Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Overeen 2022-49 De liefde beweegt tot eenheid en verzoening

Overeen 2021-48

 

Wat vermag de liefde van Christus in beweging te brengen. Het motto van de 11e algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe had als mottio: De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid. In dit nummer van Overeen vertellen auteurs vanuit verschillende invalshoeken wat dat voor hen betekent. Geert van Dartel blikt terug op zijn dienstverband bij de vereniging dat in het teken stond van het werk voor de eenheid van de Kerk. Marcel Sarot schrijft over de theologische betekenis van de liefde van Christus. Mariet Rijk vertelt dat je je in je persoonlijk leven gedragen mag weten door Gods liefde. Hanneke Steetskamp schrijft over de betekenis van liefde voor het leven in een gemeenschap, v. Theodoor van der Voort vertelt waarom de liefde van Christus vandaag een primaire opdracht is voor de Orthodoxe Kerken. Fred van Iersel schrijft over de impact van der vrede van Christus in deze wereld. Tenslotte schetst Fokke Wouda, per 1 september 2022 aangetreden als coördinator bij de vereniging, wat hij van nieuwe taken hoopt en verwacht. 

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • orthodoxe kerk zei Meer
  nee 1 week geleden
 • natasa zei Meer
  Zeker 3 weken geleden
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Mooi en herkenbaar verslag. Een hoopvolle dag 3 weken geleden
 • Maarten de Boer zei Meer
  het dopen als baby is nergens terug te vinden in de bijbel. Het proces van sterven en opstaan in... dinsdag 12 september 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI