Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Boekbesprekingen 

bibliotheek1Bij regelmaat verschenen al eerder op deze website recensies van boeken die ingaan op oecumenische vraagstukken. Omdat er zeer regelmatig boeken verschijnen rond deze thematiek hebben we besloten een aparte rubriek voor deze boekbesprekingen aan te maken. Daarbij zullen we ons richten op publicaties die betrekking hebben op zowel het westers als het oosters christendom. 

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe boekbesprekingen, schrijf u dan in voor deze nieuwsbrief. Dat kan door een account op onze website aan te maken en u (na inloggen) via Users > 'Mijn mailinglijst' op te geven voor de nieuwsbrief 'Boekbesprekingen'. 

'Religie en Geweld', themanummer tijdschrift Communio

Jan Peter SchoutenHeel wat mensen denken bij godsdienst meteen aan geweld en oorlog. De actualiteit van het islamitisch terrorisme geeft daar ook wel enige aanleiding toe. In de publieke opinie beperkt de huiver voor gewelddadige godsdienst zich echter niet tot de islam. Ook het christendom moet het ontgelden: is zijn geschiedenis niet evenzeer getekend door onverdraagzaamheid en bloedige godsdienstoorlogen? En het jodendom wordt er al gauw bij getrokken, want de politiek van de staat Israël wordt nu eenmaal niet in de eerste plaats gekenmerkt door vrede en verzoening. Langzaamaan wordt het gemeengoed om een verband te leggen tussen het monotheïsme van deze drie abrahamitische godsdiensten en de neiging tot gewelddadig optreden. Zijn niet juist de monotheïstische religies door hun waarheidsclaim vatbaar voor een agressieve houding jegens andersgelovigen?

Lees meer...

'Hij preekte, hij leerde altoos...' Predikantenportretten uit vijf eeuwen

038a14bDe herdenking van het begin van de Reformatie in 2017 nadert snel. Op talloze manieren wordt ook in Nederland de geschiedenis van vijf eeuwen protestantisme in herinnering gebracht. Een bijzondere en originele bijdrage is het boek 'Hij preekte, hij leerde altoos...' van dr. Jan Peter Schouten, emeritus-predikant van de Protestantse gemeente te Naarden en specialist op het gebied van de interreligieuze dialoog. Met dit boek laat hij zien dat hij ook een bekwaam kerkhistoricus en een begenadigd verteller is.

Lees meer...

Paus Franciscus: breuk of continuïteit? - recensie

images1XVSVB8FDe verkiezing van paus Franciscus in maart 2013 heeft veel pennen in beweging gebracht. Waarnemers van verschillende richtingen binnen en buiten de Kerk, zien binnen de Romana een nieuwe wind waaien. Sommigen menen zelfs dat paus Franciscus op een aantal terreinen heeft gebroken met het Tweede Vaticaanse Concilie en het beleid van zijn voorgangers. Zij spreken van discontinuïteit. Een aantal katholieken, zowel bisschoppen als kerkvolk, is daarover verontrust en meent dat de opstelling van de paus zelfs voor verwarring zorgt, met name rond ethische kwesties. Door katholieken aan te moedigen tot een vrijmoedig gesprek over geloof en zeden zou de paus binnen de schoot van de Kerk geloofsonzekerheid bevorderen.

Lees meer...

Jan Bank, God in de oorlog. De rol van de Kerk in Europa 1939-1945

Hoppenbrouwers“Wat zou ú doen?” Je hoort het presentator Marcel van Dam nog zeggen in zijn befaamde discussieprogramma De achterkant van het gelijk. Wat zou ú doen als Slowaakse bisschop? De deportatie van uw joodse landgenoten is aanstaande en u weet via uw eigen netwerk dat hun volksgenoten in Oekraïne zonder pardon door de SS worden doodgeschoten. Schrijft u dan een protestbrief, waarin u deportatie van niet-gedoopte joden impliciet goedkeurt, als ze maar de mogelijkheid hebben om “via eerlijke arbeid eigendom te verwerven” en “een eigen familie te stichten”? Trekt u bovendien een rijtje antisemitische clichés uit de kast en geeft u de niet-gedoopte joden de schuld van het tegenwoordige economische, culturele en morele verval in uw land? En protesteert u een jaar later nog een keer met een brief die u in het Latijn laat voorlezen? De rooms-katholieke bisschoppen in Slowakije deden het.

Lees meer...

'Ja, maar jij bent een fundi, ik een realo' Een geschiedenis van 65 jaar Pax Christi Nederland

BosMensenvangoedewil“Ja, maar jij bent een fundi, ik een realo.” Bij welke gelegenheid Jan ter Laak mij dit voorhield, kan ik mij niet meer herinneren. Het moet ergens halverwege de jaren tachtig zijn geweest in de pauze van een bestuursvergadering van Pax Christi. Op de agenda zal wel hebben gestaan hoe Pax Christi moest reageren op het zoveelste uitstel van het regeringsbesluit over de plaatsing van kruisraketten. Ter Laak was op dat moment secretaris en boegbeeld van Pax Christi, ik gewoon lid van het Landelijk Bestuur. De termen ‘Fundi’ (fundamentalist) en ‘Realo’ (Realpolitiker) verwijzen naar twee stromingen in de Duitse Groenen. De eersten waren voorstander van een gezindheidspolitiek, waarbij het vooral gaat om de morele motivatie en het goede doel, de laatsten waren gericht op het behalen van concrete successen, ook al lever je in op je idealen. Ook binnen het bestuur van Pax Christi waren deze stromingen herkenbaar, zonder dat er overigens sprake was van factievorming.

Lees meer...

Verdeelde wijsheid - tussen Kerk en academische theologie

diederik wienenHet Thijmgenootschap Afdeling Katholieke Theologie organiseerde in de loop van 2013 en 2014 vier bijeenkomsten over de verhouding tussen de Kerk en de academische theologie. De inleidingen bij die bijeenkomsten zijn samengebracht en uitgegeven in de bundel Verdeelde wijsheid.

Lees meer...

Jim Forest, Loving our Enemies

jan peters“Heb je vijanden lief”: dit is niet een van de evangelische raden – alleen weggelegd voor hen “die volmaakt willen zijn”-, maar een sterke aansporing uit Jezus Bergrede, gericht tot elke christen. De zwaarste van alle opdrachten die het Evangelie formuleert is tegelijkertijd de meest bevrijdende.

Lees meer...

Geloven tegen beter weten in

Rene20MunnikDe titel van dit boekje is een goede kenschets van de opzet en inhoud ervan. Geloven tegen beter weten in is vooral het intellectuele verslag van de gelovige christen Van den Bercken die zich geplaatst weet in een tijdsgewricht dat met geloof niet veel meer op heeft. Geen wetenschappelijke verhandeling dus, maar, zoals de schrijver in de inleiding aangeeft, een ‘geobjectiveerde persoonlijke geloofsverantwoording’ (14).

Lees meer...

De blinde vlekken van Karen Armstrong

FredSchrijfster en ex-zuster Karen Armstrong was in Nederland om haar nieuwste boek "In naam van God" te promoten. Aan haar visie op de relatie tussen godsdienst en geweld schort wel het een en ander.

In de zoektocht naar een vreedzame en nuttige rol van religie in de Europese cultuur gaan veel Nederlanders de weg van de spiritualiteit. De hiermee verbonden verwachting is dat spiritualiteit individueel is, zich in de privésfeer afspeelt en daarbinnen vooral met ervaring, beleving, inspiratie en emotie verbonden is – en in elk geval ver weg van de macht die institutionele religies uitoefenen, waardoor deze Nederlanders spiritualiteit pogen te behoeden voor machtsmisbruik door religieuze en politieke instituties.

Lees meer...

Eén met de Ene

Kick BrasMet dit boek wil Kick Bras de diskwalificatie rechtzetten als zou het protestantisme niets met mystiek hebben of willen. Deze diskwalificatie is volgens Bras vooral afkomstig uit de 20e eeuw. Hierin gaven Barthianisme en sociaal activisme de toon aan. Hij hoopt met zijn boek een representatief beeld te scheppen van zoiets als protestantse mystiek, maar ook de kritiek en de worsteling met Rooms-katholieke vormen van mystiek in Nederlandse protestantse kringen gedurende de twintigste eeuw te verhelderen.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

08
dec
Hoe is het om als man, of juist als vrouw arm te zijn? Wat doet het met kwetsbaarheid en zelfbeeld? Hoe

 

 

Laatste lezersreacties:

  • Johan Juurlink zei Meer
    Prima samenvatting van deze zeer nuttige bijeenkomst. 2 weken geleden
  • Geert van Dartel zei Meer
    Je kunt het nummer downloaden, is gratis woensdag 13 oktober 2021
  • Geert van Dartel zei Meer
  • Marianne Komen zei Meer
    Dank U. Ik zocht/ zoek het artikel "Perspectief"nr. 51 dd 17 maart 2021 van de Katholieke Vereniging... woensdag 13 oktober 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI