Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

 

Nieuws

Onder 'Nieuws & Blogs' treft u alle nieuwe items op de site aan. Bij 'Nieuws' vindt u de nieuwsberichten met betrekking tot de oecumene. 'Blogs' biedt bijdragen van verschillende bloggers over oecumenische ontwikkelingen en gebeurtenissen en in de categorie 'Favorieten' treft u de tien meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar aan.

4e editie Gregoriaans Festival

gregofestiwebIn de Luciakerk van Ravenstein werd in het weekend van 16 en 17 juni de vierde editie van het Nederlandse Gregoriaans Festival gehouden. Het thema Cantus Cantuariensis - Gregoriaans van overzee richtte de aandacht zich op de Angelsaksische oorspong van het Gregoriaans. Meer dan 40 scholae verleenden hun medewerking aan dit bijzondere festival. 

Lees meer...

De Iconenexpeditie - samenwerkingsproject in het Jaar van het Geloof

1Transfigurati unfinishedwebIn het kader van het Jaar van het Geloof heeft icoonschilder Geert Hüsstege het initiatief genomen tot een ambitieus project. In samenwerking met parochies en kerkelijke instellingen wil hij vóór oktober van dit jaar 12 iconen van Christusmysteries maken die op diverse plaatsen in het land tentoongesteld zullen worden. Voor het project zijn nog partners nodig die een icoon willen adopteren of de expositie willen huisvesten. De Katholieke Vereniging voor Oecumene neemt deel aan het project en zal het inhoudelijk en publicitair ondersteunen.

Lees meer...

Muziek overstijgt religieuze verschillen

SweelinckwebDe musicus Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621) wordt beschouwd als Nederlands grootste componist ooit. Hij leefde in een tijd dat de Reformatie van de Nederlanden bezit nam. In 1578, het jaar dat Amsterdam overging naar de Reformatie, was Sweelinck als organist verbonden aan de Oude Kerk. Ook daarna kon hij zijn werk voortzetten. Om zijn baan te behouden hoefde hij niet officieel te kiezen voor het calvinisme. Over zijn religieuze betrokkenheid is veel gespeculeerd. 

Lees meer...

Leesgroep over Efrem de Syriër

verb licht kleinKomende herfst start de Leesgroep Oecumene en Oosters christendom weer. Dit keer onder de titel ‘Verborgen Licht’. Centraal staat een belangrijk boek over Efrem de Syriër (4e eeuw) en zijn inspirerende werk. 
Men leest ‘Dank aan het verborgen licht. De vroegchristelijke poëzie van Efrem de Syriër’ (Bar Ebroyo Press 2012, ISBN 978-90-5047-053-3, 214 pp). Dat is het boek dat Kees den Biezen schreef over deze belangrijke Syrischtalige auteur uit de 4e eeuw en over de grote betekenis van diens symbolische theologie voor nu.

Lees meer...

'Eeuwige Gedachtenis' Pater Gabriël (1920-2012)

Vader Gabriel 2Afgelopen vrijdag 8 juni overleed in zijn klooster te Tilburg op 92-jarige leeftijd pater Gabriël Münninghoff. De meesten die hem hebben gekend, wisten dat hij al jaren een zeer zwakke gezondheid had, waarbij – zo vermeldt de rouwannonce – “zijn geest krachtig bleef”. Pater Gabriël was minderbroeder-kapucijn en priester. Hij is vrijwel zijn hele werkzame leven tot op hoge leeftijd als pastor en voorganger dienstbaar geweest binnen de Byzantijns-Slavische gemeenschappen in Nederland.

Lees meer...

Kansen voor verkondiging en samenwerking

plaisier23 225In het wekelijkse programma Andersdenken van de KRO sprak journalist Gerard Klaassen op 10 juni jl. met scriba ds. Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland. Plaisier spreekt vrijuit over zijn persoonlijke achtergrond en over de ontwikkelingen in zijn kerk sinds de vorming van Protestantse Kerk in Nederland in 2004. Ook de relatie met de Rooms-katholieke Kerk komt aan bod.

Lees meer...

Dringend maar met geduld

ritchiewebDr. Angus Ritchie is een Anglicaans priesters en directeur van het Centrum voor Contextuele Theologie in Oost-Londen. Hij werkte er 12 jaar als pastoor van een Anglicaanse parochie. Op uitnodiging van zijn oud-katholieke collega Peter-Ben Smit was hij even in Nederland om lezingen en colleges te houden over christelijke spiritualiteit en sociale gerechtigheid in een pluralistische samenleving. Een dringende opdracht die met geduld en beleid in Oost-Londen in praktijk wordt gebracht

Lees meer...

Reizende iconententoonstelling in het Jaar van het Geloof


husstege2Op initatief van paus Benedictus gaat op 12 oktober a.s., precies vijftig jaar na het begin van het Tweede Vaticaans Concilie, het Jaar van Geloof van start. Icoonschilder Geert Hüsstege heeft het plan opgevat om in dit jaar 12 iconen te maken en deze als reizende tentoonstelling aan parochies aan te bieden. Voor de realisatie van dit project is ondersteuning zeer welkom. 

Lees meer...

Nieuw seizoen Leerhuis

solomonHet team van Bēt Drāshā heeft weer een nieuwe leergang ontwikkeld voor Bēt Drāshā -Oosters christelijk Leerhuis in Den Bosch. Deze vindt plaats in het najaar van 2012. Centraal zal het universele thema van de liefde staan. Het wordt onder verschillende, soms onverwachte en verrassende gezichtspunten belicht, vanuit de oosterse christelijke traditie en met steeds een blik op de Bijbel.

Lees meer...

Themanummer Perspectief over het huwelijk

perspectiefIn onze samenleving heeft het huwelijk niet meer de status en vanzelfsprekendheid als vijftig jaar geleden. De christelijke kerken in Europa hebben allemaal met diepgrijpende sociaal-culturele veranderingen te maken en proberen zich daartoe te verhouden. Wat dat betreft zijn er tussen de kerken verschillen zichtbaar die om oecumenische studie en uitwisseling vragen. Dat gebeurt eigenlijk zelden.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 2 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 3 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI