Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

 

Nieuws

Onder 'Nieuws & Blogs' treft u alle nieuwe items op de site aan. Bij 'Nieuws' vindt u de nieuwsberichten met betrekking tot de oecumene. 'Blogs' biedt bijdragen van verschillende bloggers over oecumenische ontwikkelingen en gebeurtenissen en in de categorie 'Favorieten' treft u de tien meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar aan.

Symposium Russische orthodoxie en oecumene

hovurun 029 - kopie'Kerk is een gebeurtenis', zo citeerde de Russische theoloog Kyrill Hovorun (zie foto) met instemming de protestantse theoloog Karl Barth tijdens zijn lezing op het symposium te Hernen op 24 november jl. Michiel Peeters, een van de andere sprekers, vond het de belangrijkste zin van die dag; kerk-zijn is in de eerste plaats niet iets dat mensen kunnen plannen en organiseren.

Lees meer...

Verklaring van christelijke en kerkelijke leiders over situatie in Gaza

KairosOp 19 november deden christelijke en kerkelijke leiders uit Israel en Palestina een dringende oproep aan de wereld om het geweld in Gaza te stoppen en onderhandelingen tot stand te brengen die op een rechtvaardige en duurzame oplossing gericht zijn. Hieronder publiceren we de integrale tekst van de verklaring.

 Verklaring van christelijke en kerkelijke leiders over situatie in Gaza

In de geest die dit land doordringt met heiligheid en in overeenstemming met wat ons geloof ons voorhoudt, roepen wij alle vredelievende mensen over de hele wereld op, om met hun regeringen en burgers te werken aan het stoppen van de vernietiging en de slachting die in Gaza gaande is.

Lees meer...

Orthodoxen en katholieken in dialoog over primaat en synodaliteit

boseDe gezamenlijke orthodoxe-katholieke studiegroep St. Irenaeus kwam van 31 oktober tot 4 november voor de 9e jaarvergadering bijeen in het Noord-Italiaanse klooster in Bose. In de naam van de monanstieke gemeenschap werd het gezelschap welkom geheten door prior Enzo Bianchi, de oprichter van de communiteit. Onder leiding van de beide voorzitters van de studiegroep, mgr. dr. Gerhard Feige en metropoliet dr. John Yazigi gingen de beraadslagingen over de verhouding tussen het primaatschap en de synodaliteit in de orthodoxe en katholieke kerk.

Lees meer...

Het Woord Gods prediken

publiekIn het Groot-seminarie van het bisdom Luik hield de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene op 10 november jl. haar zesenveertigste oecumenische ontmoetings- en studiedag. Vier sprekers uit verschillende kerkelijke tradities gaven hun visie op het thema Het Woord Gods prediken, een letterlijke, kerkelijke of kritische lezing van de Bijbel? Aan het einde van de dag gaf dr. Hendrik Hoet een samenvatting van de lezingen die we hieronder publiceren.

Lees meer...

Kardinaal Eijk houdt eerste Willibrordlezing

HWillibrordKardinaal Eijk hield op 7 november (Hoogfeest van St. Willibrord) in Vleuten de eerste Willibrordlezing. Het initiatief kwam van dominee Idelette Otten en pastoor Martin Los van de parochie Licht van Christus. Al vele jaren staan 'hun' Vleutense kerken op een steenworp afstand van elkaar: de protestantse Torenpleinkerk en de rooms-katholieke Willibrordkerk. Historische grond, want vóór de Reformatie stond hier al een kerk die gewijd was aan de heilige missionaris uit Engeland. Het is de bedoeling om van de Willibrord-lezing een jaarlijkse gebeurtenis te maken.

Lees meer...

Afscheid van Herman Fiolet (1920-2012)

12575Vandaag werd in de Kerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Bilthoven de liturgie gevierd bij het afscheid van prof. dr. Herman Fiolet. De uitvaartdienst werd geleid door pastoor Gerard Oostvogel. De dienst stond in het teken van het verrijzenis geloof. In de woorden van Fiolet: 'Sterven is niet doodgaan, maar verrijzen in de geborgenheid van de liefde van God, die ons het leven blijft geven'. In de dienst werd met name zijn betekenis voor de oecumenische beweging in Nederland benadrukt zowel door zijn familie als door de voorzitter van de Raad van Kerken, drs. Henk van Hout. Hieronder publiceren we zijn in memoriam.

Lees meer...

Paus Tawadros II en de Egyptische maatschappij

patriarch tawadros iiDe nieuwe paus, Tawadros II, van de Koptisch-orthodoxe Kerk, heeft maandag 5 november jl., een dag na zijn verkiezing van afgelopen zondag, verklaard dat de Egyptische staat zijn burgers moet beschermen, waaronder de Koptische. Hij zei dit in een interview met het ONTV Live tv-station.

Lees meer...

Tentoonstelling in Abdij van Benedictijnen in Dendermonde

Logo 175 jaar Abdij175 jaar geleden vonden de monniken van de eeuwoude abdij van Affligem een toevlucht en vaste stek in Dendermonde. De Abdij van Dendermonde is daarmee de enige Benedictijnengemeenschap in de Nederlanden die het Franse bewind overleefd heeft. De merkwaardige geschiedenis van de abdij en de Benedictijnse spiritualiteit en levenswijze van de monniken worden opgeroepen in een tentoonstelling op de plaats waar alles zich afspeelde en nog afspeelt: de Abdij van Sint Pieter en Sint Paulus.

Lees meer...

Studiemiddag Focolare over Eucharistie en Avondmaal

focolare jubileumIn het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen houdt de Focolarebeweging op zaterdag 19 januari een studiemiddag over Avondmaal en Eucharistie. Steeds opnieuw staat in het oecumenische debat de discussie centraal over de eucharistische maaltijd als doel of als middel om de eenheid te bereiken. Niet zelden leidt dit tot misverstanden. 

Lees meer...

Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

katholiek-appel-296x300Acht theologen, afkomstig uit verschillende kerken, hebben het initiatief genomen tot oprichting van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. In een Katholiek Appèl roepen zij de kerken in Nederland op ernst te maken met het geloof in 'de ene heilige katholieke en apostolische kerk'. Nu geloof steeds meer als een individuele zaak beschouwd wordt, willen de auteurs met dit appèl de kerken oproepen zich te richten op het geheel van de wereldwijde kerk en haar veelkleurige traditie.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 2 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 3 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI