Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Boekbesprekingen 

bibliotheek1Bij regelmaat verschenen al eerder op deze website recensies van boeken die ingaan op oecumenische vraagstukken. Omdat er zeer regelmatig boeken verschijnen rond deze thematiek hebben we besloten een aparte rubriek voor deze boekbesprekingen aan te maken. Daarbij zullen we ons richten op publicaties die betrekking hebben op zowel het westers als het oosters christendom. 

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe boekbesprekingen, schrijf u dan in voor deze nieuwsbrief. Dat kan door een account op onze website aan te maken en u (na inloggen) via Users > 'Mijn mailinglijst' op te geven voor de nieuwsbrief 'Boekbesprekingen'. 

Mannen in Marcus - een verrassend boek

Mannen in MarcusHet boek “Mannen in Marcus” van Peter-Ben Smit, bijbelwetenschapper en oud-katholiek theoloog, dat eerder dit jaar bij de VU University Press verscheen, is een intrigerend boek. Ook een boek dat je een beetje in verwarring brengt. Dat begint al met de afbeelding van het Venusteken op de omslag, een vondst van de uitgever. Het symbool voor vrouwen op een boek over mannen?

Lees meer...

Kijken in de andere richting

teun van der leerHet gesprek over de Kerk wordt gedomineerd door kerken met uitgewerkte opvattingen over kerk, ambt en sacrament. De neerslag daarvan is te vinden in talrijke oecumenische dialogen die kerken vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw met elkaar gevoerd hebben. Het Limarapportover Doop, Eucharistie en Ambt (1982) en het document “De Kerk – op weg naar een gemeenschappelijke visie” (2013) worden daar, hoewel niet uitsluitend, door gekenmerkt.

Lees meer...

De achtste dag, waar Jezus je leven raakt,

1649592374077De achtste dag, waar Jezus je leven raakt,
Jakob van Wielink en Henk Rothuizen, Berne Media en Inside Out Publishers, 2022,
95 bladzijden

De schrijvers

De schrijver Henk Rothuizen (1949) komt uit een protestants gezin, gaf leiding aan bijbelstudiegroepen en werd de stichter van het kerkgenootschap Rafaël Nederland. Jakob Wielink, katholiek, werkt aan (persoonlijke) leiderschapsontwikkeling en coaching en is een rouwexpert.

Lees meer...

God neemt de tijd

Rob van Uden 150x150Een Russische theoloog moet ooit eens gezegd hebben dat de muren die ons scheiden niet tot in de hemel reiken. Maar ze hebben ook geen fundament. Ze berusten op angst. Die muren gaan niemand beschermen. Ze zullen vallen en en mensen bedelven. Ze zijn gevaarlijker dan het gevaar waarvoor men bescherming zoekt. Ons leven is al gegrond, geaard en geankerd in Gods aanwezigheid, in en om ons heen. (Jos Wouters, blz 111 e.v.)

Lees meer...

De toekomst van geloofsgemeenschappen

robMet groeiende interesse heb ik het boekje ‘Herkerken, de toekomst van geloofsgemeenschappen’ gelezen. Het woord oecumene komt in het hele boekje niet voor, maar de schrijvers geven aan dat ze zich niet enkel tot hun eigen kerkgenootschap richten. Mensen die de PKN verlaten, hebben vaak vergelijkbare redenen als mensen die de R.K. Kerk verlaten.‘De toekomst van geloofsgemeenschappen’ is een onderwerp dat van vitaal belang is voor alle parochies en geloofsgemeenschappen in ons land.  

 

Lees meer...

Menselijke Waardigheid en Mensenrechten in Nederland - Een Bundel vol Verscheidenheid en een Beginpunt voor Dialoog

Myrthe LubbersIn de bundel Menselijke Waardigheid en Mensenrechten in Nederland leveren verschillende levensbeschouwelijke tradities in Nederland hun bijdrage. Daarbij staat centraal hoe iedere traditie zich oriënteert op menselijke waardigheid en hoe dit vervolgens vertaald wordt naar de betrokkenheid bij en de inzet voor mensenrechten. Naast het geven van dit overzicht heeft deze bundel vooral tot doel om een dialoog te starten en onderlinge samenwerking te stimuleren.

Lees meer...

Johannes Willebrands - een leven in gesprek - recensie

Willebrands klein fragmentHet was eind zestiger jaren, kennismakingsperiode bij de Benedictijnen. In de aangrenzende spreekkamer de stemmen van twee heren: de een duidelijk hoorbaar het gesprek leidend, de ander bijna fluisterend commentaar gevend. Totdat de woordvoerder in een daverende lach uitbreekt. Misschien was de zachte stem toch meer aanwezig en zelfs meer leidend dan een toehoorder veronderstelde? De monseigneurs Willebrands en Thijssen bleken meer dan lotgenoten, het waren soul mates die aan elkaar gewaagd waren. Dat valt op te maken uit de biografie van Willebrands met de veelzeggende ondertitel “een leven in gesprek”.  Een boek waarmee de auteur vijftig jaar na dato met zijn historische zorgvuldigheid en betrokkenheid aan een buitenstaander laat weten in welke kritieke periode beide heren zich toen bevonden en kans ziet die buitenstaander erin te betrekken, zonder deze meteen tot insider te maken. Is dat het proces van oecumene?

Lees meer...

Onze Vader - Woorden van hoop in 'benarde dagen'

550x825 136Toen, in maart, het aantal coronadoden in Italië een piek bereikte, zocht Paus Franciscus woorden van hoop: ,,In deze benarde dagen terwijl de mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik aan alle christenen samen willen voorstellen hun stemmen te verheffen naar de hemel.” Hij riep de christelijke kerken op om het Onze Vader te bidden, verschillende keren per dag. En, heel specifiek, op woensdag 25 maart, op dezelfde tijd. De reacties waren positief. Rene de Reuver, scriba van de PKN reageerde met: ,,Het past bij de oecumenische visie van de Protestantse Kerk om gezamenlijk te doen wat gezamenlijk gedaan kan worden. Mooi om nu het coronavirus ook wereldwijd om zich heen grijpt, ook wereldwijd als christenheid dit gebed van Jezus te bidden. Gebed is wat ons allen verbindt.”

Lees meer...

Vredeseducatie in de Krijgsmacht - Recensie

9789463013147 VCOVRBij het eerste doorbladeren van de bundel “Vredeseducatie in de Krijgsmacht” viel me vooral de grote diversiteit van de artikelen in deze bundel op, Dat betrof niet alleen de taal (naast Nederlandse ook Engelstalige artikelen) en het verschil in stijl, maar vooral de breedte van de besproken onderwerpen. Van een artikel over de ethiek van Dietrich Bonhoeffer, de Covid-19 pandemie, de zorg voor veteranen tot natuurlijk het eigenlijke onderwerp van vredeseducatie in het leger.

Lees meer...

Is Europa nog christelijk?

frontImagesLinkDe vraag die na lezing van het boek van Olivier Roy ‘Is Europa nog christelijk’ overblijft is of er nog toekomst is voor religie in Europa. Roy (1949) is een Franse politieke wetenschapper die zich intensief heeft bezig gehouden met de studie van de Islam. In dit boek dat dit jaar in Nederlandse vertaling door KokBoekencentrum werd uitgegeven, gaat Roy in op de betekenis van de christelijke religie voor Europa. De islam komt pas aan het einde van het boek aan de orde.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... 4 weken geleden
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl 4 weken geleden
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
 • Vasílis zei Meer
  Na een goede voorbereiding altijd. Zoek contact met een parochie en de betreffende priester. Kijk... donderdag 21 december 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI