zijn 70-jarig jubileum. Op 21 juni in Genève met paus Franciscus aan het einde van de reguliere zitting van het Centraal Comité en vandaag in Amsterdam, de stad waar in 1948 de Wereldraad van Kerken werd opgericht. Overeen, communicatieblad van...
Verder lezen
1 2 3 4