Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Special Perspectief over de communiteit van Taizé 2014-25

Perspectief 2014-25

De oecumenische gemeenschap van Taizé, die volgend jaar 75 jaar bestaat, is voor velen een bron van inspiratie. De communiteit slaagt daar waar andere initiatieven maar moeilijk vooruit komen. Dat geldt in het bijzonder voor de relatie met jongeren maar ook op oecumenisch gebied. Jaarlijks gaan jongeren in grote getale voor een verblijf van enkele dagen of weken naar Taizé toe. Daarnaast is er ieder jaar in één van de grote Europese steden een Europese jongerenontmoeting tussen kerst en nieuwjaar waar duizenden jongeren aan deelnemen. Ook wat oecumene betreft is de communiteit een begenadigd voorbeeld. Eenheid en verzoening van de christelijke denominaties was vanaf het begin een centrale doelstelling van frère Roger (1915-2005). De oecumenische communiteit werd in 1940 door frère Roger opgericht.In 1972 werd de eerste katholieke broeder in de gemeenschap opgenomen.

Taize300Over de oecumenische betekenis en de spiritualiteit van Taizé is veel geschreven. Maar er is weinig literatuur waarin de wijze waarop de oecumenische verbondenheid in de gemeenschap vorm krijgt, beschreven en geduid wordt. Fokke Wouda, student van de Tilburg School of Theology, deed er onderzoek naar en wijdde er zijn master's thesis aan. In augustus 2014 studeerde hij af. De titel van zijn scriptie luidde: 'Communion in Taizé, Theological interpretation of a Eucharistic practice in an ecumenical context'. Hierin beschrijft hij de liturgische praktijk van de gemeenschap die hij vervolgens plaatst binnen het framework van het kerkelijk recht van de Katholieke Kerk en bereflecteert vanuit het perspectief van de katholieke systematische theologie.

We publiceren deze master's thesis als een special van het tijdschrift Perspectief. Ten eerste vanwege de relevantie van het onderwerp en de wijze waarop de auteur dit onderwerp heeft geanalyseerd en geïnterpreteerd. Een bijzondere omstandigheid daarbij is dat de auteur zelf van gereformeerde huize is. Desalniettemin is hij er in geslaagd een oecumenische studie te maken vanuit het perspectief van het kerkelijk recht van de Katholieke Kerk en de katholieke systematische theologie. De tweede reden is dat het tijdschrift Perspectief een platform wil bieden aan jonge theologen voor de publicatie van bijdragen over oecumenische thema's. We hebben nog niet zo veel jonge auteurs kunnen aantrekken. Graag publiceren we deze scriptie van deze jonge theoloog ook in de hoop dat Fokke Woudaer meer interessante bijdragen van jonge auteurs zullen volgen. Een opmerking tenslottte over de oranje kleuren in de inhoudsopgave en van de tussenkopjes. Fokke Wouda schreef me daarover het volgende: 'Oranje is de kleur van Taizé. Voor in de kerk van Taizé hangen grote oranje doeken. Ter decoratie, maar ze beelden overigens ook zeilen van een schip uit. De kleur oranje heeft verder geen betekenis, ik meen dat Frère Roger eens gezegd heeft dat het gewoon zijn lievelingskleur was. Omdat het de kleuren van Taizé zijn heb ik verschillende tinten rood en oranje gebruikt. Kijk gerust ook eens op www.taize.fr.' Een goed advies, dat ik graag aan u, lezer, doorgeef. En vooral veel genoegen bij het lezen van deze studie.

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... 1 week geleden
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI