Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Boekbesprekingen 

bibliotheek1Bij regelmaat verschenen al eerder op deze website recensies van boeken die ingaan op oecumenische vraagstukken. Omdat er zeer regelmatig boeken verschijnen rond deze thematiek hebben we besloten een aparte rubriek voor deze boekbesprekingen aan te maken. Daarbij zullen we ons richten op publicaties die betrekking hebben op zowel het westers als het oosters christendom. 

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe boekbesprekingen, schrijf u dan in voor deze nieuwsbrief. Dat kan door een account op onze website aan te maken en u (na inloggen) via Users > 'Mijn mailinglijst' op te geven voor de nieuwsbrief 'Boekbesprekingen'. 

Biografie over christensocialist en onderwijsman ds. Adriaan van der Hoeven

Rood maar met mateHet christensocialisme was in de twintigste eeuw een invloedrijke ideologie die tot in de jaren tachtig veel aantrekkingskracht uitoefende op studenten en theologen. Over één van de voortrekkers van deze beweging, ds. Adriaan Hendrik van der Hoeve (1870-1943), schreef Derk Jansen een biografie in de hoop hiermee nieuwe interesse te wekken voor het oorspronkelijke christensocialisme in een 'ogenschijnlijk door het kaptialisme gestempelde maatschappij'.

Lees meer...

Geestelijke stromingen geven

Geestelijke stromingen Sinds 1985 zijn alle basisscholen verplicht onderwijs te geven in geestelijke stromingen. En dus ontwikkelde de overheid een kennisbasis en kerndoelen en publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geloven in het publiek domein (2006). Het zijn richtlijnen waarmee de overheid wil bevorderen dat onze kinderen worden opgevoed tot burgers met respect voor anders-denkenden, waardoor cohesie in onze veelkleurige samenleving ontstaat. Tegelijkertijd wil de overheid ook een bijdrage leveren aan de identiteitsontwikkeling van de kinderen.

Lees meer...

Het geloof van Oranje - recensie

visserklaarwater"Let niet op wat de mensen zeggen. Let alleen op Hem. God is liefde. God is gerechtigheid'. Deze wijze les gaf Juliana van Stolberg-Wernigerrode (1506-1580) mee aan haar kinderen die een grote rol zouden spelen in de vorming van de staat der Nederlanden. Het citaat is ontleend aan het boek 'Het geloof van Oranje, vrijheid, verbondenheid, tolerantie' van Marianne Visser-Van Klaarwater. Het is vrucht van een lang onderzoek naar de geloofsbeleving van de leden van het huis van Oranje-Nassau. Geen gemakkelijk, maar een interessant thema. De auteur leidt de lezer aan de hand van de levensbeschrijvingen van vorsten en vorstinnen van het Huis van Oranje en de waarde die zij hechten aan het geloof door de Vaderlandse geschiedenis heen. De illustratie in het boek zijn van de Arubaanse kunstschilder Gustave Nouel. Zijn portretten van de leden van het Huis van Oranje geven het boek een extra dimensie. Een aanrader met het oog op de herdenking van 500 jaar Reformatie!

Lees meer...

'Uit liefde voor de Islam' - Boekbespreking

dallglio klein1535437 211105789092906 558047819 nIn een tijd toen ik nog angst had voor alle Nederlanders, ontmoette ik de eerste moslims: aardige, bescheiden gastarbeiders. 1966: een gastarbeider had mijn zus en zwager om een kamer gevraagd: de mogelijkheid om Hallal te eten, te drinken, te slapen, te poepen en... te bidden natuurijk. Een gastarbeider die het pension niet meer vertrouwde nadat hij varkensbotten in het vuilnisvat had zien liggen. Moslims kwam ik sindsdien altijd weer tegen, overal. De laatsten: in het klooster Maria Alathra te Suleymania, Noord-Irak, april 2016, in een theatergroep voor trauma verwerking, vluchtelingen zoals de christenen ook, gevlucht voor bombardementen en voor Daesh (ISIS).

Lees meer...

'Liberaal Christendom - Ervaren, doen, denken'.

liberaal christendomIedere tijd heeft zijn eigen wijze van leven en van geloven. Het geloof verandert en dat gebeurt in overeenstemming met of juist in verzet tegen de veranderende levensomstandigheden en de veranderende leef- en denkwijze van de mens. Velen van ons zijn opgegroeid in een tijd waarin het geloof was vastgelegd in een aantal leerstellingen die je uit hoofd kon leren. De kerk en de gelovigen waren er van overtuigd dat zij de waarheid kenden, over alle aspecten van het leven en over de dood. Om gered te worden moest een mens die waarheid aanvaarden. De bijbel werd, zeker in protestantse kring, gezien niet alleen als de bron van het geloof, maar ook als de onbetwiste maatstaf waaraan ons geloof kon en moest worden gemeten. Voor katholieke gelovigen was de kerk de draagster van de waarheid en was het de kerk die aangaf wat waar en wat goed of slecht was. De kerken wisten met grote zekerheid hoe het zat met het leven en met het geloof.

Lees meer...

Zuster Minke van Grandchamp. Gesprekken.

GesprekkenDe Franse predikant Michel Cornuz nam diepte-interviews af van Minke de Vries, de voormalige priorin van Grandchamp. Zijn boek is een bundeling van die gesprekken die heel wat ontvouwen over de inspiratiebronnen van de protestantse moniale, haar levenskeuzes, haar niet altijd zo gelukkige ervaringen en haar innerlijke genezingsproces (dat ze vooral te danken had aan de beweging van Simone Pacot). 
 

Lees meer...

Mijn leven in Grandchamp. Monastiek leven in een open gemeenschap - Minke de Vries

Mijn levenDrie vrouwen uit de Hervormde Kerk van Frans-Zwitserland betrokken in 1940 een huis bij het meer van Neuchâtel, in het gehucht Grandchamp. Ze leidden er een leven van gezamenlijk gebed en gulle gastvrijheid. De kleine communauteit groeide spoedig uit tot een brede gemeenschap van meer dan vijftig zusters. De uit Nederland afkomstige zuster Minke de Vries was dertig jaar lang de priorin van Grandchamp. In haar boek blikt ze terug op de ontwikkelingen die Grandchamp heeft doorgemaakt en op haar eigen levensweg binnen de oecumenische gemeenschap.
 

Lees meer...

Geroepen tot Hoop: Bouwen aan een barmhartige Kerk

Geroepen tot hoop 191x300The author, Mgr. Dr. Gerard de Korte, as is well known, will soon be consecrated the new bishop of ‘s-Hertogenbosch in that city’s Cathedral Basilica of St. John the Evangelist. In this book, he invites Catholics and other Christians of Protestant confessions to take up the challenges the Church currently faces both internally and externally, namely, a “consciousness of uncertainty and relativism, of confusion and discontent.” In nuce, this consciousness is an expression of the crisis that orthodox Christianity is laboring under regarding its truth and rationality. How did we get here?

Lees meer...

De Nestorkroniek vertaald

nestorkroniek uitsnede 180x180Van de Russische teksten van vóór de 19e eeuw is nog weinig vertaald; er verschijnt af en toe iets in de serie Slavische Cahiers van de Stichting Pegasus, en er is een vertaling van het Igorlied . En nu hebben we een werk van een flink grotere omvang, de Nestorkroniek, met als ondertitel: De oudste geschiedenis van het Kievse Rijk.

Lees meer...

"Peregrinus sum" - Uitwisseling theologiestudenten tussen Hongarije en Nederland

magdanw 2De bundel die ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Ferenc Postma uitgegeven is dankzij inspanning van zijn echtgenote Margriet Gosker, ademt een Europa dat aandacht waard is. Elke onderzoekende geest die interesse heeft voor en zich wil verdiepen in de historische achtergrond van het huidige Europa (vanaf het begin van de reformatie) kan zich laven aan dit boek.

“Peregrinus sum” is de titel van het boek. Peregrinatio is de aanduiding van de reizen die Midden-Europese studenten vanaf de tijd van de reformatie in Europa maakten om te studeren aan vermaarde universiteiten.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

08
dec
Hoe is het om als man, of juist als vrouw arm te zijn? Wat doet het met kwetsbaarheid en zelfbeeld? Hoe

 

 

Laatste lezersreacties:

  • Johan Juurlink zei Meer
    Prima samenvatting van deze zeer nuttige bijeenkomst. 2 weken geleden
  • Geert van Dartel zei Meer
    Je kunt het nummer downloaden, is gratis woensdag 13 oktober 2021
  • Geert van Dartel zei Meer
  • Marianne Komen zei Meer
    Dank U. Ik zocht/ zoek het artikel "Perspectief"nr. 51 dd 17 maart 2021 van de Katholieke Vereniging... woensdag 13 oktober 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI