Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

 

Nieuws

Onder 'Nieuws & Blogs' treft u alle nieuwe items op de site aan. Bij 'Nieuws' vindt u de nieuwsberichten met betrekking tot de oecumene. 'Blogs' biedt bijdragen van verschillende bloggers over oecumenische ontwikkelingen en gebeurtenissen en in de categorie 'Favorieten' treft u de tien meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar aan.

Kansen voor evangelisatie

Jelle Creemers 4 11 2016 Nieuwkuijk webgrOp 4 november kwamen in Nieuwkuijk ruim zeventig mensen samen om te luisteren naar dr. Jelle Creemers uit België, die vertelde over de dialoog tussen de Rooms-katholieke Kerk (RKK) en de Pinksterkerken/Evangelische Beweging (EB). Hij noemde de RKK 'koploper in de oecumenische gesprekken', maar niet in het samen vieren en in het erkennen van andere gemeenschappen als kerken. De EB noemde hij koploper in het samen vieren, maar niet in het aangaan van diepgaande theologische gesprekken. Volgens Creemers, die zelf verbonden is aan een kleine evangelische gemeente en docent aan de Evangelische Faculteit Theologie te Leuven, zijn die theologische gesprekken wel erg belangrijk.

Lees meer...

St. Clement's Day

ClementVandaag, op het feest van de heilige paus Clemens I, de derde opvolger van de apostel Petrus, ontvingen op het secretariaat van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, een hartelijke groet van het St. Clement's Center in Kiev. Dit orthodox studiecentrum dat zich inzet voor de dialoog tussen kerken en culturen, weet zich geinspireerd door paus Clemens. Het werd opgericht in 2007. Hieronder het bericht uit Kiev. Er spreekt een groot verlangen uit naar eenheid en vrede. Het is een christeljike roeping om daarvan te getuigen.

Lees meer...

‘De liefde van Christus laat ons geen rust’

DRONGEN 1 OPENING webP1020003 editedVan donderdag 10 tot zaterdag 12 november jl. vond in België het Colloquium van de Kerkvaders plaats. Leo van Leijsen nam eraan deel als coördinator van de twee oosterse christelijke Leerhuizen in Den Bosch en Hernen. Hij doet hieronder kort verslag.

Lees meer...

Leerhuis bezoekt Grieks-orthodoxen uit Syrië

IKONOSTAS webP1020017Gisteren vierden de Grieks-orthodoxen uit het patriarchaat Antiochië in Nederland hun zondagsliturgie. Naast de eucharistie zelf, was er het kort ritueel van de kerkelijke verloving van een toekomstig echtpaar, een gedachtenisdienst aan het einde voor een overleden jongeman en na de koffie was er een doopplechtigheid. Het Leerhuis in Den Bosch was erbij, cursist Hen Holthuizen uit Zaandam doet kort verslag over wat hij daar meemaakte.

Lees meer...

‘Gaandeweg één’, impulsen voor oecumenische voortgang

Wereldwijd wordt de herdenking van de Reformatie opgepakt als een moment voor oecumenische toenadering en vooruitgang. Dat de Reformatie in oecumenische kring herdacht wordt is op zichzelf al een mijlpaal. In Nederland gebeurt dit op 18 maart 2017 in het Brabantse Nieuwkuijk onder het motto ‘Gaandeweg één, Impulsen voor oecumenische voortgang’. Het initiatief gaat uit van de Focolarebeweging en de Katholieke Vereniging voor Oecumene, twee organisaties die zich al jarenlang inzetten voor de oecumenische samenwerking in ons land.

Lees meer...

Ontmoeting Kristen en Christen

26148

We dienen ons samen te bezinnen op het getuigenis voor deze wereld, waarin Christus nauwelijks een plaats heeft. Met die woorden vatte ds. Jan Wessels, directeur van MissieNederland, vrijdag 4 november de gevoelens samen bij de vergadering van de Katholieke Vereniging voor Oecumene in Nieuwkuijk toen het thema ‘Kansen voor Evangelisatie’ aan de orde kwam, een dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk, de evangelische kerken en de pinksterchristenen. De bijeenkomst was een sluitstuk op de gesprekken van de drie genoemde kerken die gingen over gebed en evangelisatie. Er zijn nog geen officiële eindrapporten verschenen, maar met drie inleiders kregen de bezoekers toch een beeld van de standpunten en convergenties.

Lees meer...

Oriëntaals-Orthodoxen presenteren zich

aanwezigenDe Koptisch-orthodoxe parochie van Utrecht had zaterdagmiddag 22 oktober een boeiende club mensen te gast. Ze kwamen voor het symposium ‘Oriëntaals Orthodoxen’, dat werd georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland en door SKIN (Samen Kerk In Nederland, de landelijke vereniging van internationale kerken en migrantenkerken in ons land).

Lees meer...

Onze Vader - Vader van allen; Handreiking voor oecumenisch geloofsgesprek

Onze Vader 2016In de Rooms-katholieke Kerk van Nederland en Vlaanderen wordt met ingang van de advent een nieuwe gemeenschappelijke vertaling van het Onze Vader in gebruik genomen. Voor Rob van Uden, diaken van het bisdom Breda en bestuurslid van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, was dit de aanleiding om een handreiking te ontwikkelen voor het oecumenisch geloofsgesprek over het Onze Vader. Op deze pagina kunt u deze handreiking inzien en downloaden. 

Lees meer...

Leerhuis Hernen, winter 2017: Geloven in context

ephrem the syrian mosaic in nea moniDe zevende jaargang van het Leerhuis ‘DIDASKALÍON~Oosters Christendom en Cultuur' vindt weer plaats op Kasteel Hernen in de komende winter, begin 2017. Titel is 'Geloven in context. Inspiratie van toen voor nu'. Ieder die geboeid is door de thematiek is welkom.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

09
dec
TUA
VANWEGE CORONA IS HET SYMPOSIUM GEANNULEERD - HET WORDT VERSCHOVEN NAAR 2021 Het priesterschap van alle gelovigen:

20
jan
Zoom
Het bevorderen van vrede en verzoening behoort tot de kern van een christelijke levenshouding. Hoewel de

 

 

Laatste lezersreacties:

  • Everard de Jong zei Meer
    Kan niet wachten er in te gaan lezen! Dank voor de heldere beschrijving! 4 dagen geleden
  • Siem zei Meer
    Ik ga dit boekje bestellen. 4 weken geleden
  • Geert van Dartel zei Meer
  • Geert van Dartel zei Meer
    Het boekje is klaar en kan besteld worden bij het secretariaat van de Raad van Kerken dinsdag 06 oktober 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI