Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Boekbesprekingen 

bibliotheek1Bij regelmaat verschenen al eerder op deze website recensies van boeken die ingaan op oecumenische vraagstukken. Omdat er zeer regelmatig boeken verschijnen rond deze thematiek hebben we besloten een aparte rubriek voor deze boekbesprekingen aan te maken. Daarbij zullen we ons richten op publicaties die betrekking hebben op zowel het westers als het oosters christendom. 

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe boekbesprekingen, schrijf u dan in voor deze nieuwsbrief. Dat kan door een account op onze website aan te maken en u (na inloggen) via Users > 'Mijn mailinglijst' op te geven voor de nieuwsbrief 'Boekbesprekingen'. 

De Kerk heeft de toekomst - recensie

De kerk heeft toekomstDr. E. Bouter stelt in dit boek het urgente probleem van de verdeeldheid van de christenen aan de orde. Er is veel verdeeldheid onder protestantse christenen in Nederland. Hij analyseert de redenen van het steeds maar weer verkassen. Er is sprake van een mentaliteit van wat hij noemt: ‘oase-christenen’, die vooral op zoek zijn naar een voedingsbodem voor hun eigen geloof. Tel daarbij op de wijdverspreide consumenten-mentaliteit, waarbij vooral persoonlijke groei of ronduit entertainment centraal staan, en we zien dat de kerk mensenwerk is geworden. We hebben veel verloren sinds de ene Kerk is opgebroken in steeds meer kleine stukjes ‘oase’, aldus Bouter. Kortom, het is zaak om de ene Kerk te hervinden en over de verdeeldheid heen te groeien.

Lees meer...

Beknopte biografie van Herman Verbeek, priester, politicus en publicist

jan petersDe biografie van Herman Verbeek, die de Groningse historicus Stefan van der Poel heeft geschreven, leest als een overzicht van vijftig jaar kerkelijke, politieke en sociaal-culturele geschiedenis van ons land, heel speciaal van het Noorden. De periode tussen de priesterwijding van Herman in 1963 en zijn overlijden in 2013 was getuige van vele, niet altijd glad lopende ontwikkelingen. Herman stond daar midden in, ook letterlijk: hij probeerde de ontwikkelingen mee te sturen, niet altijd met succes, maar met alle hartstocht en eigenzinnigheid die er in hem was.

Lees meer...

Eindelijk vrij - recensie

OIPDe zaak van Asia Bibi die in november 2010 op grond van de Pakistaanse Blasfemiewet ter dood werd veroordeeld, werd jarenlang nauwlettend gevolgd door de internationale media. De Franse journaliste, Anne-Isabelle Tollet, speelde daarin een voortrekkersrol. Ze volgde de zaak vanaf het begin. In Frankrijk en in Europa mobiliseerde ze de aandacht voor het lot van deze katholieke vrouw. Asia Bibi zat negen jaar gevangen, veelal in erbarmelijke omstandigheden. In oktober 2018 werd ze door het Hooggerechtshof van Pakistan vrijgesproken. Een half jaar later kon ze samen met haar man Ashiq en haar twee dochters Pakistan verlaten. Het gezin week uit naar Canada waar het een nieuw thuis vond.

Lees meer...

Spiritueel moederschap - recensie

9789089723550In zijn vermaarde Belijdenissen schetst Augustinus (354-430) een ideaalbeeld van zijn moeder Monnica (331-397). Augustinus begon tien jaar na het overlijden van zijn moeder met het schrijven zijn autobiografie, die hij in het jaar 401 voltooide. De tijd doet veel met herinneringen, zeker als het om een geliefde en dierbare persoon gaat. Deze autobiografie wil bovendien meer zijn dan een levensbeschrijving. Augustinus vertelt hierin hoe hij tot geloof kwam, hoe hij God leerde kennen. Daarin speelde zijn moeder een hele belangrijke rol.

Lees meer...

Weg uit de verdeeldheid - recensie

9200000119341615De laatste jaren wordt er in Nederland door reformatorische auteurs met passie geschreven over de eenheid van de Kerk. Het boek “Eén Kerk – Weg uit de verdeeldheid” van Dr. Bert Loonstra, dat in november 2019 uitkwam, past in die trend. Dit boek is, zo zegt Loonstra in het voorwoord, voortgekomen uit het verlangen de verdeeldheid tussen de vele kerkgenootschappen te overwinnen. Ontmoetingen en ervaringen met christenen uit andere kerken hebben hem gesterkt in het schrijven van dit boek.

Lees meer...

De gemartelde Kerk - Een geschiedenis van de Kerk van het Oosten - recensie

41UaSoDoOLIn dit boek laat de schrijver ons kennis maken met de geschiedenis van de Kerk van het Oosten, tegenwoordig ook wel de Assyrische Kerk van het Oosten genoemd. Het gaat over een fascinerende geschiedenis die zich vanuit Mesopotamië en Perzië in haar gloriedagen uitbreidde tot in verschillende Aziatische regio’s en landen, inclusief India en China. Tegenwoordig treft men nog slechts enige zeldzame sporen aan van deze Kerk die ooit in missionaire zeggingskracht en ook getalsmatig de christelijke volgelingen van de Kerk in het Westen ver overtrof. Vandaag treft men nog enkele tienduizenden christenen aan in Irak, en verder enkele honderdduizenden die zijn uitgeweken of gevlucht naar de VS, Australië en Zweden. (Het aantal Assyrische christenen in Nederland is rond 500).

Lees meer...

Rechtvaardige oorlog, rechtvaardige vrede – Fred van Iersel (red.) – boekbespreking

Zeger PolhuijsIn de bundel ‘Rechtvaardige oorlog, rechtvaardige vrede’ (2018) onder redactie van katholiek theoloog Fred van Iersel worden artikelen over de theologie van vrede en de theorie van de rechtvaardige oorlog gecombineerd met bijdragen over de praktijk van kerken in het stichten van vrede. Er wordt veel aandacht gegeven aan ontwikkelingen in de vredestheologie in de katholieke kerk, vooral door de stappen die paus Franciscus zet op dit gebied. Ook is er een sectie met oecumenische bijdragen, met vooral reflectie vanuit verschillende protestantse tradities op de theologie over vrede en oorlog. Deze derde bundel in de reeks ‘religie en veiligheid’[1] wil zo een beeld schetsen van hedendaagse christelijke vredestheologie als work in progress.

Lees meer...

Groene theologie

9789492183804 groene theologie l LQ f.jpgDe afgelopen eeuwen heeft de mensheid ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit tot voor zeer kort met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is inmiddels zo vanzelfsprekend geworden voor iedereen die in onze cultuur opgroeit, dat we er zelden nog bij stilstaan.

Lees meer...

Oecumenische bezinning over Maria

MariaBinnen de Nederlandse oecumene is er ruimte ontstaan voor een oecumenische bezinning op en gesprek over Maria. De aanzet daartoe werd enkele jaren geleden gegeven door het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. Onlangs publiceerde de Raad van Kerken in de reeks oecumenische bezinning een themanummer over Maria. Tegelijkertijd verscheen een kleine liedbundel met Marialiederen.

Lees meer...

Zizioulas zoekt rijke visie op mens-zijn (recensie)

gemeenschap‘We voelen ons steeds meer bedreigd door de aanwezigheid van de ander’, schrijft Ioannis Zizioulas. Om een uitweg te vinden uit het individualisme, neemt Zizioulas zijn lezers mee naar het dogma van de goddelijke drie-eenheid.

Het is niet zomaar een boek, Gemeenschap en andersheid, geschreven door de Grieks-orthodoxe theoloog Ioannis Zizioulas (1931). Afgelopen week verscheen het in een Nederlandse vertaling, op 17 mei wordt er een symposium aan gewijd (zie kader) met tal van sprekers. Gemeenschap en andersheid is een type boek dat je ‘fundamenteel’ moet noemen: Zizioulas, vertegenwoordiger van de oosterse orthodoxie, gaat met een zeldzaam soort grondigheid in op de vraag wie de mens eigenlijk is: een wezen dat zich onderscheidt van medemensen én in gemeenschap met anderen leeft.

Link naar de recensie in het Friesch Dablad

 

 

Volledige Agenda > 

02
okt
Catharinakerk Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  3 weken geleden
 • Lou Pinckaers zei Meer
  Mooi initiatief! maandag 11 mei 2020
 • Rene Heinrichs zei Meer
  Er is nog heel veel werk te doen. Mogen wij katholieken zichtbaarder worden in de bestrijding van... dinsdag 05 mei 2020
 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e vrijdag 27 maart 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI