Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Boekbesprekingen 

bibliotheek1Bij regelmaat verschenen al eerder op deze website recensies van boeken die ingaan op oecumenische vraagstukken. Omdat er zeer regelmatig boeken verschijnen rond deze thematiek hebben we besloten een aparte rubriek voor deze boekbesprekingen aan te maken. Daarbij zullen we ons richten op publicaties die betrekking hebben op zowel het westers als het oosters christendom. 

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe boekbesprekingen, schrijf u dan in voor deze nieuwsbrief. Dat kan door een account op onze website aan te maken en u (na inloggen) via Users > 'Mijn mailinglijst' op te geven voor de nieuwsbrief 'Boekbesprekingen'. 

De Reformatie, het Oude Testament en de Joden

Rob Kuiper 300x297In het kader van 500 jaar Reformatie (gelinkt aan Luthers thesen-aanslag 31 oktober 1517) onderzocht Dr. Wulfert de Greef -emeritus predikant PKN- wat de reformatie betekent heeft voor de relatie tussen Christenen en Joden. De conclusie is helder en te lezen op bladzijde 141: "…dat de Reformatie ondanks alle aandacht voor het Oude Testament niet tot verbetering heeft geleid van de relatie van de christenen met de Joden. Omdat Joden in het algemeen gesproken Jezus niet als de Christus erkennen, is dat ook in de tijd van de reformatie bepalend geweest voor de relatie van de christenen met de Joden."

Lees meer...

Religieuzen voor vrede

icanDe Nobelprijs voor de vrede wordt komende zondag uitgereikt aan ICAN, de internationale campagne voor de afschaffing van kernwapens. De toekenning van de Nobelprijs is een opsteker voor de internationale vredesbeweging. In paus Franciscus heeft de vredesbeweging een bondgenoot. Op 10 november sprak de paus zich op een conferentie in Vaticaanstad uit niet alleen tegen het gebruik, maar ook tegen het bezit van kernwapens. Vaticaanstad was één van de eerste ondertekenaars van het antikernwapenverdrag dat deze zomer werd ondertekend. Maar inzet voor vrede omvat meer dat het beteugelen van de wapenwedloop en het beëindigen van geweld. In zijn vredesboodschap van 1 januari 2017 riep paus Franciscus mensen op het geweld uit het eigen hart te bannen en geweldloze mensen te worden. De Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) nam deze oproep ter harte en bracht dit jaar bovendien enkele bijzondere publicaties uit over vrede en geweldloosheid. Ook de adventsboodschap 2017 van de KNR  'Maak ons instrument van uw vrede' is hier aan gewijd.

Lees meer...

Religie in conflict – F. van Iersel (ed.)

Zk949Sz Op donderdag 2 November, op Allerzielen - de katholieke gedenkdag voor de overledenen - bezocht paus Franciscus de Amerikaanse legerbegraafplaats bij Nettuno, waar bijna 8.000 Amerikaanse soldaten zijn begraven die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens zijn korte bezoek sprak hij over het belang om te leren van de gruwelen van de oorlog, een les die vandaag de dag te weinig tot de mensen is doorgedrongen.[1]

Lees meer...

'Mijn vrede geef ik je'

3840 2In aansluiting bij de vredesboodschap van paus Franciscus aan het begin van dit jaar, koos de Konferentie Nederlandse Religieuzen in 2017 voor het jaarthema 'Geweldloosheid en rechtvaardige vrede'. Het is een thema dat uitnodigt om buiten de eigen kring te treden. De vredesbooschap van de Kerk is belangrijk in een wereld vol geweld. Om deze boodschap verder te verspreiden heeft de KNR een boekje gemaakt met teksten van religieuzen over vrede.

Lees meer...

Gehangen Heiligen - Nieuw boek over de martelaren van Gorcum (recensie)

17523696 214735439009416 5074028760026063218 nDe inleiding van het boek 'Gehangen Heiligen' vermeld dat de schrijvers hebben besproken tot welke groep lezers ze zich zouden richten. De uitkomst van deze bespreking wordt niet vermeld, maar ik vermoed dat ze zich richten op een brede groep mensen die zich geraakt weet door het verhaal van de martelaren, het bedevaartsoord in Brielle of een kerk die naar deze Martelaren is genoemd. Het gaat de schrijvers niet alleen om katholieken, maar ze schrijven ook voor mensen met een andere achtergrond.

Lees meer...

Vreemd intrigerend

 

Ed arons“Dit boek moet je lezen.” Miek Derks van uitgeverij Betsaida in Den Bosch geeft me een saai uitziend boek dat thuis op de stapel ‘nog te lezen’ belandt. Als het na enkele weken aan de beurt is, lees ik eerst de flaptekst (achterop), waar ik getroffen wordt door de uitspraak van Paul Gillis, ooit docent aan de priesteropleiding van Den Bosch: ‘Dit is het mooiste boek dat ik ooit gelezen heb.’ Vervolgens check ik wie het boek vanuit het Frans vertaald heeft: Filip De Rijcke, de rector van dat seminarie. Die moet kennelijk ook geraakt zijn.

Lees meer...

Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland - Recensie

SlagerenIn dit informatieve en boeiende boek worden vijf voor Nederland en Vlaanderen relatief nieuwe kerken op een aansprekende wijze uiteengezet. Het betreft achtereenvolgens de Syrisch-Orthodoxe kerk, de Koptisch-Orthodoxe kerk, de Ethiopisch-Orthodoxe Tewahedo kerk, de Eritrees-Orthodoxe Tewahedo kerk en de Armeens-Apostolische kerk. De auteur focust daarbij op hun geschiedenis, liturgie en geboorteverhalen van Christus. Het eerste hoofdstuk over de Syrisch-Orthodoxe kerk is met zestig bladzijden het langste. Drie kerstverhalen uit de Perzische Kores kerk en 32 verduidelijkende foto’s sluiten het boek af. Het voorwoord is geschreven door aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin van de Syrisch-Orthodoxe kerk in Nederland.

Lees meer...

Eenheid is mogelijk

Luther en romeKan de herdenking van het begin van de Reformatie in 2017 een beslissende aanzet geven tot het overwinnen van het oude conflict tussen Rome en Reformatie en het herstel van de eenheid van de Kerk in het Westen? Volgens de protestantse theologe, Martie Dieperink, die zich al vele jaren in woord en geschrift inzet voor eenheid en verzoening tussen katholieken en protestanten, liggen hier kansen. En meer dan dat. Het herstel van de eenheid noemt zij de Reformatie van vandaag.

Lees meer...

Maarten Luther, gedreven en onverzettelijk

Luther'Luther was een probleem. Een moeilijk mens. En dat niet alleen voor de paus en de keizer, maar ook voor de andere reformatoren en voor de mensen om hem heen.' Zo begint Herman Selderhuis zijn biografie van Maarten Luther. Het is een schitterend boek, prachtig geïllustreerd en uitgegeven door uitgeverij De Banier, waarin de lezer meegenomen wordt in het veelbewogen leven van Maarten Luther vanaf zijn geboorte in 1484 in Eisleben, zijn kinderjaren in Mansfeld tot aan zijn overlijden in 1546 opnieuw in Eisleben. De betekenis van Luther voor de ontluikende Reformatie komt uiteraard uitvoerig aan bod. Daarmee heeft Luther geschiedenis geschreven. Maar het leven van Luther behelsde meer. Selderhuis laat de hele Luther zien. Hij prijst zijn sterke kanten, maar schrijft even openhartig over zijn zwakheden en falen. 'Luther, een mens op zoek naar God' is een must voor iedereen die zich met het oog op de herdenking van 500 jaar Reformatie wil verdiepen in het leven van de Duitse Reformator.

Lees meer...

Bonifatius in Dorestad

BonefatiusBonifatius is één van de grote missionarissen van Europa. Dit jaar is het 1300 jaar geleden dat hij vanuit Londen met een vrachtvaarder vertrok om in Dorestad - het Rotterdam van de achtste eeuw - van boord te gaan. Op 2 juli jl. werd dit feit op een oecumenische bijeenkomst in Wijk bij Duurstede herdacht. Bij gelegenheid van dit jubileum verscheen bij uitgeverij Kok onder redactie van Luit van der Tuuk het boek 'Bonifatius in Dorestad, de evangeliiebrenger van de Lage Landen - 716. Eigentijdse en historische perspectieven op Bonifatius wisselen elkaar in dit boek af.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

08
dec
Hoe is het om als man, of juist als vrouw arm te zijn? Wat doet het met kwetsbaarheid en zelfbeeld? Hoe

 

 

Laatste lezersreacties:

  • Johan Juurlink zei Meer
    Prima samenvatting van deze zeer nuttige bijeenkomst. 2 weken geleden
  • Geert van Dartel zei Meer
    Je kunt het nummer downloaden, is gratis woensdag 13 oktober 2021
  • Geert van Dartel zei Meer
  • Marianne Komen zei Meer
    Dank U. Ik zocht/ zoek het artikel "Perspectief"nr. 51 dd 17 maart 2021 van de Katholieke Vereniging... woensdag 13 oktober 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI