Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Perspectief 2021-55

Perspectief 2021-55

De notie ‘menselijke waardigheid’ verbindt wereldreligies en levensbeschouwingen. Opvattingen over wat menselijke waardigheid precies inhoudt kunnen per religie en levensbeschouwing verschillen. Wat religies en levensbeschouwingen gemeenschappelijk hebben is dat zij vanuit eigen perspectieven de menselijke waardigheid funderen en een weg wijzen om die te ontwikkelen en te bevorderen.

In het voorjaar van 2021 organiseerde de Katholieke Vereniging voor Oecumene in samenwerking met het Instituut voor Oosters Christendom vier Webinars over menselijke waardigheid in de Oosters-christelijke theologie. Myrthe Lübbers, orthodpedagoge en student Wereldreligies aan de Katholieke Universiteit in Leuven, volgde in het kader van haar stage deze Webinars op de voet. Ze maakte interviews met de sprekers, schreef een beschouwing over het geheel en stelde dit nummer van Perspectief samen. Met dit geschenk aan u, lezer, rondt zij haar stage af.

Inhoud Perspectief 2021-55

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

In een inleidend artikel schetst prof. dr. Alfons Brüning de ontwikkeling van het oosters-christelijke theologische perspectief op de notie menselijke waardigheid. Zijn beschouwing zoomt in op de vraag naar het onderscheid tussen het mensbeeld in het Oosters en Westers christendom ten gevolge van diepgaande historische en culturele verschillen. Niettegenstaande het gegeven dat de Europese orthodoxie veel moeite heeft met westerse opvattingen van moderniteit, is menselijke waardigheid een notie die de christelijke tradities van Oost en West verbindt.

 Lees dit artikel

Bruning  

Zr. Hildegard Koetsveld osb belicht in haar bijdrage het persoonsbegrip in de theologie van de Griekse theoloog John Zizioulas. In zijn visie is het persoon-zijn van de mens pas mogelijk door en gefundeerd in het persoon-zijn van God. Dat een mens persoon kan worden is bij uitstek de bijdrage van de christelijke traditie aan de Europese cultuur.

Lees dit artikel

 koffeman2

Prof. dr. Heleen Zorgdrager presenteert in haar lezing de visie van drie prominente, orthodoxe vrouwen over menselijke waardigheid: Myrrha Lot-Borodine (1882-1957), Maria Skobtsova (1891-1945) en Elisabeth Behr-Sigel (1907-2005). Zij vertegenwoordigen het “vrouwelijke gezicht van Orthodoxie” in de 20e eeuw.

Lees het artikel

  Mark Chapman

Dr. Kees den Biesen spreekt in zijn lezing aan de hand van teksten van Efrem de Syriër en Johannes van Apamea over het mensbeeld in de Syrische-christelijke traditie. In de Syrische traditie is de grondslag van de waardigheid van de mens gelegen in zijn existentiële relatie met God.

 Lees dit artikel

  carine Devogelaere

In een terugblik doet Myrthe Lübbers verslag van de ontdekkingsreis die ze tijdens haar stage bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene heeft gemaakt. Het is een mooie beschouwing geworden vanuit een oecumenisch en interreligieus perspectief over het mensbeeld (het zelfbeeld en de ander), theosis en de mensenrechten.

Lees dit artikel

 

 Lubbers
Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis 2 weken geleden
 • Orthodox zei Meer
  Dag Dirk, het is zeker mogelijk om je te laten dopen in een orthodoxe kerk. neem hiervoor contact op... 3 weken geleden
 • Dirk van der Zee zei Meer
  Dirk van der Zee Schreef:
  Ik ben niet gedoopt en ben niet bij een kerk maar ik geloof in god . Is het mogelijk voor mij om...
  zaterdag 24 december 2022
 • Dirk van der Zee zei Meer
  Ik ben niet gedoopt en ben niet bij een kerk maar ik geloof in god . Is het mogelijk voor mij om... zaterdag 24 december 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI