Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Boekbesprekingen 

bibliotheek1Bij regelmaat verschenen al eerder op deze website recensies van boeken die ingaan op oecumenische vraagstukken. Omdat er zeer regelmatig boeken verschijnen rond deze thematiek hebben we besloten een aparte rubriek voor deze boekbesprekingen aan te maken. Daarbij zullen we ons richten op publicaties die betrekking hebben op zowel het westers als het oosters christendom. 

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe boekbesprekingen, schrijf u dan in voor deze nieuwsbrief. Dat kan door een account op onze website aan te maken en u (na inloggen) via Users > 'Mijn mailinglijst' op te geven voor de nieuwsbrief 'Boekbesprekingen'. 

'Uit liefde voor de Islam' - Boekbespreking

dallglio klein1535437 211105789092906 558047819 nIn een tijd toen ik nog angst had voor alle Nederlanders, ontmoette ik de eerste moslims: aardige, bescheiden gastarbeiders. 1966: een gastarbeider had mijn zus en zwager om een kamer gevraagd: de mogelijkheid om Hallal te eten, te drinken, te slapen, te poepen en... te bidden natuurijk. Een gastarbeider die het pension niet meer vertrouwde nadat hij varkensbotten in het vuilnisvat had zien liggen. Moslims kwam ik sindsdien altijd weer tegen, overal. De laatsten: in het klooster Maria Alathra te Suleymania, Noord-Irak, april 2016, in een theatergroep voor trauma verwerking, vluchtelingen zoals de christenen ook, gevlucht voor bombardementen en voor Daesh (ISIS).

Lees meer...

'Liberaal Christendom - Ervaren, doen, denken'.

liberaal christendomIedere tijd heeft zijn eigen wijze van leven en van geloven. Het geloof verandert en dat gebeurt in overeenstemming met of juist in verzet tegen de veranderende levensomstandigheden en de veranderende leef- en denkwijze van de mens. Velen van ons zijn opgegroeid in een tijd waarin het geloof was vastgelegd in een aantal leerstellingen die je uit hoofd kon leren. De kerk en de gelovigen waren er van overtuigd dat zij de waarheid kenden, over alle aspecten van het leven en over de dood. Om gered te worden moest een mens die waarheid aanvaarden. De bijbel werd, zeker in protestantse kring, gezien niet alleen als de bron van het geloof, maar ook als de onbetwiste maatstaf waaraan ons geloof kon en moest worden gemeten. Voor katholieke gelovigen was de kerk de draagster van de waarheid en was het de kerk die aangaf wat waar en wat goed of slecht was. De kerken wisten met grote zekerheid hoe het zat met het leven en met het geloof.

Lees meer...

Zuster Minke van Grandchamp. Gesprekken.

GesprekkenDe Franse predikant Michel Cornuz nam diepte-interviews af van Minke de Vries, de voormalige priorin van Grandchamp. Zijn boek is een bundeling van die gesprekken die heel wat ontvouwen over de inspiratiebronnen van de protestantse moniale, haar levenskeuzes, haar niet altijd zo gelukkige ervaringen en haar innerlijke genezingsproces (dat ze vooral te danken had aan de beweging van Simone Pacot). 
 

Lees meer...

Mijn leven in Grandchamp. Monastiek leven in een open gemeenschap - Minke de Vries

Mijn levenDrie vrouwen uit de Hervormde Kerk van Frans-Zwitserland betrokken in 1940 een huis bij het meer van Neuchâtel, in het gehucht Grandchamp. Ze leidden er een leven van gezamenlijk gebed en gulle gastvrijheid. De kleine communauteit groeide spoedig uit tot een brede gemeenschap van meer dan vijftig zusters. De uit Nederland afkomstige zuster Minke de Vries was dertig jaar lang de priorin van Grandchamp. In haar boek blikt ze terug op de ontwikkelingen die Grandchamp heeft doorgemaakt en op haar eigen levensweg binnen de oecumenische gemeenschap.
 

Lees meer...

Geroepen tot Hoop: Bouwen aan een barmhartige Kerk

Geroepen tot hoop 191x300The author, Mgr. Dr. Gerard de Korte, as is well known, will soon be consecrated the new bishop of ‘s-Hertogenbosch in that city’s Cathedral Basilica of St. John the Evangelist. In this book, he invites Catholics and other Christians of Protestant confessions to take up the challenges the Church currently faces both internally and externally, namely, a “consciousness of uncertainty and relativism, of confusion and discontent.” In nuce, this consciousness is an expression of the crisis that orthodox Christianity is laboring under regarding its truth and rationality. How did we get here?

Lees meer...

De Nestorkroniek vertaald

nestorkroniek uitsnede 180x180Van de Russische teksten van vóór de 19e eeuw is nog weinig vertaald; er verschijnt af en toe iets in de serie Slavische Cahiers van de Stichting Pegasus, en er is een vertaling van het Igorlied . En nu hebben we een werk van een flink grotere omvang, de Nestorkroniek, met als ondertitel: De oudste geschiedenis van het Kievse Rijk.

Lees meer...

"Peregrinus sum" - Uitwisseling theologiestudenten tussen Hongarije en Nederland

magdanw 2De bundel die ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Ferenc Postma uitgegeven is dankzij inspanning van zijn echtgenote Margriet Gosker, ademt een Europa dat aandacht waard is. Elke onderzoekende geest die interesse heeft voor en zich wil verdiepen in de historische achtergrond van het huidige Europa (vanaf het begin van de reformatie) kan zich laven aan dit boek.

“Peregrinus sum” is de titel van het boek. Peregrinatio is de aanduiding van de reizen die Midden-Europese studenten vanaf de tijd van de reformatie in Europa maakten om te studeren aan vermaarde universiteiten.

Lees meer...

'Religie en Geweld', themanummer tijdschrift Communio

Jan Peter SchoutenHeel wat mensen denken bij godsdienst meteen aan geweld en oorlog. De actualiteit van het islamitisch terrorisme geeft daar ook wel enige aanleiding toe. In de publieke opinie beperkt de huiver voor gewelddadige godsdienst zich echter niet tot de islam. Ook het christendom moet het ontgelden: is zijn geschiedenis niet evenzeer getekend door onverdraagzaamheid en bloedige godsdienstoorlogen? En het jodendom wordt er al gauw bij getrokken, want de politiek van de staat Israël wordt nu eenmaal niet in de eerste plaats gekenmerkt door vrede en verzoening. Langzaamaan wordt het gemeengoed om een verband te leggen tussen het monotheïsme van deze drie abrahamitische godsdiensten en de neiging tot gewelddadig optreden. Zijn niet juist de monotheïstische religies door hun waarheidsclaim vatbaar voor een agressieve houding jegens andersgelovigen?

Lees meer...

'Hij preekte, hij leerde altoos...' Predikantenportretten uit vijf eeuwen

038a14bDe herdenking van het begin van de Reformatie in 2017 nadert snel. Op talloze manieren wordt ook in Nederland de geschiedenis van vijf eeuwen protestantisme in herinnering gebracht. Een bijzondere en originele bijdrage is het boek 'Hij preekte, hij leerde altoos...' van dr. Jan Peter Schouten, emeritus-predikant van de Protestantse gemeente te Naarden en specialist op het gebied van de interreligieuze dialoog. Met dit boek laat hij zien dat hij ook een bekwaam kerkhistoricus en een begenadigd verteller is.

Lees meer...

Paus Franciscus: breuk of continuïteit? - recensie

images1XVSVB8FDe verkiezing van paus Franciscus in maart 2013 heeft veel pennen in beweging gebracht. Waarnemers van verschillende richtingen binnen en buiten de Kerk, zien binnen de Romana een nieuwe wind waaien. Sommigen menen zelfs dat paus Franciscus op een aantal terreinen heeft gebroken met het Tweede Vaticaanse Concilie en het beleid van zijn voorgangers. Zij spreken van discontinuïteit. Een aantal katholieken, zowel bisschoppen als kerkvolk, is daarover verontrust en meent dat de opstelling van de paus zelfs voor verwarring zorgt, met name rond ethische kwesties. Door katholieken aan te moedigen tot een vrijmoedig gesprek over geloof en zeden zou de paus binnen de schoot van de Kerk geloofsonzekerheid bevorderen.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI