Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

 

Nieuws

Onder 'Nieuws & Blogs' treft u alle nieuwe items op de site aan. Bij 'Nieuws' vindt u de nieuwsberichten met betrekking tot de oecumene. 'Blogs' biedt bijdragen van verschillende bloggers over oecumenische ontwikkelingen en gebeurtenissen en in de categorie 'Favorieten' treft u de tien meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar aan.

Gastcollege over vergeten oecumenische erfenis van G. C. Berkouwer

eduardo echeverriaGASTCOLLEGE VAN PROF. DR. EDUARDO ECHEVERRIA OP 19 MAART GAAT HELAAS NIET DOOR. HET ZAL WAARSCHIJNLIJK IN HET NAJAAR ALSNOG PLAATSVINDEN

De Amerikaanse theoloog Eduardo Echeverria geeft op 19 maart aan de Faculteit Katholieke Theologie in Utrecht een gastcollege over de vergeten oecumenische erfenis van de gereformeerde theoloog prof. dr. Gerrit Cornelis Berkouwer naar aanleiding van 50 jaar Tweede Vaticaans Concilie. Gerrit Cornelis Berkouwer (1903-1996) was één van de belangrijkste theologen van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Hij was als waarnemer bij het concilie aanwezig.

Lees meer...

Voortgangsbericht Iconenexpeditie

12 opstandiIn oktober 2012 ging in de St. Janskathedraal in 's-Hertogenbosch de Iconenexpeditie van start. In het kader van het Jaar van het Geloof maakte Geert Hüsstege twaalf iconen die als tentoonstelling door het land reizen. Zo'n 25 parochies doen er aan mee. De expeditie is nu enige tijd onderweg. Het is mooi om te zien dat er rondom de iconen verschillende initiatieven ontstaan zoals vieringen en meditaties en icoonschilderen voor kinderen.

Lees meer...

Catechismusdebat Vervloekt?

refo500 foto siteIn de Heidelbergse Catechismus en op het Concilie van Trente hebben protestanten en katholieken vervloekingen over elkaars leer uitgesproken. Dat zorgde in Nederland eeuwenlang voor afstand tussen beide groepen. Maar 1563 is niet 2013. Hebben die vervloekingen nog een functie? Wat hebben ze opgeleverd? Kunnen katholieken en protestanten elkaar en  de samenleving nog tot zegen te zijn? Moeten hun kerken gerestaureerd, gereformeerd of compleet vernieuwd worden? Weten bekende Nederlanders de antwoorden? Deze vragen komen aan de orde tijdens de debatavonden die worden georganiseerd naar aanleiding van 450 jaar Heidelbergse Catechismus en Concilie van Trente.

Lees meer...

Armeens inwijdingsfeest in Maastricht

Openingsfoto maastrichtEen feest! Dat was het, de plechtige ingebruikname van een rooms-katholiek kerkgebouw in Maastricht door de Armeens-apostolische parochie Surp Karapet (Johannes de Voorloper = Johannes de Doper). De lange inwijdingsdienst vond plaats op zaterdag 26 januari jl. en geschiedde o.a. door het zalven van een typisch Armeense stenen plaat (een zogeheten khatsjkar, 'kruissteen'). Ook het altaar van deze katholieke Christus Hemelvaartkerk viel het uitgebreide Armeense ritueel van een plechtige consecratie ten deel. Daarna vierde men samen de eucharistie.

Lees meer...

Alfons Brüning bijzonder hoogleraar

FOTO VOOR WEBSITE 066Afgelopen donderdagmiddag 24 januari hield professor Alfons Brüning zijn inaugurale rede bij gelegenheid van de publieke aanvaarding van zijn bijzonder hoogleraarschap in Amsterdam. De Katholieke Vereniging voor Oecumene kent de nieuwe hoogleraar in de eerste plaats als lid van haar hoofdbestuur en was bij de oratie aanwezig.

Lees meer...

Symposium over jonge Willebrands

Willebrands2Het Cardinal Willebrands Research Centre (CWRC) houdt op 25 april 2013 in Utrecht een symposium over de Nederlandse periode in het leven van kardinaal J. Willebrands. Willebrands heeft twee-derde deel van zijn leven in Nederland doorgebracht.

Lees meer...

Videoclips in Week van Gebed 2013

promo tv uitzending WvGfragmentZendtijd voor Kerken maakte ter ondersteuning van de Week van Gebed zes videoclips over het thema Wandelen met God. De clips tonen muzikale fragmenten van de openingsdienst uit de Paulusabdij in Oosterhout die op zondagochtend 20 januari werd uitgezonden. 

Lees meer...

Gebed voor de eenheid in Paulusabdij


Week van Gebed'Laten we elke dag bidden om eenheid. We hebben nog lang niet genoeg bouwstenen voor de eenheid aangedragen. We hebben nog lang niet genoeg obstakels voor de eenheid weggehaald. Laat ons bidden dat we ook zelf een instrument mogen zijn voor het herstel van de eenheid,' aldus mgr. dr. Hans van den Hende, bisschop voor oecumene, in zijn overweging in de openingsdienst van de Week van Gebed in de Paulusabdij in Oosterhout. 

Lees meer...

Hulp gevraagd voor christelijke vluchtelingen uit Syrië

Zafaran kruisIn het Syrisch-orthodoxe klooster Deir-uz-Zafaran bij Mardin in Oost-Turkije verblijven op het moment 25 Syrische staatsburgers – christenen – die de burgeroorlog in eigen land zijn ontvlucht. Dat is een fractie van de grote aantallen Syrische vluchtelingen richting Turkije. Dat zijn overigens vooral  moslims natuurlijk die de meerderheid van de lijdende Syrische bevolking uitmaken. Maar christenen zijn als minderheid die in zekere zin tussen hamer en aambeeld van regime en opstandelingen inzit, uitermate kwetsbaar. Reden voor velen onder hen ook te vertrekken.

Lees meer...

Hilde Kieboom en Kathleen Ferrier te gast in Den Bosch

Nederlands Hervormde Kerk den boschDonderdag 17 januari 2013 vindt er in 's-Hertogenbosch een oecumenische bijeenkomst plaats in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen (20 t/m 27 januari 2013). Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Classis 's-Hertogenbosch van de Protestantse Kerk in Nederland en het Bisdom van 's-Hertogenbosch. 

Lees meer...

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI