Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

 

Nieuws

Onder 'Nieuws & Blogs' treft u alle nieuwe items op de site aan. Bij 'Nieuws' vindt u de nieuwsberichten met betrekking tot de oecumene. 'Blogs' biedt bijdragen van verschillende bloggers over oecumenische ontwikkelingen en gebeurtenissen en in de categorie 'Favorieten' treft u de tien meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar aan.

Startdag Vastenaktie

Rolanda015-279x182-flip-horDe Vastenaktie heeft in Rollanda Correia een nieuwe ambassadeur gekregen. Zij werd gepresenteerd op de startdag van de vastenaktie die op 3 november in Den Bosch werd gehouden. Rollanda volgt Hella van de Wijst op. De startdag in Den Bosch werd door ca. 300 mensen bezocht. De Katholieke Vereniging voor Oecumene was er met een stand om MOV-groepen de projecten voor de Oosterse Kerken onder de aandacht te brengen.

Lees meer...

Herman Fiolet (1920-2012)

raadvankerkenlogoEind vorig week overleed op 92-jarige leeftijd prof. dr. Herman Fiolet ofm. Fiolet was één van de pioniers van de oecumenische beweging in Nederland. In opdracht van zijn orde ging hij na zijn priesterwijding in 1946 Apologetica studeren in Nijmegen. Hij was in 1948 bij de oprichtingsvergadering van de Wereldraad van Kerken in Amsterdam. In het midden van de jaren vijftig werd hij redacteur van het katholieke tijdschrift Het Schild. 

Lees meer...

Meervoudig verbonden


MeervoudigIn Protestantse Kerk van ons land wordt al jarenlang op het scherpst van de snede gediscussieerd over het Israelisch-Palestijnse conflict. Omdat de posities ver uit elkaar liggen verloopt het gesprek moeilijk. De nieuwe bundel Meervoudig Verbonden die onder redactie van Arjan Plaisier en Klaas Spronk is gemaakt, is bedoeld om aan het gesprek een nieuwe impuls te geven. De nieuwe publicatie werd op donderdag 1 november gespresenteerd op een symposium in de Thomaskerk in Amsterdam. 

Lees meer...

Interreligieus studieproject in Wroclav rond vier theologen

IMG 2687De stichting Huis van de Vrede is met steun van de Nijmeegse stichting Communicantes in Wroclaw, het voormalige Breslau, een studieproject gestart over vier theologen die zich voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen het nazisme keerden. Wroclaw was toen Breslau en behoorde tot Duitsland. De stichting Huis van de Vrede, opgericht door de Nederlandse theoloog Edward Skubisz werkt aan vredeseducatie en bezinning en is met dit project gestart, in samenwerking met andere instellingen in de stad: het Bonhoeffer Gezelschap, de Edith Stein Vereniging, de Evangelische Hoge School voor Theologie en de Pauselijke Theologische Academie.

Lees meer...

Tentoonstelling en lezing in IvOC te Nijmegen

IVOC EXPO1Van oktober tot en met december 2012 verzorgt het Instituut voor Oosters Christendom (IvOC) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen een tentoonstelling over oosters christendom. In verband hiermee organiseert het ook een lezingenmiddag over de christenen in het Midden-Oosten op dinsdag 11 december a.s.

Lees meer...

Festival 100 jaar Tichelkerk

TichelkerkDe Tichelkerk aan de Lijnbaansgracht bestaat dit jaar 100 jaar. Tot 2004 was hier de kerk en het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen, gewijd aan de heilige Antonius van Padua. In de volksmond heet zij de Tichelkerk of, kortweg, de Tichel. Sinds 2006 is hier het domicilie van de Russisch-orthodoxe parochie van de heilige Nikolaas van Myra.

Lees meer...

Symposium over Vaticanum II trekt ruim 250 bezoekers

logo jaar van het geloof-rgb-webOp vrijdag 12 oktober jongstleden werd ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie en de start van het Jaar van het Geloof door de Nederlandse Bisschoppenconferentie een symposium georganiseerd over de vier Apostolische Constituties van Vaticanum II. Ruim 250 mensen woonden het Symposium in de Utrechtse binnenstad bij.

Lees meer...

Hoopvolle manifestatie in Den Haag

wijkiezenvooreenheidOngeveer 3.000 mensen kwamen afgelopen zaterdag in Den Haag bijeen voor 'Wij kiezen voor eenheid'. De bijeenkomst stond in het teken van het belijden van schuld voor de kerkelijke verdeeldheid en het gebed om vergeving. Wilkin van der Kamp, voorganger van de pinkstergemeente in Aalten en één van de organisatoren, verzorgde de presentatie. Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden, en ds. Arjan Plaisier, scriba van de PKN hadden een belangrijke inbreng. De kerkleiders namen deel op persoonlijke titel.

Lees meer...

Lied voor eenheid

wij kiezen voor eenheidVoor de bijeenkomst Wij kiezen voor eenheid die op zaterdag 6 oktober in Den Haag plaatsvindt, zijn enkele liederen gemaakt. Op de bijeenkomst zal het lied van Carin van Essen gezongen worden. Ook René de Bakker schreef geïnspireerd door dit initatief een lied. 'Dat er eenheid komt'. Beide liederen kunnen gedownload worden.

Lees meer...

Special Overeen rond Willibrordzondag

mgr.de KorteDeze week kwam het nieuwe nummer van Overeen uit. Hierin veel aandacht voor het thema van Willibrordzondag: Elkaar tot zegen. Leo van Leijsen gaat in op de betekenis van 'zegenen' in de Bijbel, Mgr. dr. Gerard de Korte doet in zijn bijdrage een appèl op katholieken en protestanten om de hoop levend te houden. Dan kunnen ze elkaar tot zegen zijn.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 2 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 3 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI