Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Boekbesprekingen 

bibliotheek1Bij regelmaat verschenen al eerder op deze website recensies van boeken die ingaan op oecumenische vraagstukken. Omdat er zeer regelmatig boeken verschijnen rond deze thematiek hebben we besloten een aparte rubriek voor deze boekbesprekingen aan te maken. Daarbij zullen we ons richten op publicaties die betrekking hebben op zowel het westers als het oosters christendom. 

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe boekbesprekingen, schrijf u dan in voor deze nieuwsbrief. Dat kan door een account op onze website aan te maken en u (na inloggen) via Users > 'Mijn mailinglijst' op te geven voor de nieuwsbrief 'Boekbesprekingen'. 

Kerkopbouw met oecumenische wortels

james mallonIn het ‘Woord Vooraf’ van het boek ‘Als God renoveert’ van Father James Mallon verklaart Mgr. Gerard de Korte de ondertitel: “Als we alleen op de winkel passen, is het onvermijdelijk dat onze parochies verder zullen krimpen, maar onze pastorale teams en alle andere gelovigen zijn tot meer geroepen dan het behoud van de status quo.”

Lees meer...

"Politieke Orthodoxieën" (Bespreking)

s200 cyril.hovorunKan de Kerk ontsnappen aan de greep / de verleiding van de politieke macht? En wat gebeurt er met de Kerk als ze al te voortvarend ingaat op de lokroep van de staat? Dr. Cyril Hovorun, orthodox theoloog en directeur van het Huffington Oecumenisch Instituut aan de Loyola Maramount University in Los Angeles (VS) analyseert in zijn boek "Political Orthodoxies, The Unorthodoxies of the Church Coerced" op een indringende manier de gevaren en risico’s die secularisme, civiele religie en politieke religie voor de Orthodoxe Kerk betekenen.

Lees meer...

Rebuilt, een actueel en boeiend boek over kerkopbouw - recensie

rebuilt auteurs white corcoran 300x240De schrijvers van het boek Rebuilt geven ons een inkijk in het opbouwwerk van een Rooms Katholieke Parochie in Baltimore (VS). In mijn eigen Bisdom, Breda, wordt het boek in veel pastorale teams besproken. Pastores kijken met elkaar of 'Rebuilt' ook in onze situatie kan worden toegepast. Juist parochies die het boek willen implementeren zou ik willen aanraden om het boek ook op het punt van oecumene te bevragen.

Lees meer...

In gesprek met Mor Polycarpus – recensie

omslag polycarpusSyrische-orthodoxe christenen uit Oost-Turkije vonden in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw in Nederland een nieuw thuis. Met hen kwam de Syrisch-orthodoxe Kerk van het patriarchaat van Antiochië in Nederland. Mor Polycarpus Augin Aydin (1971) is sinds 2007 de aartsbisschop van deze bloeiende kerkgemeenschap. Hij woont in het Sint-Efrem klooster in Glane bij Enschede.

Lees meer...

Een monument voor Gerard Brom (1882-1959) – recensie

gerard brom door jan toorop ca 1910 coll ru nijmegenHet was bij toeval dat ik het monumentale werk van Paul Luykx, “Heraut van de katholieke herleving Gerard Brom (1882-1959)” ontdekte. Het stond in de kast van ‘boeken om mee te nemen’ op de eerste verdieping van het gebouw, waar ons kantoor gevestigd is, met de omslag naar voren. Een jonge Brom, geschilderd door Jan Toorop, keek me met zijn heldere, positieve en vriendelijke blik aan. De naam van Gerard Brom had ik weleens gehoord, maar in zijn levensgeschiedenis me nooit verdiept. En daar was dan ineens die dikke biografie van 851 pagina’s tekst en 155 pagina’s voetnoten, verwijzingen naar bronnen en literatuur en een uitvoerig personenregister.

Lees meer...

Ambt – Spiritualiteit – Roeping – recensie

omslag ambt 133x200Het Oud-katholieke Seminarie publiceert vanaf 1975 de reeks Theologische Verkenningen. Vorig jaar verscheen de 60e aflevering met bijdragen van twee symposia uit 2017 en 2018. Het eerste symposium “Ambt en spiritualiteit” werd gehouden naar aanleiding van het 12,5 jarig priesterjubileum van Peter-Ben Smit, die voor de eindredactie van deze aflevering tekent. De aanleiding voor het tweede symposium over roeping was het afscheid van Grete Verheij-de Jager als studentenpastor. De titel volgt de chronologie van de symposia. Inhoudelijk was het beter geweest  om in de titel 'roeping' vooraan te zetten.

Lees meer...

Dordt in context - Recensie

dordt in contextDit jaar staan protestanten in Nederland stil bij de nationale synode die 400 jaar geleden in Dordt heeft plaatsgevonden. Het was een belangrijke periode in de jonge Republiek en in de ontwikkeling van het Nederlands protestantisme. De Dordtse leerregels behoren tot het protestantse erfgoed. Gijsbert van den Brink schreef bij gelegenheid van 400 jaar Dordt het boek "Dordt in context." Eduardo Echeverria schreef een recensie. Een langere versie verschijnt later in het tijdschrift Perspectief. Het belang van het boek van Van den Brink is onder andere dat hij de theologische vragen waar het in Dordt over ging in een veel breder, oecumenisch perspectief plaatst. Daarover gaat de studiemiddag op 8 februari van de Katholieke Vereniging: "Dordt en Franciscus over de bestemming van de mens"

Lees meer...

Visser ’t Hooft – Oecumenicus van het eerste uur - recensie

mid Visser t HooftWillem Visser ’t Hooft was vanaf de jaren dertig nauw betrokken bij de ontwikkeling van de oecumenische beweging. Vanaf de oprichting in 1948 bekleedde hij achttien jaar de post van secretaris-generaal. In die hoedanigheid heeft hij een beslissende invloed uitgeoefend op het karakter en het beleid van de Wereldraad van Kerken. Dr. Jurjen Zeilstra schreef een prachtige biografie over Willem Visser ’t Hooft die eerder dit jaar bij uitgeverij Skandalon verscheen.

Lees meer...

Dichter bij Jezus - Mattheusevangelie op rijm

Miranda Middag TuratoMeer dan een jaar werkte Miranda Middag Turato aan de berijming van het Mattheüsevangelie. Ze heeft er hard op gewerkt, zo'n vier uur per dag. Onlangs bracht ze haar werk in eigen beheer in boekvorm uit. 'Dichter bij Jezus - Mattheüs gedicht'  is een laagdrempelige kennismaking met Jezus. De auteur informeerde me via LinkedIn over haar werk. Zo is ook dit interview over de totstandkoming en de bedoeling van dit boek ontstaan. 

Lees meer...

Wisselende perspectieven op de Heilige Willibrord - recensie

Rob van Uden 150x150Zitten we in onze kerken op een bundel essays over Willibrord te wachten? De inleiding op de bundel geeft een aardige motivatie. Het werkelijke belang van dit boek kom ik helaas pas in het laatste essay van de bundel tegen: Heibel rond de Utrechtse Willibrordprocessie in 2016. Een oecumenisch initiatief veranderde in een controverse en Willibrord dreigde een splijtzwam in plaats van een verbinder te worden. Op een boeiende manier laten Anton ten Klooster en Fokke Wouda in het laatste essay zien dat conflict niet het einde van een dialoog hoeft te zijn. Met een nuchtere analyse, een goede strategie en veel geduld kun je 'van conflict naar verzoening' komen.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

  • Martine zei Meer
    Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
  • Geert van Dartel zei Meer
    Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
  • Geert van Dartel zei Meer
    Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
  • Richard Sleegers zei Meer
    In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI