Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Boekbesprekingen 

bibliotheek1Bij regelmaat verschenen al eerder op deze website recensies van boeken die ingaan op oecumenische vraagstukken. Omdat er zeer regelmatig boeken verschijnen rond deze thematiek hebben we besloten een aparte rubriek voor deze boekbesprekingen aan te maken. Daarbij zullen we ons richten op publicaties die betrekking hebben op zowel het westers als het oosters christendom. 

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe boekbesprekingen, schrijf u dan in voor deze nieuwsbrief. Dat kan door een account op onze website aan te maken en u (na inloggen) via Users > 'Mijn mailinglijst' op te geven voor de nieuwsbrief 'Boekbesprekingen'. 

'Mijn vrede geef ik je'

3840 2In aansluiting bij de vredesboodschap van paus Franciscus aan het begin van dit jaar, koos de Konferentie Nederlandse Religieuzen in 2017 voor het jaarthema 'Geweldloosheid en rechtvaardige vrede'. Het is een thema dat uitnodigt om buiten de eigen kring te treden. De vredesbooschap van de Kerk is belangrijk in een wereld vol geweld. Om deze boodschap verder te verspreiden heeft de KNR een boekje gemaakt met teksten van religieuzen over vrede.

Lees meer...

Gehangen Heiligen - Nieuw boek over de martelaren van Gorcum (recensie)

17523696 214735439009416 5074028760026063218 nDe inleiding van het boek 'Gehangen Heiligen' vermeld dat de schrijvers hebben besproken tot welke groep lezers ze zich zouden richten. De uitkomst van deze bespreking wordt niet vermeld, maar ik vermoed dat ze zich richten op een brede groep mensen die zich geraakt weet door het verhaal van de martelaren, het bedevaartsoord in Brielle of een kerk die naar deze Martelaren is genoemd. Het gaat de schrijvers niet alleen om katholieken, maar ze schrijven ook voor mensen met een andere achtergrond.

Lees meer...

Vreemd intrigerend

 

Ed arons“Dit boek moet je lezen.” Miek Derks van uitgeverij Betsaida in Den Bosch geeft me een saai uitziend boek dat thuis op de stapel ‘nog te lezen’ belandt. Als het na enkele weken aan de beurt is, lees ik eerst de flaptekst (achterop), waar ik getroffen wordt door de uitspraak van Paul Gillis, ooit docent aan de priesteropleiding van Den Bosch: ‘Dit is het mooiste boek dat ik ooit gelezen heb.’ Vervolgens check ik wie het boek vanuit het Frans vertaald heeft: Filip De Rijcke, de rector van dat seminarie. Die moet kennelijk ook geraakt zijn.

Lees meer...

Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland - Recensie

SlagerenIn dit informatieve en boeiende boek worden vijf voor Nederland en Vlaanderen relatief nieuwe kerken op een aansprekende wijze uiteengezet. Het betreft achtereenvolgens de Syrisch-Orthodoxe kerk, de Koptisch-Orthodoxe kerk, de Ethiopisch-Orthodoxe Tewahedo kerk, de Eritrees-Orthodoxe Tewahedo kerk en de Armeens-Apostolische kerk. De auteur focust daarbij op hun geschiedenis, liturgie en geboorteverhalen van Christus. Het eerste hoofdstuk over de Syrisch-Orthodoxe kerk is met zestig bladzijden het langste. Drie kerstverhalen uit de Perzische Kores kerk en 32 verduidelijkende foto’s sluiten het boek af. Het voorwoord is geschreven door aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin van de Syrisch-Orthodoxe kerk in Nederland.

Lees meer...

Eenheid is mogelijk

Luther en romeKan de herdenking van het begin van de Reformatie in 2017 een beslissende aanzet geven tot het overwinnen van het oude conflict tussen Rome en Reformatie en het herstel van de eenheid van de Kerk in het Westen? Volgens de protestantse theologe, Martie Dieperink, die zich al vele jaren in woord en geschrift inzet voor eenheid en verzoening tussen katholieken en protestanten, liggen hier kansen. En meer dan dat. Het herstel van de eenheid noemt zij de Reformatie van vandaag.

Lees meer...

Maarten Luther, gedreven en onverzettelijk

Luther'Luther was een probleem. Een moeilijk mens. En dat niet alleen voor de paus en de keizer, maar ook voor de andere reformatoren en voor de mensen om hem heen.' Zo begint Herman Selderhuis zijn biografie van Maarten Luther. Het is een schitterend boek, prachtig geïllustreerd en uitgegeven door uitgeverij De Banier, waarin de lezer meegenomen wordt in het veelbewogen leven van Maarten Luther vanaf zijn geboorte in 1484 in Eisleben, zijn kinderjaren in Mansfeld tot aan zijn overlijden in 1546 opnieuw in Eisleben. De betekenis van Luther voor de ontluikende Reformatie komt uiteraard uitvoerig aan bod. Daarmee heeft Luther geschiedenis geschreven. Maar het leven van Luther behelsde meer. Selderhuis laat de hele Luther zien. Hij prijst zijn sterke kanten, maar schrijft even openhartig over zijn zwakheden en falen. 'Luther, een mens op zoek naar God' is een must voor iedereen die zich met het oog op de herdenking van 500 jaar Reformatie wil verdiepen in het leven van de Duitse Reformator.

Lees meer...

Bonifatius in Dorestad

BonefatiusBonifatius is één van de grote missionarissen van Europa. Dit jaar is het 1300 jaar geleden dat hij vanuit Londen met een vrachtvaarder vertrok om in Dorestad - het Rotterdam van de achtste eeuw - van boord te gaan. Op 2 juli jl. werd dit feit op een oecumenische bijeenkomst in Wijk bij Duurstede herdacht. Bij gelegenheid van dit jubileum verscheen bij uitgeverij Kok onder redactie van Luit van der Tuuk het boek 'Bonifatius in Dorestad, de evangeliiebrenger van de Lage Landen - 716. Eigentijdse en historische perspectieven op Bonifatius wisselen elkaar in dit boek af.

Lees meer...

Biografie over christensocialist en onderwijsman ds. Adriaan van der Hoeven

Rood maar met mateHet christensocialisme was in de twintigste eeuw een invloedrijke ideologie die tot in de jaren tachtig veel aantrekkingskracht uitoefende op studenten en theologen. Over één van de voortrekkers van deze beweging, ds. Adriaan Hendrik van der Hoeve (1870-1943), schreef Derk Jansen een biografie in de hoop hiermee nieuwe interesse te wekken voor het oorspronkelijke christensocialisme in een 'ogenschijnlijk door het kaptialisme gestempelde maatschappij'.

Lees meer...

Geestelijke stromingen geven

Geestelijke stromingen Sinds 1985 zijn alle basisscholen verplicht onderwijs te geven in geestelijke stromingen. En dus ontwikkelde de overheid een kennisbasis en kerndoelen en publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geloven in het publiek domein (2006). Het zijn richtlijnen waarmee de overheid wil bevorderen dat onze kinderen worden opgevoed tot burgers met respect voor anders-denkenden, waardoor cohesie in onze veelkleurige samenleving ontstaat. Tegelijkertijd wil de overheid ook een bijdrage leveren aan de identiteitsontwikkeling van de kinderen.

Lees meer...

Het geloof van Oranje - recensie

visserklaarwater"Let niet op wat de mensen zeggen. Let alleen op Hem. God is liefde. God is gerechtigheid'. Deze wijze les gaf Juliana van Stolberg-Wernigerrode (1506-1580) mee aan haar kinderen die een grote rol zouden spelen in de vorming van de staat der Nederlanden. Het citaat is ontleend aan het boek 'Het geloof van Oranje, vrijheid, verbondenheid, tolerantie' van Marianne Visser-Van Klaarwater. Het is vrucht van een lang onderzoek naar de geloofsbeleving van de leden van het huis van Oranje-Nassau. Geen gemakkelijk, maar een interessant thema. De auteur leidt de lezer aan de hand van de levensbeschrijvingen van vorsten en vorstinnen van het Huis van Oranje en de waarde die zij hechten aan het geloof door de Vaderlandse geschiedenis heen. De illustratie in het boek zijn van de Arubaanse kunstschilder Gustave Nouel. Zijn portretten van de leden van het Huis van Oranje geven het boek een extra dimensie. Een aanrader met het oog op de herdenking van 500 jaar Reformatie!

Lees meer...

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI