Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Perspectief 2021-51

Perspectief 2021-51

In dit nummer van Perspectief publiceren we de lezingen die gehouden werden in het Webinar rond de biografie "Johannes Willebrands, een leven in gesprek" van Karim Schelkens.

Acht jaar werkte Karim Schelkens aan de biografie “Johannes Willebrands, een leven in gesprek”. Sommigen onder ons hebben er reikhalzend naar uitgezien, velen hebben er inmiddels kennis van genomen. Het boek werd in diverse media goed ontvangen. Vier organisaties, het Kardinaal Willebrands Archief (KWA), de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO), de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ) en de Tillburg School of Catholic Theology (TST), die zich verbonden weten met leven en werk van Johannes Kardinaal Willebrands namen het initiatief om naar aanleiding van de publicatie van de biografie een Webinar te organiseren. Vanwege de lockdown was een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. Wellicht mede daardoor was de online opkomst op zondagmiddag 24 januari boven verwachting. In dit nummer van Perspectief bieden we u de lezingen van het Webinar aan.

Inhoud Perspectief 2021-51

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Dr. Karim Schelkens zoomt in zijn artikel in op de kern waar het Willebrands in zijn leven het meest om te doen was en waar het ons vandaag het meeste aan ontbreekt: echt ontmoetingen die veranderingen in gang kunnen zetten. 

Lees dit artikel

miltos  

Dr. Brian Heffernan gaat op zoek naar de zielzorger die Willebrands in zijn hele leven en in de belangrijke functies die hij bekleedde altijd is gebleven.

Lees dit artikel

  koffeman2

Prof. dr. Bert Groen beschrijft aan de hand van het leven van Willebrands de grote omslag die de Rooms-Katholieke Kerk in de 20e eeuw maakte in relatie tot andere kerken.  

Lees het artikel

  Mark Chapman

Prof. dr. Marcel Poorthuis laat in zijn bijdrage zien dat Willebrands bijdrage aan nieuwe verhoudingen tussen de Rooms-Katholieke Kerk en het Jodendom steunt op het werk van Nederlandse pioniers die daarvoor in de jare vijftig de basis legden.

Lees dit artikel

  carine Devogelaere

Min. Sigrid Kaag MPhil waardeert in Willebrands vooral zijn open opvatting van katholiciteit waarin begrip en ruimte is voor andersheid. Voor de huidige samenleving is zo'n opvatting van groot belang. 

Lees dit artikel

  Peter De Mey2

Drs. Geert van Dartel vat in de terugblik op het Webinar geprobeerd de kern van iedere lezing samen en trekt enkele lijnen tussen de bijdragen. De biografie van Willebrands is belangrijk voor een goed begrip van de katholieke inzet voor oecumene en een bron van inspiratie om vandaag zijn werk voort te zetten. 

Lees dit artikel

  thaddee barnas

Prof. dr. Marcel Sarot herneemt in zijn bijdrage aan de hand van de biografie het spanningsveld dat in de beginperiode van Willebrands voorzitterschap van de Sint-Willibrordvereniging aan de orde was: de spanning tussen bekeringsapostolaat en oecumene. Kunnen overstappers ook vandaag een centrale rol spelen in de oecumenische toenadering tussen kerken of juist niet, is de vraag in deze bijdrage. 

Lees dit artikel

 Marcel Sarot
Volledige Agenda > 

08
dec
Hoe is het om als man, of juist als vrouw arm te zijn? Wat doet het met kwetsbaarheid en zelfbeeld? Hoe

 

 

Laatste lezersreacties:

  • Johan Juurlink zei Meer
    Prima samenvatting van deze zeer nuttige bijeenkomst. 2 weken geleden
  • Geert van Dartel zei Meer
    Je kunt het nummer downloaden, is gratis woensdag 13 oktober 2021
  • Geert van Dartel zei Meer
  • Marianne Komen zei Meer
    Dank U. Ik zocht/ zoek het artikel "Perspectief"nr. 51 dd 17 maart 2021 van de Katholieke Vereniging... woensdag 13 oktober 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI