Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

 

Nieuws

Onder 'Nieuws & Blogs' treft u alle nieuwe items op de site aan. Bij 'Nieuws' vindt u de nieuwsberichten met betrekking tot de oecumene. 'Blogs' biedt bijdragen van verschillende bloggers over oecumenische ontwikkelingen en gebeurtenissen en in de categorie 'Favorieten' treft u de tien meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar aan.

Opening Week van Gebed bij Chemin Neuf in Oosterhout

rvkwvg2013Op zondag 13 januari a.s. om 17:00 uur in de kerk van de Sint Paulusabdij is de Gemeenschap Chemin Neuf voor de tweede keer gastheer voor de openingsviering van de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen. Mgr. dr. Hans van den Hende, bisschop-referent voor oecumene, zal in de dienst de overweging houden. De viering wordt opgenomen voor de 'Zendtijd voor Kerken' en uitgezonden op TV op zondag 20 januari. Aansluitend aan de viering is iedereen welkom voor hapjes en drankjes in de Recreatiezaal en de kruisgang van de abdij. 

Lees meer...

Expositie van werken van Christo Christov in Egmond


abdij van egmondOp zaterdagmiddag 9 februari wordt in de Benedictushof van het Centrum voor Benedictijnse spiritualiteit een expositie geopend van werk van de gerenommeerde Bulgaarse kunstenaar Christo Christov. Christo Christov werd op 22 mei 1963 geboren in Varna, Bulgarije.

Lees meer...

Oecumenisch gesprek rond brief Kardinaal dr. W.J. Eijk

OLV AmersfoortIn het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid organiseert de Onze Lieve Vrouweparochie van Amersfoort een avond over eucharistie/avondmaal en diaconie. Uitgangspunt voor het oecumenisch gesprek is de pastorale brief over de Eucharistie van kardinaal dr. W.J. Eijk. In die brief schrijft de kardinaal: 'Eucharistie die zich niet vertaalt in concrete beoefening van de liefde is ten diepste onvolledig' 

Lees meer...

Zalig Kerstfeest

kerstkaart2013bBestuur en Medewerkers van de Katholieke Vereniging voor Oecumene 

Athanasius en Willibrord

Wensen U een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar

Lees meer...

‘Bijbel in Syrische tradities’ op Kasteel Hernen

klein Kasteel Hernen oude prentDidaskalíon in Hernen gaat 18 januari weer van start. Hoe kijken de Aramese en Antiocheense (= 'Syrische') christenen naar de Bijbel? Aan de hand van bepaalde Bijbelteksten gaat Didaskalíon, het Leerhuis voor Oosters christendom en Westerse cultuur, hier dieper op in. We ontmoeten kleurrijke figuren van het christelijke Oosten die creatief met die Bijbelsteksten zijn omgegaan; auteurs zoals Efrem de Syriër, Afrahat de Wijze, Romanus de Zanger, Theodorus van Mopsuestia, Theodoretus van Cyrrhus en de anonieme dichter van de 'Oden van Salomo'.

Lees meer...

Pokrof 2012-5 over de kracht van iconen

-HPT-DSC02293deelOpmerkelijk is de fascinatie onder christenen in Nederland voor de wereld van iconen. In het nieuwe nummer van Pokrof vertelt de Oosterhoutse predikant, ds. Siets Nieuwenhuizen, hoe zijn interesse voor iconen in de loop der jaren is gegroeid. Het in de stilte vervaardigen van iconen, zo blijkt uit zijn verhaal, is in zichzelf een geloofservaring. 

Lees meer...

Teksten Symposium Vaticanum II

omslagkd1Deze week verscheen Kerkelijke Documentatie nummer 3. In deze uitgave de lezingen van het symposium te Utrecht van 12 oktober jongstleden.  Dit symposium had het vijftig jarig jubileum van Vaticanum II als onderwerp. Sprekers waren Mgr. Liesen, Professor Rikhof, mag. Hermans en prof. Jerumanis. Ook de homilie van kardinaal Eijk van de eucharistieviering die aan het symposium voorafging is in de bundel opgenomen.

Kerkelijke documentatie nummer 3 is voor 10 euro (inclusief verzendkosten) te bestellen via Telefonisch kan ook: 076-5223444. Schriftelijke bestellingen naar Bisdom Breda, Veemarktstraat 48, 4811 ZH  Breda.

Perspectief 2012-18 - Het Woord Gods Prediken

collinbDe jaarlijkse studiedag van de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene van de Bisschoppenconferentie in België op 10 november 2012 in Luik ging over het thema: 'Het Woord God's prediken – een letterlijke, kerkelijke of kritische lezing van de Bijbel?' Dit immer actuele onderwerp werd door sprekers uit vier kerkelijke tradities belicht. In dit nummer publiceren we met dank aan de vrienden in België de referaten van deze boeiende dag.

Lees meer...

Christenen MO centraal op studiemiddag

cross-crescentOp dinsdag 11 december jl.  hield het Instituut voor Oosters Christendom aan de Radboud Universiteit te Nijmegen de lezingenmiddag 'Christenen in het Midden-Oosten. Wat staat er op het spel?'. De lezingen waren in het kader van de tentoonstelling 'Oosters Christendom. Vroeger en Nu' die in de benedenverdieping van de Universiteitsbibliotheek van oktober tot en met december 2012 wordt gehouden. De lezingen gingen, zoals de titel van de middag aangaf, vooral over het nu.

Lees meer...

Kerstverhalen op de parade


St. JanHet Beraad van Kerken in 's-Hertogenbosch stuurt in de laatste week voor Kerstmis verhalenvertellers naar Parade, het plein naast de St. Jan. Iedere middag tussen 16.30 en 17.30 uur trekt de verhalenverteller een mooie mantel aan om op de Parade, tijdens het Bosch Winterparadijs, de mooiste en ontroerendste verhalen te vertellen.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI