Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Nieuws

Onder 'Nieuws & Blogs' treft u alle nieuwe items op de site aan. Bij 'Nieuws' vindt u de nieuwsberichten met betrekking tot de oecumene. 'Blogs' biedt bijdragen van verschillende bloggers over oecumenische ontwikkelingen en gebeurtenissen en in de categorie 'Favorieten' treft u de tien meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar aan.

Perspectief 2022-59 De theologie van Herwig Aldenhoven

Perspectief 2022-59

In de oecumenische theologie is de samenhang tussen de liturgische traditie en de geloofsleer, lex orandi – lex credendi, een belangrijk principe om overeenkomsten en verschillen tussen kerkelijke tradities op het spoor te komen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw zocht een dialoogcommissie in Nederland op basis van de vergelijking van liturgische teksten naar overeenstemming over de Maaltijd des Heren en het Kerkelijk Ambt. Het gelijknamige eindrapport van deze commissie waarin ook de Oud-Katholieke Kerk vertegenwoordigd was verscheen in 1989.

Dit nieuwe nummer van Perspectief is een geschenk van het Oud-Katholiek Seminarie en de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Het bevat de teksten van een avondsymposium “Lex orandi lex credendi in oecumenisch perspectief” dat op 28 juni jl. in Utrecht werd gehouden. Het symposium ging over de theologie van Herwig Aldenhoven, een prominente Oud-katholieke theoloog uit de vorige eeuw, die systematische theologie en liturgie doceerde aan de Oud-katholieke Theologische Faculteit in Bern en die een belangrijke rol speelde in de internationale dialoog die de Oud-katholieke Kerk tussen 1971 en 1987 met de Orthodoxe Kerk voerde. Aanleiding voor het symposium was de publicatie van een selectie van artikelen van Herwig Aldenhoven in een kloeke band onder de titel “Lex orandi – Lex credendi; Beiträge zur liturgischen und systematischen Theologie in altkatholischer Tradition”. Het is een mooie, verzorgde uitgave, uitgebracht bij uitgeverij Aschendorff in Münster en samengesteld door prof. dr. Urs von Arx en met medewerking van Georgiana Huian en prof. dr. Peter-Ben Smit.

In deze uitgave brengen we de teksten van dit symposium plus de tekst van het afscheidscollege dat Herwig Aldenhoven op 27 april 2001 in Bern heeft gegeven. Deze rede werd voor het eerst gepubliceerd in bovengenoemde bundel Lex orandi – Lex credendi. Peter-Ben Smit vertaalde de tekst in het Nederlands.

"Een leven lang Lourdes"

Cover een leven lang lourdes 1Gisteren was ik bij de boekpresentatie van het bijzondere boek van Fred van Iersel: "Een leven lang Lourdes. Ervaringen en reflecties met mijn dood voor ogen". Ik had de eer het voorwoord te mogen schrijven. We kennen elkaar uit Pax Christi waar hij twee jaar Algemeen Secretaris was. Daarna vrienden geworden voor altijd. Nu heeft Fred een dodelijke ziekte en beidt zijn tijd.

Ik had de eer het voorwoord te mogen schrijven: "Dit boek is het verhaal 'berg op' in het leven van een gelovig, lichamelijk gehandicapt man die ernstig ziek is, die evenwel gezegend is met een sterk karakter en een scherpe geest." Een boek over zijn jeugd, zijn handicap, levensstrijd, o.m. over zijn band met de vredesbeweging waaruit hij zich 'verstoten' voelde, zijn bijzondere relatie met het pastoraat voor militairen, zijn vredestheologie, zijn bijzondere beschouwing van de figuur van Maria , die voor hem als "pofeet" een Bron van Kracht is. Zeer bijzonder, zeer aanbevolen: Een leven lang Lourdes

Perspectief 2022-58 Synodaliteit van de Kerk

Perspectief 2022-58

In juni 2022 presenteerden de Nederlandse bisdommen en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) de eerste oogst van het Synodale Proces in ons land. Alle scepsis vooraf ten spijt was de oogst van een jaar samen op weg gaan veel groter dan verwacht. Het is bemoedigend en een teken van hoop dat er in de bisdommen, parochies en bij religieuzen zo veel in beweging is gekomen. Dat is terug te lezen in de openbare verslagen.

Lees meer...

Een Maria-preek met gevolgen

Anton ten KloosterbDe preek die pastor Anton ten Klooster op 15 augustus in een kerkdienst in Cothen hield, was mede aanleiding voor de oecumenische bezinningsavond die 31 mei georganiseerd wordt door het Beraad van Kerken van Wijk bij Duurstede. Iedereen is welkom.

Lees meer...

Themanummer Perspectief over Maria

Perspectief 2022-57

Het boek “Maria, icoon van genade” dat Arnold Huijgen in het Coronajaar 2021 het licht deed zien was een oecumenisch geschenk. In het voorwoord schrijft de auteur dat hij zelf enkele jaren geleden niet had kunnen denken een boek over Maria te zullen schrijven. Wel was er al langer het besef dat Maria in de protestantse traditie ondergewaardeerd wordt.

Lees meer...

Synodaliteit is een opgave

Synod NL logo 300x265Met het Synodaal Proces (2021-2023) heeft paus Franciscus een beweging in gang gezet die van grote betekenis kan worden voor de toekomst van de Kerk. “De weg van de synodaliteit is de weg die God van de Kerk van het derde millennium verwacht”, zei paus Franiciscus in 2015 in zijn toespraak bij de vijftigste verjaardag van de Bisschoppensynode door Paulus VI. Het Synodaal Proces van paus Franciscus reikt veel verder dan een synode van bisschoppen alleen. Het samen op weg zijn – het syn hodos – betreft de hele Kerk en alle geledingen.

Lees meer...

De geboorte van Nederland 1572 oecumenisch herdenken

the dutch revolt glyn 7Op 1 april 2022 is het 450 jaar geleden, dat de watergeuzen Den Briel innamen. Het begin van een historisch jaar, 1572, dat in onze geschiedenis als het begin van de ‘geboorte van Nederland’ wordt gezien. De Tachtigjarige Oorlog (1568–1648), een heftige strijd, oorlog en deels ook burgeroorlog, is dan een paar jaar gaande. Elke stad in de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen herinneringen. Sommigen bleven de landsheer, koning Filips II van Spanje, trouw. Anderen namen deel aan een opstand onder leiding van Willem van Nassouwe, prins van Oranje. Uit eigen beweging of noodgedwongen.

Lees meer...

Vacature voor een coördinator bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene

OIPDe Katholieke Vereniging voor Oecumene zoekt per 1 september 2022 een

Coördinator (m/v) 24 uur

De Katholieke Vereniging voor Oecumene geeft mede gestalte aan de inzet van de Rooms-Katholieke Kerk voor de oecumenische samenwerking. Bij de vereniging ontstaat vanwege de pensionering van twee medewerkers een vacature voor de functie van een coördinator (m/v). Het betreft een nieuwe functie.

Lees meer...

Met ikonen het jaar rond - Nieuwe uitgave van atelier Hüsstege

transfiguratie kleinDit boekje is samengesteld rond vier grote ikonen van de hand van Geert Husstege met ieder afzonderlijk 17 afbeeldingen rond 1 of meerder evangelieperikopen. Deze 68 afbeeldingen zijn in vijf hoofdstukken verdeeld als begeleiding van het kerkelijk jaar zoals de Advent en Kerst, de tijd door het jaar deel I, de Veertigdagen- en Paastijd, de Goede Week en tenslotte de tijd door het jaar deel II tot aan het feest van Christus Koning. Drie ikonen uit het leven van de Moeder Gods zijn eraan toegevoegd van het feest van de ontvangenis van Maria, haar geboorte en tenhemelopneming.

 

Lees meer...

In Memoriam voor Jim Forest (1941-2022)

jim forest uitsnedeOp 13 januari van dit jaar overleed Jim Forest. James Hendrickson Forest werd geboren in 1941 in Salt Lake City in de Verenigde Staten. Zijn beide ouders waren communist. In de tijd van de Koude Oorlog was je dan een “outcast”. Het bracht hem een gevoel bij voor rechtvaardigheid en begrip voor mensen die uitgesloten werden. Hij diende in de Amerikaanse marine, maar verliet die dienst voortijdig vanwege gewetensbezwaren. Het was de tijd van de oorlog in Vietnam en de protesten daartegen. Hij werd actief in de Amerikaanse vredesbeweging en kreeg zo diverse vrienden, die actief waren in de Rooms-katholieke vredesbeweging, arbeidersbeweging en charitas. Zo leerde hij ook de trappist Thomas Merton kennen, die een van zijn leermeesters werd.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • peter zei Meer

  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 1 week geleden
 • peter zei Meer
  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 1 week geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... zaterdag 18 maart 2023
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI