Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Perspectief 2017-38 - Levend Brood voor onderweg

Perspectief 2017-38

Het herfstnummer van Perspectief is rijk aan inhoud en breed van opzet. De titel van dit nummer is ontleend aan het gelijknamige boek van dr. Ton van Eijk, die een prachtig theologisch commentaar schreef bij de litanie van het heilig sacrament. In dit nummer bieden we u de inleidingen aan die bij de presentatie van dit boek in de Cenakelkerk in de Heilig Landstichting bij Nijmegen zijn gehouden. Verder in dit nummer veel aandacht voor de herdenking van de Reformatie. 

Inhoud Perspectief 2017-38

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Prof.Dr. Fred van Iersel, moraaltheoloog, laat zien dat het laat-moderne concept van individuele vrijheid voor kerk en politiek een probleem wordt bij het behartigen van de publieke zaak. Authenticiteit alleen is niet voldoende, 'zonder een oriëntatie op een horizon van morele waarheid in de politiek en geloofwaardigheid in religie verliest de publieke cultuur haar spankracht', zegt van Iersel. Een verkorte weergave van dit belangrijke artikel vindt u op de website, in Perspectief het hele artikel.  

Lees dit artikel

  Fred
Teksten Symposium b.g.v. Boekpresentatie 'Levend Brood voor onderweg':  

Dr. Ton van Eijk schreef een theologisch commentaar bij de litanie van het Heilig Sacrament. Deze litanie is kort na het Concilie van Trente ontstaan en onder andere op muziek gezet door Palestrina en Mozart. Het eerste exemplaar van dit door uitgeverij Betsaida uitgegeven boek werd op 25 augustus jl. overhandigd aan mgr. Jan van Burgsteden s.s.s., lid van de Congregatie van het Heilig Sacrament en voormalig bisschop-referent voor oecumene. De presentatie vond plaats in de Cenakelkerk in Nijmegen. 

Lees dit artikel

  Eijk

Prof. Dr. Herwi Rikhof, pastoor van de Cenakelkerk, verbond in zijn voordracht meesterlijk de plaats van handeling, de kerk van de zaal van het Laatste Avondmaal, met enkele elementen uit het boek van zijn oud-collega dr. Ton van Eijk.    

Lees dit artikel

  Rikhof
   

Drs. Geert van Dartel, hield, naar aanleiding van 'Reformatie vandaag' van Klaas van der Zwaag, een interview met de auteur. Dr. Klaas van der Zwaag, journalist en theoloog, schreef met 'Reformatie vandaag' een omvangrijk werk over het dubbele geding van de Hervorming met enerzijds de Katholieke Kerk en anderzijds de Radicale Reformatie. Het interview wordt hier integraal gepubliceerd, binnenkort verschijnt een ingekorte versie in het communicatieblad Overeen

Lees dit artikel

  Dartel
   

Teksten Symposium 'Na 500 jaar Reformatie: Wat is er door de oecumene bereikt, hoe gaan we verder?':

In het Noorden van Nederland wordt de oecumenische beweging gekoesterd. Katholieken en protestanten zoeken steeds weer naar wegen om de maatschappelijke relevantie van de kerken voor het voetlicht te plaatsen. Op 14 juni 2017 vond in Heerenveen een klein symposium plaats bij gelegenheid van 500 jaar Reformatie. Met de bijdragen van dit symposium sluiten we dit nummer van Perspectief af. 

 

Ds. Karin van den Broeke, legt in haar bijdrage 'Van conflict naar gemeenschap' uit wat de relevantie is van het gelijknamige document voor de oecumene van vandaag en morgen.

Lees dit artikel

Broeke

Drs. Margarithe Veen, maakt in haar bijdrage "Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede" - Oecumene in het Noorden anno nu, duidelijk waar de prioriteiten van de oecumene in Friesland liggen.  

Lees dit artikel

Veen

Drs. Geert van Dartel, geeft in zijn bijdrage 'Uit de zijde van de Heer' een overzicht van het langlopende gesprek over doop en eucharistie in de zoektocht naar het herstel van kerkgemeenschap.

Lees dit artikel

Dartel

Prof. Dr. Peter-Ben Smit, schetst in zijn lezing 'En nu verder, de toekomst van de oecumene' het toekomstperspectief van de oecumene. Kerken kunnen er niet aan ontkomen als ze een toekomst willen hebben, zo is zijn stelling.

Lees het artikel

Smit

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Embregt. zei Meer
  Zeer verdiend; van harte proficiat!!
  3 uur geleden
 • Johan Juurlink zei Meer
  Prima samenvatting van deze zeer nuttige bijeenkomst. maandag 22 november 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Je kunt het nummer downloaden, is gratis woensdag 13 oktober 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI