columns

Achtergronden, opinies en ervaringen vanuit de oecumenische praktijk.

IMG 1691 klein

Bijzondere ervaringen in Karlsruhe

Van 31 augustus tot en met 8 september werd in het Duitse Karlsruhe de 11e algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken gehouden. Ongeveer 4.400 vertegenwoordigers van kerken afkomstig uit alle delen van de wereld namen eraan deel. De Wereldraad van Kerken is met 352 lidkerken het grootste oecumenische forum...
Verder lezen
cid 6337734CC5F64A2C8E1E44304C1ED9FDKloosterSpesNos

Maria als moeder van de Kerk verbindt ons

Op de vergadering van het hoofdbestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene gaf bestuurslid Martin Los zijn visie op het boek “Maria, icoon van de genade” van de protestantse theoloog prof. dr. Arnold Hijgen. Hieronder publiceren we de tekst van de inleiding van Martin Los die goed aansluit bij het...
Verder lezen
Walk for Homs

Walk for Homs – Hoop voor Syrië

Van 5 tot 10 april liep ik de Walk for Homs, een voettocht van Amsterdam naar Den Bosch. Anne-Claire, de jongste nicht van p. Frans van der Lugt nam het initiaitef tot deze tocht met als doel geld in te zamelen om het levenswerk van haar oom in Syrië voort...
Verder lezen
800px TitusBrandsma

Titus Brandsma en de Oosterse Kerken

Het moet zo zijn dat de heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 mei samenvalt met de Zondag voor de Oosterse Kerken. Waarschijnlijk zal alle aandacht rond 15 mei op de heilige Titus gericht zijn en zal er weinig overblijven om nog aandacht te geven aan onze broeders en zusters van...
Verder lezen
df88818c7a96449389fe4ad179a79bac img6 1

Oproep tot zelfonderzoek

Russen vallen in het algemeen Rusland in het openbaar, naar buiten toe niet af, ook al hebben ze veel kritiek op wat daar gebeurt. Ik heb nagedacht waar dat vandaan komt. Dat heeft volgens mij voor veel Russen met hun identiteit te maken. Ook wanneer ze niet kerkelijk zijn, zeggen...
Verder lezen
mARCEL sAROT

Pleidooi voor het invoeren van een oecumene-effectrapportage

De afgelopen jaren is het diverse keren voorgekomen dat kerken, zonder het te willen, met ogenschijnlijk interne besluiten oecumenische relaties schade hebben toegebracht. Zo voerde de Rooms-Katholieke Kerk regels in voor aswoensdagvieringen die oecumenische aswoensdagvieringen waarin protestantse en katholieke voorgangers voorgaan en askruisjes uitdelen, feitelijk onmogelijk maakten. En zo wil...
Verder lezen
Kees Nieuwerth 2

Samen geroepen om vredestichters te zijn – een Quaker perspectief

Met veel waardering heb ik het verslag gelezen van de helende dialoog tussen Doopsgezinden en Rooms-Katholieken, die over een periode van vijf jaar (1998-2003) werd gevoerd. Over een verleden van verkettering over en weer, over verschillen van inzicht in theologisch en ecclesiologisch opzicht, over de betekenis van de navolging van...
Verder lezen
De Groene Kathedraal fragment

Brief aan Thomas á Kempis

Geliefde Thomas, In deze periode tussen Pasen en Pinksteren loop ik nog wat verdwaasd rond. Het is alsof Pasen een diepere en zwaardere lading heeft gekregen. Een gloria met een lage ondertoon, een “ U zij de glorie” met een mineur. De coronacrisis heeft ons met onze eigen dood en...
Verder lezen
37160

Hoe vriendelijk zijn we?

In een periode dat Europa zucht onder een migratiecrisis en Nederlandse politici hardop overwegen een grens te stellen aan het aantal nieuwkomers dat ons land jaarlijks kan opnemen, zet de Gebedsweek voor de Eenheid (19-26 januari) dit jaar in op de buitengewoon vriendelijke ontvangst van schipbreukelingen op het eiland Malta....
Verder lezen
78085070 2534488046600612 2049475045515853824 o

Malta

De teksten voor de gebedsweek voor de eenheid in 2020 werden voorbereid door een oecumenische groep op Malta. De groep liet zich daarbij inspireren door het verhaal van de schipbreuk van Paulus op het eiland Malta uit het boek Handelingen. Het motto werd ontleend aan Hand. 28,10: “Zij waren buitengewoon...
Verder lezen
Eric Peels theologenblog

Oecumenisch uitzoomen

Zicht op de echt grote verschillen kan ons helpen te waken tegen het uitvergroten van kleinere verschillen tussen kerken, hoe reëel die ook zijn. Het zijn bijzondere tijden voor de kerkelijke oecumene. In mei tekenden op de slotbijeenkomst van de Nationale Synode meer dan veertig kerkgenootschappen een verklaring van verbondenheid....
Verder lezen
IMG 7367 275x300

Waar het gesprek over zou moeten gaan

Op het in september 2019 te verschijnen boek ‘Spirituele oecumene: Over de vele vormen van onze gezamenlijke en persoonlijke omgang met God’, wordt op facebook erg negatief gereageerd. Een enkele post leidde tot een oprisping van boosheid en verontwaardiging, waardoor dit boek nog vóór verschijnen in een verkeerd daglicht komt...
Verder lezen
1 2 3 10