Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

 

Nieuws

Onder 'Nieuws & Blogs' treft u alle nieuwe items op de site aan. Bij 'Nieuws' vindt u de nieuwsberichten met betrekking tot de oecumene. 'Blogs' biedt bijdragen van verschillende bloggers over oecumenische ontwikkelingen en gebeurtenissen en in de categorie 'Favorieten' treft u de tien meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar aan.

Societas oecumenica over de dialoog met de religies

societas oecumenica
Van 23 tot 28 augustus vindt in Belfast (Noord-Ierland) de 17e Academische Consultatie van de Societas Oecumenica plaats. De bijeenkomst gaat over de verhouding tussen oecumene en de dialoog tussen de religies. Ongeveer 60 theologen uit diverse Europese landen nemen er aan deel.

Lees meer...

Publieksdag - de visioenen van Vaticanum II

1006-vaticanum-ii113807Uitgeverij Abdij van Berne Heeswijk en Stichting De Nieuwe Liefde Amsterdam hebben het initiatief genomen om op zaterdag 6 oktober 2012 een publieksdag te organiseren rond 50 jaar Tweede Vaticaans Concilie. Tevens zal als afsluiting van deze dag het boek ‘De visioenen van Vaticanum II’ gepresenteerd worden. Dit boek is tot stand gekomen onder redactie van kerkhistoricus en emeritus hoogleraar Jan Jacobs, universitair docent Muziek, Religie en Ritueel Martin Hoondert en theoloog Franck Ploum.

Lees meer...

Vaticaan en Lutherse Wereldfederatie werken aan gezamenlijke verklaring over Reformatie

kurt kochHet Vaticaan en de Lutherse Wereldfederatie bereiden een gezamenlijke verklaring voor bij gelegenheid van de herdenking van de Reformatie in 2017. Beide partijen moeten overwegen wat ze gezamenlijk hierover kunnen zeggen, aldus de Zwitsere kardinaal en voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Eenheid, Kurt Koch, in een interview met de Katholischen Nachrichten Agentur (KNA).

Lees meer...

Bisschopsbenoeming op belangrijke post

gudziakDr. Borys Gudziak (* 1960) is benoemd tot bisschop voor de Oekraïense Grieks-katholieken in Frankrijk. Dit is bijzonder nieuws, vanwege zowel de persoon van Borys Gudziak als het klaarblijkelijke belang van dit bisdom voor zijn Oekraïense kerk, een kerk van de Byzantijnse ‘ritus’ in eenheid met de zetel van Rome, d.w.z geünieerd katholiek.

Lees meer...

Secretaris Wereldraad Olav Fykse Tveit over Syrië en Egypte

Olav Fyske TveitDe gebeurtenissen in het Midden-Oosten nopen ook de Wereldraad van Kerken tot stellingname. In twee recente brieven spreekt de secretaris-generaal van de Wereldraad dr. Olav Fykse Tveit zich uit over Syrië en Egypte. In een brief van 25 juni aan de secretaris generaal van de VN, Ban Ki-moon pleit hij voor een duidelijker en groter mandaat voor het vredesplan dat Kofi Annan voor Syrië op tafel heeft gelegd. In een schrijven van 26 juni brengt hij felicitaties over aan de nieuwe president van Egypte, dr. Mohamed Morsi.

Lees meer...

Koptische bisschop optimistisch over nieuwe president

kn 745933 cathkopt23webIn een interview met Kerk in Nood toonde de Koptisch-katholieke bisschop van Luxor, mgr. Youhannes Zakaria Badir (Foto: Kerk in Nood), zich optimistisch over de verkiezing van Mohammed Morsi tot president van Egypte. Mgr. Badir deed zijn uitspraken in reactie op de toespraak van president Morsi na verkiezingsoverwinning waarin deze zei een president te zijn van alle Egyptenaren en bij zijn regering ook Kopten te betrekken. Voor het hele interview zie Kerk in Nood

 

Egyptes nieuwe president en de christenen

Kopie van Mohamed Morsi croppedGisteren, zondag 24 juni tegen half vijf ‘s middags Egyptische tijd, werd bekend dat Mohammed Morsi tot de nieuwe president van Egypte is verkozen. Enkele zaken aan deze nieuwe president zijn bijzonder. Hij is de eerste democratisch gekozen president van Egypte, minstens sinds 1952 (anti-monarchistische coup van officieren, onder wie Nasser). Hij is ook de eerste islamistische president van het land. En zijn presidentiële ambt is door enkele maatregelen van de nog altijd machtige legerleiding onlangs danig uitgekleed. Voor de 10% Egyptische christenen, van wie de meesten lid zijn van de grote Koptisch-orthodoxe volkskerk, is Morsi zeker niet de gedroomde kandidaat. 

Lees meer...

‘De joden van Lemberg’ verschenen

Joden-van-lembergVoor wie zich bezighoudt met de oecumene Oost-West is de stad Lwiw in het westen van Oekraïne, het oude Lemberg, een belangrijke stad voor de geünieerde Grieks-katholieke Kerk in dit land. Maar we hoeven maar een grote 70 jaar terug te gaan om te stoten op de Poolse en Joodse geschiedenis van deze stad. Met name op de laatste bevolkingsgroep van Lemberg gaat het boek in dat Heleen Zorgdrager samen met Michiel Driebergen en Dick Prak schreef. De geschiedenis van Oekraïne met zijn Joden zijn de huidige inwoners van het land überhaupt aan het ontdekken, vastleggen en verwerken.

Lees meer...

Oekraïense Grieks-katholieke bijdrage aan oecumene

einheit auftrag und erbeIn de loop van dit jaar verscheen een boek met teksten van de Oekraïense Grieks-katholieke Kerk rond de oecumene: Andriy Mykhaleyko e.a., Einheit: Auftrag und Erbe (Eenheid: opgave en erfgoed). Daarin zijn teksten verzameld uit een tientallen jaren omvattende periode. De teksten geven de oecumenische positie van deze geünieerde oosterse kerk van de Byzantijnse traditie weer. We betreden hier een belangrijk, maar ook pijnlijk terrein van de oecumene tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk, waarbinnen geünieerde kerken als de Oekraïense Grieks-katholieke een sleutelrol spelen.

Lees meer...

Apostoliciteit in discussie

KarelBleiIn maart organiseerde de 'Beraadgroep geloven en kerkelijke gemeenschap' van de Raad van Kerken een studiedag over Apostoliciteit. Aanleiding was het rapport 'The Apostolicity of the Church' van de dialoog tussen de Luthers-Evangelische en Rooms-Katholieke Kerk. Onlangs werden de lezingen van de studiedag gepubliceerd op de site van de Raad van Kerken. Het hoofdreferaat werd gehouden door de oud-scriba van de Hervormde Kerk in Nederland, dr. Karel Blei (foto).

Lees meer...

Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 2 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 3 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI