Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Nieuws

Onder 'Nieuws & Blogs' treft u alle nieuwe items op de site aan. Bij 'Nieuws' vindt u de nieuwsberichten met betrekking tot de oecumene. 'Blogs' biedt bijdragen van verschillende bloggers over oecumenische ontwikkelingen en gebeurtenissen en in de categorie 'Favorieten' treft u de tien meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar aan.

Inspiratiedag 2023: Hoopvol terug- én vooruitblikken

Inspiratiedag 2023 004 KVO FW

Het delen van ervaringen en hoop: dat was de belangrijkste doelstelling van de Inspiratiedag 2023 op vrijdag 3 november in Oss. De gelegenheid was er dan ook naar: naast leden en andere trouwe geïnteresseerden waren dit keer een aantal deelnemers aan TOGETHER aanwezig om enthousiast te vertellen over hun reis met naar Rome, georganiseerd door de vereniging. Het was bijzonder om hun impressie van de intensieve, hoopvolle en zeer gelaagde reis te kunnen delen! Onder hen kersverse Jonge Theoloog des Vaderlands Thelma Schoon een inspirerende bijdrage leverde aan het oecumenisch samengestelde team dat de reis naar Rome voorbereidde en leidde.

De middag had daarmee een iets andere insteek dan de studiemiddag die tot nu toe jaarlijks werd gehouden bij gelegenheid van de Algemene Ledenvergadering, zoals spreker vicaris Arjen Bultsma aanroerde. Hij is gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom Groningen/Leeuwarden en als zodanig bestuurslid van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Ook neemt hij namens de Rooms-katholieke Kerk zitting in de Plenaire Raad van de Raad van Kerken in Nederland. In zijn lezing – die de theologische verdieping aan de Inspiratiedag gaf zoals trouwe bezoekers die kennen – ging Bultsma in op het verband tussen oecumene en synodaliteit.

Lees meer...

Oecumene van de gewonde handen: kwetsbare, ontvankelijke oecumene als weg uit de impasse

Paul Murray 2023

Prof. Paul Murray, grondlegger van de Receptive Ecumenism, gaf donderdag 26 oktober in Utrecht een gastcollege op uitnodiging van de Tilburg School of Catholic Theology en de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De hoogleraar systematische theologie uit Durham en oprichter van het Centre for Catholic Studies aldaar kwam speciaal over uit het Verenigd Koninkrijk voor dit college, waarin hij studenten, docenten en andere geïnteresseerden uitleg gaf over de basis van de nog jonge benadering in de interconfessionele dialoog. Deze benadering streeft ernaar de schijnbare impasse in oecumenische relaties te doorbreken.

“Wij katholieken hebben de neiging pas laat op feestjes te verschijnen,” grapte de hoogleraar, wijzend op het katholieke commitment aan de oecumenische beweging vanaf het Tweede Vaticaans Concilie, toen de beweging al bijna een halve eeuw gaande was. Bij het hoogtepunt tot dan toe, de oprichting van de Wereldraad van Kerken in Amsterdam in 1948 stond de Rooms-katholieke kerk formeel nog zeer terughoudend aan de zijlijn. Toch heeft juist de rooms-katholieke inbreng een grote energie en hoop ingebracht in het proces.

Lees meer...

TOGETHER: wat was het mooi!

Together: bidden op het Sint-Pietersplein

Wat was het een intensieve en mooie reis, van 28 september t/m 2 oktober 2023. Met ruim veertig jonge christenen uit veel verschillende kerken waren we te gast in Rome, om mee te bidden voor de synode en de eenheid van de kerk.

De groep was zelf ook duidelijk onderweg: we hebben een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Van een verzameling individuën die elkaar nog niet kenden tot een groep die samen heeft gelachen, gehuild, gebeden, gereisd en gevierd. Lees alles in onze reisverhalen!

Foto: Lars König/Elyseüs Photography. De groep samen met duizenden andere jongeren op het Sint-Pietersplein voor het gebed met Paus Franciscus, kerkleiders en de leden van de synode om samen te bidden.

Oecumenelezing Raad van Kerken in Nederland 2023

Oecumenelezing2023 typo

Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes kort. Tegenstellingen tussen groepen mensen leiden tot heftige confrontaties, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt tegen dat van een ander. Het thema van de Oecumenelezing 2023 op vrijdagmiddag 12 mei is ‘Gods complot: méér dan polarisatie’.

Hoe gaan kerken met scherpe tegenstellingen in de maatschappij of binnen de eigen kring om? Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een mantel der liefde waarmee alle felheid wordt afgedekt? Zijn christenen modelburgers die zonder enig eigenbelang hun naaste dienen? Waar gaat het goed, waar gaat het fout? Wat reiken de bronnen van ons geloof in Schrift en traditie ons aan als bedding voor onze ervaringen?

Lees meer...

Fokke Wouda in gesprek als 'Jonge Hemelbestormer'

Foto Hermen van Dorp b

Het huis van Dominicus, initiatief van de Utrechtse Dominicuskerk nodigde coördinator van de vereniging Fokke Wouda uit om mee te werken aan hun programma 'Jonge Hemelbestormers'. Een prachtige gelegenheid om het werk van de vereniging én ons project TOGETHER voor het voetlicht te brengen. En u maakt meteen wat meer kennis met dit nog nieuwe gezicht bij de vereniging.

Lees meer...

Broeder Alois van Taizé: "Laten we de vreugde niet vergeten!"

Broeder Alois spreekt in een interview in het Nederlands Dagblad (21 januari 2023) uitvoerig over het oecumenisch gebed bij de opening van de synode waartoe hij de aanzet gaf. De prior van Taizé kijkt met hoop en vertrouwen uit naar die bijeenkomst, die het proces binnen de Rooms-katholieke kerk zal begeleiden en verrijken. De betrokkenheid van andere christenen kan voor iedereen vrucht dragen, zo is zijn overtuiging.

“Ik vind het uitzonderlijk dat de Katholieke Kerk begint aan een synode zonder te weten wat het uiteindelijke resultaat zal zijn, zonder het eindpunt van de rit al aan het begin te waarborgen. Het is een avontuur – maar dat is de kerk zelf ook. Het vertrouwen in de heilige Geest wordt daardoor heel concreet. Het gaat om vertrouwen en vreugde. Laten we de vreugde niet vergeten!”

Broeder Alois

 

Lees meer...

TOGETHER 2023: website opent 23 januari

TOGETHER banner

Op maandag 23 januari 2023 opent onze projectpagina TOGETHER 2023: www.oecumene.nl/together. Op diezelfde dag lanceert de gemeenschap van Taizé haar projectwebsite en volgt meer informatie tijdens een persconferentie in het Vaticaan.

'Together 2023: Samenkomst van Gods volk' is een meerdaags programma in Rome dat Taizé samen met andere bewegingen organiseert. Hoogtepunt is een oecumenische gebedsviering op het Sint-Pietersplein op zaterdag 30 september 2023, bij aanvang van de bisschoppensynode over synodaliteit: een ijkpunt in het rooms-katholieke proces naar een meer luisterende kerk. Paus Franciscus kondigde TOGETHER aan na het angelusgebed op zondag 15 januari.

Paus Franciscus: Oecumenisch gebed bij opening synode 2023

Vaticaan

Foto: frimufilms op Freepik

Op zondag 15 januari 2023 kondigde Paus Franciscus een bijzondere gebeurtenis aan! Bij de aanvang van de Algemene Bisschoppensynode over synodaliteit dit jaar zal op initiatief van Taizé een oecumenisch gebed plaatsvinden op het Sint-Pietersplein in Rome. Hiertoe worden met name jongvolwassenen (18-35 jaar) en leiders van alle christelijke denominaties uitgenodigd.

Naar verwachting zullen duizenden van hen naar Rome afreizen om dit belangrijke proces in de Rooms-katholieke kerk met gebed te begeleiden. Dit zal meteen een hoopvol teken op weg naar christelijke eenheid zijn. De Katholieke Vereniging voor Oecumene werkt achter de schermen al samen met Taizé om een reis vanuit Nederland te organiseren. Wij hebben een daarvoor een oecumenisch projectteam opgezet en volgende week lanceren we een website met meer informatie!

Lees meer...

Afscheid Geert van Dartel

Afscheid Geert 1

Eind 2022 nam Geert van Dartel onder grote belangstelling afscheid als directeur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene na een dienstverband van 28 jaar. Hij deed dit op verschillende manieren: tijdens de vergadering van het Hoofdbestuur, met de collega's van andere kerkelijke organisaties in het huis waar de Vereniging haar kantoor heeft en in het bijzonder tijdens een symposium op 4 november 2022. Geert koos ervoor tijdens dit symposium de balans op te maken en vooruit te kijken via het thema "Uitdagingen voor de oecumene in Europa." 

Ds. Karin van den Broeke, Mgr. Hans van den Hende en prof. dr. Marcel Sarot deelden hun analyses in bijdragen aan het symposium. Deze lezingen hopen we in maart te publiceren in ons tijdschrift Perspectief. Daarnaast waren er veel warme en lovende woorden om Geert te bedanken voor zijn grote inzet voor de Vereniging. Daarbij ontving hij uit handen van voorzitter Marcel Sarot toepasselijk een gravure van de heilige Willibrord, met wie Geert zich begrijpelijkerwijs bijzonder verbonden voelt. 

Lees meer...

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • orthodoxe kerk zei Meer
  nee 1 week geleden
 • natasa zei Meer
  Zeker 3 weken geleden
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Mooi en herkenbaar verslag. Een hoopvolle dag 3 weken geleden
 • Maarten de Boer zei Meer
  het dopen als baby is nergens terug te vinden in de bijbel. Het proces van sterven en opstaan in... dinsdag 12 september 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI