Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Boekbesprekingen 

bibliotheek1Bij regelmaat verschenen al eerder op deze website recensies van boeken die ingaan op oecumenische vraagstukken. Omdat er zeer regelmatig boeken verschijnen rond deze thematiek hebben we besloten een aparte rubriek voor deze boekbesprekingen aan te maken. Daarbij zullen we ons richten op publicaties die betrekking hebben op zowel het westers als het oosters christendom. 

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe boekbesprekingen, schrijf u dan in voor deze nieuwsbrief. Dat kan door een account op onze website aan te maken en u (na inloggen) via Users > 'Mijn mailinglijst' op te geven voor de nieuwsbrief 'Boekbesprekingen'. 

Dordt in context - Recensie

dordt in contextDit jaar staan protestanten in Nederland stil bij de nationale synode die 400 jaar geleden in Dordt heeft plaatsgevonden. Het was een belangrijke periode in de jonge Republiek en in de ontwikkeling van het Nederlands protestantisme. De Dordtse leerregels behoren tot het protestantse erfgoed. Gijsbert van den Brink schreef bij gelegenheid van 400 jaar Dordt het boek "Dordt in context." Eduardo Echeverria schreef een recensie. Een langere versie verschijnt later in het tijdschrift Perspectief. Het belang van het boek van Van den Brink is onder andere dat hij de theologische vragen waar het in Dordt over ging in een veel breder, oecumenisch perspectief plaatst. Daarover gaat de studiemiddag op 8 februari van de Katholieke Vereniging: "Dordt en Franciscus over de bestemming van de mens"

Lees meer...

Visser ’t Hooft – Oecumenicus van het eerste uur - recensie

mid Visser t HooftWillem Visser ’t Hooft was vanaf de jaren dertig nauw betrokken bij de ontwikkeling van de oecumenische beweging. Vanaf de oprichting in 1948 bekleedde hij achttien jaar de post van secretaris-generaal. In die hoedanigheid heeft hij een beslissende invloed uitgeoefend op het karakter en het beleid van de Wereldraad van Kerken. Dr. Jurjen Zeilstra schreef een prachtige biografie over Willem Visser ’t Hooft die eerder dit jaar bij uitgeverij Skandalon verscheen.

Lees meer...

Dichter bij Jezus - Mattheusevangelie op rijm

Miranda Middag TuratoMeer dan een jaar werkte Miranda Middag Turato aan de berijming van het Mattheüsevangelie. Ze heeft er hard op gewerkt, zo'n vier uur per dag. Onlangs bracht ze haar werk in eigen beheer in boekvorm uit. 'Dichter bij Jezus - Mattheüs gedicht'  is een laagdrempelige kennismaking met Jezus. De auteur informeerde me via LinkedIn over haar werk. Zo is ook dit interview over de totstandkoming en de bedoeling van dit boek ontstaan. 

Lees meer...

Wisselende perspectieven op de Heilige Willibrord - recensie

Rob van Uden 150x150Zitten we in onze kerken op een bundel essays over Willibrord te wachten? De inleiding op de bundel geeft een aardige motivatie. Het werkelijke belang van dit boek kom ik helaas pas in het laatste essay van de bundel tegen: Heibel rond de Utrechtse Willibrordprocessie in 2016. Een oecumenisch initiatief veranderde in een controverse en Willibrord dreigde een splijtzwam in plaats van een verbinder te worden. Op een boeiende manier laten Anton ten Klooster en Fokke Wouda in het laatste essay zien dat conflict niet het einde van een dialoog hoeft te zijn. Met een nuchtere analyse, een goede strategie en veel geduld kun je 'van conflict naar verzoening' komen.

Lees meer...

Rond de Tafel – Maaltijd vieren in liturgische contexten – Recensie

IMG 7367 275x300De tekst op de omslag van Rond de Tafel is prikkelend en veelbelovend: “In deze bundel belicht een nieuwe generatie van theologen op verfrissende wijze verschillende aspecten van de maaltijd, zoals: Eten, lijf en leven; Beleving van de maaltijd; Gasten en gemeenschap.” Met dit boek beogen de auteurs, die afkomstig zijn uit de volle breedte van de oecumene, verschillende mensen, praktijken en kerken met elkaar in gesprek te brengen.

Lees meer...

Thomas van Aquino over de Zaligsprekingen (recensie)

9789042936430Het boek Thomas Aquinas on the Beatitudes: Reading Matthew, Disputing Grace and Virtue, Preaching Happiness van dr. Anton ten Klooster is de handelsuitgave van het proefschrift waarop Ten Klooster promoveerde aan Tilburg University in juni 2018. Het onderwerp is de wijze waarop Thomas van Aquino de zaligsprekingen uit het Evangelie volgens Mattheüs gebruikt in zijn theologie.

Lees meer...

Rick de Vries, Laudato Si': Laat de Kamer zich bekeren? - Recensie

FredHet verschijnen van de Encycliek LaudatoSi' van paus Franciscus in 2015 wordt algemeen beschouwd als een mijlpaal in de ontwikkeling van de katholieke sociale leer. De tekst zelf verklaart dat LaudatoSi' onderdeel is van de sociale leer (LaudatoSi' nr. 15). Curiekardinaal Peter Turkson, die in 2015  aan het hoofd stond van de pauselijke commissie Justitia et Pax en als zodanig inhoudelijk veel bijdroeg aan de encycliek, legde de lat zeer hoog door onder meer bij het Christelijk Sociaal Congres in 2016 te spreken over een nieuw Rerum Novarum. Daarmee suggereerde hij dat  LaudatoSi 'een nieuwe fase inluidde, analoog aan de wijze waarop  de encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIII in 1891 de katholieke kerk opnieuw maatschappelijk en politiek positioneerde onder de condities van de moderne industriële samenleving en de verhouding tussen kapitaal en arbeid daarbinnen.

Lees meer...

Een nieuw diaconaal handboek

Rob van Uden 150x150Op 2 februari werd in Amersfoort het boek Diaconaal doen doordacht gepresenteerd. Het boek kan een bron van inspiratie zijn voor de professional en de geïnteresseerde vrijwilliger, voor afgestudeerde theologen en voor studenten. Overigens kan ik ook kerkleiders het boek van harte aanbevelen. In tien actuele praktijkbeschrijvingen geven de schrijvers inzicht in verschillende methoden van het diaconaal werk. Zowel door mensen uit het veld als door de redactieleden wordt op deze praktijkbeschrijvingen gereflecteerd. Het handboek is de weergave van een leerproces. Lezenderwijs word je getuige van de zorgvuldige ontwikkeling van een praktische theologie, een speurtocht naar bouwstenen voor een diaconale praktijk.

Lees meer...

We have a dream! (recensie)

FredDe encycliek Laudato Si' van paus Franciscus uit 2015 drukt zorg uit om 'ons gemeenschappelijk huis'. In de encycliek ligt sterk de nadruk op het klimaat als collectief ondeelbaar goed: het gaat niet om' jouw' klimaat of 'mijn' klimaat maar om ons klimaat.  Dit gegeven vereist actie op het niveau van algemeen welzijn. Daarom ligt in hoofdstuk 5 van de encycliek veel nadruk op de dialogen op internationaal en nationaal niveau. Met deze keuze is de encycliek succesvol geweest: ze leverde een morele grondslag voor het klimaatverdrag van Parijs.

Lees meer...

Staan voor je geloof: martelaarschap als verbindend begrip - Recensie

Lars FrenkelHet is een aantrekkelijk boek geworden, het boek uitgegeven vanuit de Hofkerk, de Amsterdamse kerk van de Martelaren van Gorcum. Een boek over martelaarschap in de geschiedenis én in de moderne tijd. Martelaarschap als een verbindende lijn tussen toen en nu,tussen kerk en maatschappij, tussen verschillende kerken en religies, tussen mensen die niet zo gauw en vanzelfsprekend in contact met elkaar (willen) zijn. Uitgaande van centrale en menselijke kernwaarden zoals Verbinding, Verzoening, Vergeving, Verdraagzaamheid, Vrijheid, Vrede: de mooie aangegeven V-woorden. Persoonlijk zou ik er nog een aan durven toevoegen: Vertrouwen.

Lees meer...


19
jan
Huize Mariënkroon Nieuwkuijk
Studiemiddag in het kader van de week van gebed voor de eenheid van de christenen De kerken en geloofsgemeenschappen staan

08
feb
St. Janscentrum, 's-Hertogenbosch
Op het feest van St. Jozef, 19 maart jl., verscheen de apostolische brief van paus Franciscus “Gaudete

16
feb
Ieder jaar organiseren de episcopale kerken een landelijke ontmoetingsdag. Deze vindt dit jaar plaats op

22
mrt
Janskerk
Het klooster Mar Musa nam in Syrië tot het uitbreken van de oorlog (2011) een bijzondere plaats in. Hier

07
juli
Utrecht
Wil je meer weten over oud-katholieke theologie? Ook in 2019 is er een zomercursus “oud-katholieke
Laatste lezersreacties:

 • Stieneke zei Meer
  Wat een mooi en rijk artikel over een getormenteerd leven. Met een schitterend en aangrijpend muziekfragment! 1 week geleden
 • Sophie Bloemert zei Meer
  Mooi, dat de biografie van Dr Visser 't Hooft, op deze website zo'n uitgebreide, positieve recensie... 2 weken geleden
 • Marja Kamp zei Meer
  Fijn om te horen, Hanneke en voor jou ook mooie dagen. 4 weken geleden
 • Hanneke zei Meer
  Bedankt voor dit mooie artikel en de muziek! Fijne Kerstdagen. 4 weken geleden

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI