Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Perspectief 2019-44

Perspectief 2019-44

In dit nieuwe nummer van Perspectief komen twee grote thema's aan bod: de interreligieuze verhoudingen en de situatie van christenen in Syrië en Irak én de complexe kerkelijke en politieke verwikkelingen rond Oekraïne. 

Inhoud Perspectief 2019-44

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:
 

We openen dit nummer met een bijzondere bijdrage van Mor Polycarpus, de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop van Nederland. Op een symposium van het Instituut voor Oosters Christendom gaf hij onlangs zijn visie op de uitdagingen en kansen van de over de wereld verstrooide Syrisch-orthodoxe gemeenschappen. De beschouwing van Mor Polycarpus is een uiting van hoop en vertrouwen in de toekomst van de Syrisch-orthodoxe en wellicht ook richting wijzend voor andere orthodoxe kerken en tradities.

Lees dit artikel

  Polycarpus60
TEKSTEN SYMPOSIUM "IN VREDE SAMENLEVEN" -  22 maart 2019  
Op 22 maart 2019 organiseerde de Katholieke Vereniging voor Oecumene samen met andere organisaties in de Janskerk in Utrecht het symposium “In vrede samenleven. Kan dat?” We zijn blij dat we nu al de teksten van dit symposium kunnen aanbieden, bovendien aangevuld met andere bijdragen die bij dit thema passen.  

Yosé Höhne Sparborth leidt in haar bijdrage de thematiek van het symposium tegen de achtergrond van de actualiteit, de aanslag in Christchurch (Nieuw-Zeeland) en in de tram in Utrecht.   

Lees dit artikel

  HohneSparborth60

P. Jens Petzold vertelt hoe Paolo Dall’Oglio sj de intensieve dialoog met de islam begon in het klooster Mar Musa en hoe dit met name wordt voortgezet in het kloostertje te Sulaymaniyah in Noord-Irak.   

Lees dit artikel

  Petzold60

Drs. Rasit Bal schetst een ontwikkeling waarbij moslims steeds meer kunnen evolueren naar een identiteit als moslim die open staat naar andere groeperingen. De nieuwe ervaringen die moslims in Europa opdoen met andere godsdiensten, bieden een uitweg voor moslims in het Midden-Oosten.

Lees het artikel

  Bal60

Prof.dr. Marcel Poorthuis verkent de Abrahamitische oecumene en begrippen als gastvrijheid en multiple religious belonging. Hij gaat ook in op het belang van de aanwezigheid van christenen in het Midden-Oosten en op het belang van de solidariteit van de kerk in het Westen met de midden-oosterse christenen.

Lees dit artikel

  Poorthuis60
In aansluiting op de teksten van het symposium brengen we twee teksten over Syrië.  

Mgr. dr. Antoine Audo sj hield op 22 februari bij Sant’Egidio in Amsterdam een lezing met de titel 'Syrië: spiegel van menselijkheid'. Hij schetst een beeld van de verschrikkingen waar Syrië in acht jaar oorlog doorheen is gegaan en stelt dat alleen in de liefde een weg naar de toekomst te vinden is.

Lees dit artikel

  Audo60

Drs. Geert van Dartel was begin april 2019 in Syrië. Hij was bij de dienst ter nagedachtenis van p. Frans van der Lugt sj. die vijf jaar geleden in Homs vermoord werd en bezocht contacten en projecten die door de Katholieke Vereniging voor Oecumene worden gesteund. Zijn reisverslag sluit goed aan op de lezing van mgr. Antoine Audo sj.

Lees dit artikel

  Dartel60
   
THEMA: OEKRAÏNE - KATALYSATOR VAN KERKELIJKE EN POLITIEKE SPANNINGEN  
Het tweede grote onderwerp dat we in dit nummer aansnijden zijn kerkelijke en politieke verwikkelingen rond Oekraïne. We brengen enkele artikelen die betrekking hebben op de spanningen in de orthodoxie over de autocefalie van de Oekraïens orthodoxe Kerk, een bijdrage over de impact op Oekraïne van het neerhalen van de MH17 en een boekbespreking.  

In zijn artikel ‘Tussen nationalisme en oecumenisch idealisme. De gestalte van de Orthodoxe Kerk van Oekraïne’ onderzoekt Prof. dr. Alfons Brüning hoe de nieuwe Orthodoxe Kerk van Oekraïne de uitdagingen en verleidingen die op haar afkomen kan aangaan respectievelijk weerstaan.

Lees dit artikel

  Bruening60

In ‘De Orthodoxe Kerk moet haar Byzantijnse erfenis herzien’ pleit Drs. Paul Baars ervoor dat de Orthodoxe Kerken afstand nemen van het onverkort vasthouden aan het verleden in het algemeen en het Byzantijnse verleden in het bijzonder.

Lees dit artikel

Baars60

Drs. Paul Baars laat in een volgend artikel, met de titel ‘De verdeeldheid binnen de Orthodoxe kerk raakt ook Nederland’, zien hoe de orthodoxe internationale verwikkelingen hun invloed hebben op de verschillende orthodoxe kerken op lokaal niveau in ons land.

 

Lees dit artikel

  Baars60

Prof. dr. Cyril Hovorun schetst de ontwikkelingen in het roerige Oekraïne voornamelijk sinds de Maidanrevolutie in de winter van 2013-’14, met daarbinnen de tragedie met de MH17 in juli 2014 en met ruime aandacht voor de posities van de kerken bij dit alles.

 

Lees dit artikel

  s200 cyril.hovorun

Drs. Geert van Dartel bespreekt, tenslotte, Cyril Hovorun’s boek Political Orthodoxies. The Unorthodoxies of the Church Coerced. Hovorun beschrijft de politieke rol van de lokale orthodoxe kerken in Griekenland, Roemenië en Rusland en gaat in op opvattingen zoals antimodernisme, monarchisme en conservatisme.

 

Lees dit artikel

  Dartel60
Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • peter zei Meer

  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 1 week geleden
 • peter zei Meer
  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 1 week geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... zaterdag 18 maart 2023
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI