Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

De tussenmuur weggebroken (Ef. 2,14)

de muur is afgebrokenRondom het Israelisch-Palestijnse conflict kunnen ook in Nederland de spanningen hoog oplopen. Dit werd duidelijk bij de presentatie van de brochure De muur is afgebroken jongstleden zaterdag in de Bergkerk in Amersfoort. Ruim 100 mensen waren afgekomen op deze door Kairos Palestina en de Vrienden van Sabeel belegde presentatie. Beide stichtingen willen met deze brochure een bijdrage leveren 'aan een vernieuwend theologisch en politiek gesprek in kerken en christelijke kringen, waaronder ook politieke partijen'. 

Auteur van de brochure is de Culemborgse predikant, ds. Henri Veldhuis. In de afgelopen jaren heeft Veldhuis onder andere als synodelid van de PKN en als lid van het Rights Forum krachtig aandacht gevraagd voor de schending van de rechten van de Palestijnse bevolking en de kerken opgeroepen tot een duidelijkere stellingname. Op zijn website is een uitvoerige en doorlopende documentatie over het conflict en de discussies binnen met de name de Protestantse Kerk in Nederland te vinden. Op de site kan ook de nieuwe brochure De muur is afgebroken worden gedownload.

Reacties

Na een presentatie van de brochure door de auteur was het woord aan drie respondenten om op de brochure te reageren. Oud-CDA voorman en oud-minister Bert de Vries stelde in zijn inleiding de stelselmatige schending van het internationaal recht door Israel aan de kaak. Eerder dit jaar sprak hij hierover in de kloosterkerk in Den Haag een lezing uit onder de titel 'Israël en de Palestijnen, recht of plicht op nader inzicht?' Op een gegeven moment werd De Vries luidkeels onderbroken door een vrouw die hem van leugens over Israël betichtte. 

Prof. dr. Kees van Kooi, hoogleraar westerse systematische theologie aan de Vrije Universiteit, toonde in zijn reactie begrip voor de doelstellling van de brochure waarin begrip gevraagd wordt voor de positie van de Palestijnse bevolking, maar uitte fundamentele kritiek op de theologische argumentatie. 

Als derde spreker mocht ik zelf het woord voeren. Bij de brochure heb ik twee vragen en één punt van kritiek naar voren gebracht: de vragen betreffen de toereikendheid van het Paulijnse denken voor de visie op het (hedendaagse) jodendom en de betekenis en opportuniteit van een verbinding tussen theologie en internationaal recht. Onder verwijziing van de reactie van de bisschoppenconferentie op het Kairosdocument heb ik er op gewezen dat eenzijdige identificatie met één van de conflictpartijen niet bijdraagt aan een oplossing in het Midden Oosten en in Nederland zal leiden tot verdere polarisatie en vervreemding tussen de verschillende groepen. Voor het vierde punt ontbrak de tijd. 

Spanning

Van de bijeenkomst is een uitvoerige fotoreportage gemaakt. De spanning valt op sommige gezichten af te lezen. De weg naar een open en respectvolle uitwisseling over deze moeilijke problematiek is niet eenvoudig. Binnenkort verschijnt onder redactie van ds. Arjan Plaisier de bundel Meervoudig Verbonden. Op 1 november a.s. wordt deze gepresenteerd op een bijeenkomst in Amsterdam. Dan gaat het gesprek verder. 

Reactie van prof. dr. Kees van der Kooi

Reactie van Geert van Dartel

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Booslim zei Meer
  Wat een dwaalleer
  3 weken geleden
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Islam send no message of peace or shalom to the people of the world only terror zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Christians in Syria Irak Libanon and Middle East total burning why can we build a new church in Saudi or Iran etc zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Armenia and Georgia borders protect by christian Putin or islam ottomania Erdogan? zaterdag 16 april 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI