Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Perspectief 2018-41

Perspectief 2018-41

Dit nummer van Perspectief opent met twee bijdragen over de Wereldraad van Kerken. De Wereldraad viert dit jaar zijn 70 jarig bestaan. Hoogtepunt was de zitting van het Centraal Comité in juni en de ontmoeting met Paus Franciscus die speciaal naar Genève gekomen was om het Centraal Comité toe te spreken. Op 23 augustus wordt het 70 jarig bestaan gevierd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam waar de Wereldraad van Kerken in 1948 werd opgericht. 

Inhoud Perspectief 2018-41

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Ds. Karin van den Broeke kijkt terug op de geschiedenis van de Wereldraad. De gezamenlijke zoektocht van de kerken naar gerechtigheid en vrede vanuit de kracht van het kruis kenmerken de Wereldraad van Kerken tot op de dag van vandaag.   

Lees dit artikel

  Broeke

Katharina Kunter biedt een historische bijdrage over de rol van de Wereldraad van Kerken tijdens de Koude Oorlog. In dit artikel laat zij zien dat de speelruimte van de Wereldraad om in de Oost-West tegenstelling een eigen geluid te laten horen maar heel beperkt was.   

Lees dit artikel

  Kunter

Anton ten Klooster schetst de hoofdlijnen van de apostolische brief Gaudete et Exsultate van paus Franciscus en legt uit waarom deze tekst een goed aanknopingspunt biedt voor een oecumenisch gesprek tussen katholieken en protestanten.        

Lees het artikel

  Klooster


Ton van Eijk hield eerder dit jaar een lezing voor het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit over de Kerk als sacrament. In deze lezing verheldert hij hoe de term 'sacrament' in de katholieke ecclesiologie en in de oecumenische dialoog over de Kerk gebruikt wordt en wat daarin aan de orde is.   

Lees dit artikel

  Eijk

Geert van Dartel schreef een commentaar bij het in 2016 verschenen tweede rapport van de Internationale Rooms-katholieke / Oudkatholieke Dialoogcommissie. In dit rapport worden de vragen uit de eerste ronde hernomen en uitgediept. Zijn conclusie is dat de reflectie op de open vragen weliswaar wat meer helderheid heeft gebracht, maar dat het herstel van de kerkgemeenschap daardoor nog niet dichterbij is gekomen.        

Lees dit artikel

Dartel

Sergio Targa sj. geeft een overzicht van de missionaire pogingen van de Katholieke Kerk onder de Rishi bevolking (Bangladesh) vanaf het midden van de 19e eeuw. De afgelopen twintig jaar is de Katholieke Kerk in Khulna sterk gegroeid. De relatie tussen de Rishi bevolking en de Katholieke Kerk is complex en leerzaam voor beide.     

Lees dit artikel

 
  Targa

Dit nummer wordt afgeloten met de Dagboekaantekeningen van Geert van Dartel over zijn reis naar Syrië in april van dit jaar. Deze indrukwekkende reis voerde naar Damascus, Homs en Aleppo. Hij bezocht onder andere het graf van p. Frans van der Lugt sj. in Homs.

Lees dit artikel

  Dartel
Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 3 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 4 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI