Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Blogs

Onder 'Nieuws & Blogs' treft u alle nieuwe items op de site aan. Bij 'Nieuws' vindt u de nieuwsberichten met betrekking tot de oecumene. 'Blogs' biedt bijdragen van verschillende bloggers over oecumenische ontwikkelingen en gebeurtenissen en in de categorie 'Favorieten' treft u de tien meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar aan.

Maria als moeder van de Kerk verbindt ons

cid 6337734CC5F64A2C8E1E44304C1ED9FDKloosterSpesNosOp de vergadering van het hoofdbestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene gaf bestuurslid Martin Los zijn visie op het boek "Maria, icoon van de genade" van de protestantse theoloog prof. dr. Arnold Hijgen. Hieronder publiceren we de tekst van de inleiding van Martin Los die goed aansluit bij het laatste nummer van het tijdschrift Perspectief dat geheel gewijd was aan dit boek.

Lees meer...

Walk for Homs - Hoop voor Syrië

Walk for HomsVan 5 tot 10 april liep ik de Walk for Homs, een voettocht van Amsterdam naar Den Bosch. Anne-Claire, de jongste nicht van p. Frans van der Lugt nam het initiaitef tot deze tocht met als doel geld in te zamelen om het levenswerk van haar oom in Syrië voort te kunnen zetten. Vanwege mijn contacten met Caritas Syrië vanaf 2015 en Syrië-reizen in 2018 en 2019 aarzelde ik geen moment en besloot mee te lopen. De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Raad van Kerken in Nederland steunden het initiatief. Hieronder enkele impressies en foto's.

 

Lees meer...

Titus Brandsma en de Oosterse Kerken

800px TitusBrandsmaHet moet zo zijn dat de heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 mei samenvalt met de Zondag voor de Oosterse Kerken. Waarschijnlijk zal alle aandacht rond 15 mei op de heilige Titus gericht zijn en zal er weinig overblijven om nog aandacht te geven aan onze broeders en zusters van de Oosterse Katholieke Kerken. Tja. Wat zou Titus daar zelf van gevonden hebben?

Lees meer...

Oproep tot zelfonderzoek

df88818c7a96449389fe4ad179a79bac img6 1Russen vallen in het algemeen Rusland in het openbaar, naar buiten toe niet af, ook al hebben ze veel kritiek op wat daar gebeurt. Ik heb nagedacht waar dat vandaan komt. Dat heeft volgens mij voor veel Russen met hun identiteit te maken. Ook wanneer ze niet kerkelijk zijn, zeggen ze gemakkelijk dat ze Orthodox zijn. Het aantal praktiserende gelovigen in de Russische Federatie is maar ongeveer 6%. Maar die identiteit is zwaar beschadigt door de geschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie van na 1917.

Lees meer...

Pleidooi voor het invoeren van een oecumene-effectrapportage

mARCEL sAROTDe afgelopen jaren is het diverse keren voorgekomen dat kerken, zonder het te willen, met ogenschijnlijk interne besluiten oecumenische relaties schade hebben toegebracht. Zo voerde de Rooms-Katholieke Kerk regels in voor aswoensdagvieringen die oecumenische aswoensdagvieringen waarin protestantse en katholieke voorgangers voorgaan en askruisjes uitdelen, feitelijk onmogelijk maakten. En zo wil de Protestantse Kerk in Nederland HBO-opgeleide kerkelijk werkers de titel ‘pastor’ gaan geven, een titel die in de Rooms-Katholieke Kerk sinds een aantal jaren nadrukkelijk voorbehouden is aan priesters.

Lees meer...

Samen geroepen om vredestichters te zijn - een Quaker perspectief

Kees Nieuwerth 2Met veel waardering heb ik het verslag gelezen van de helende dialoog tussen Doopsgezinden en Rooms-Katholieken, die over een periode van vijf jaar (1998-2003) werd gevoerd. Over een verleden van verkettering over en weer, over verschillen van inzicht in theologisch en ecclesiologisch opzicht, over de betekenis van de navolging van Jezus, over de relatie tussen het vredes- en het geloofsgetuigenis.

Lees meer...

Brief aan Thomas á Kempis

De Groene Kathedraal fragmentGeliefde Thomas,

In deze periode tussen Pasen en Pinksteren loop ik nog wat verdwaasd rond. Het is alsof Pasen een diepere en zwaardere lading heeft gekregen. Een gloria met een lage ondertoon, een “ U zij de glorie” met een mineur. De coronacrisis heeft ons met onze eigen dood en die van anderen geconfronteerd. Moeilijk om daarover heen te kijken naar de opstanding, het lijden in pijn, verdriet en gemis is niet zomaar los te laten. Ik neem het lijden mee, waar ik ook heen ga.

Lees meer...

Hoe vriendelijk zijn we?

37160In een periode dat Europa zucht onder een migratiecrisis en Nederlandse politici hardop overwegen een grens te stellen aan het aantal nieuwkomers dat ons land jaarlijks kan opnemen, zet de Gebedsweek voor de Eenheid (19-26 januari) dit jaar in op de buitengewoon vriendelijke ontvangst van schipbreukelingen op het eiland Malta. Schipbreukelingen uit de 1e eeuw wel te verstaan, waaronder de apostel Paulus, die op weg naar Rome strandden voor de kust van Malta en ternauwernood in leven bleven. De teksten voor de Gebedsweek voor de Eenheid werden dit keer voorbereid door een oecumenische werkgroep van de Kerken op Malta.

Lees meer...

Malta

78085070 2534488046600612 2049475045515853824 oDe teksten voor de gebedsweek voor de eenheid in 2020 werden voorbereid door een oecumenische groep op Malta. De groep liet zich daarbij inspireren door het verhaal van de schipbreuk van Paulus op het eiland Malta uit het boek Handelingen. Het motto werd ontleend aan Hand. 28,10: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”. De link met de wereldwijde en Europese crisis in de opvang van migranten ligt voor het oprapen. De teksten zijn een oproep aan christenen wereldwijd om de vreemde en de vluchteling gastvrij tegemoet te treden. Het eiland Malta is direct betrokken bij de opvang van vluchtelingen en migranten die vanuit Afrika op bootjes de oversteek wagen naar Europa. Maar daarnaast spelen er op het eiland andere, verontrustende zaken, die in de afgelopen weken in volle omvang in de publiciteit zijn gekomen. De vraag is of we daar in de Gebedsweek voor de Eenheid wel aan voorbij kunnen gaan.

Lees meer...

Oecumenisch uitzoomen

Eric Peels theologenblogZicht op de echt grote verschillen kan ons helpen te waken tegen het uitvergroten van kleinere verschillen tussen kerken, hoe reëel die ook zijn. Het zijn bijzondere tijden voor de kerkelijke oecumene. In mei tekenden op de slotbijeenkomst van de Nationale Synode meer dan veertig kerkgenootschappen een verklaring van verbondenheid. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) bewegen zich snel richting eenwording.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Booslim zei Meer
  Wat een dwaalleer
  3 weken geleden
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Islam send no message of peace or shalom to the people of the world only terror zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Christians in Syria Irak Libanon and Middle East total burning why can we build a new church in Saudi or Iran etc zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Armenia and Georgia borders protect by christian Putin or islam ottomania Erdogan? zaterdag 16 april 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI