Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Blogs

Onder 'Nieuws & Blogs' treft u alle nieuwe items op de site aan. Bij 'Nieuws' vindt u de nieuwsberichten met betrekking tot de oecumene. 'Blogs' biedt bijdragen van verschillende bloggers over oecumenische ontwikkelingen en gebeurtenissen en in de categorie 'Favorieten' treft u de tien meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar aan.

Religie achter de voordeur vandaan

gerardrouwhorstSinds een aantal jaren wordt in Nederland een discussie gevoerd over de plaats van religie in het publieke domein. In dat kader wordt regelmatig het standpunt bepleit dat religie een privézaak is. Geloven doe je thuis, achter de voordeur. Anderzijds benadrukken veel gelovigen juist de betekenis die religies kunnen hebben voor de samenleving.

Lees meer...

Onder twee gedaanten

henk"Onder twee gedaanten ter communie gaan is niet toegestaan. Dit betekent dat de hostie niet meer in de wijn wordt gedoopt'. Deze woorden schreef een pastoor van ons aartsbisdom in het parochieblad. Als reden voor deze en andere bepalingen wordt aangegeven: “de zorg van de bisschop om de eenheid van de wereldkerk instand te houden en de waarde en betekenis van de H. Eucharistie”.

Lees meer...

Palestijnse theologie voor alle volkeren

Gied ten BergeDe Anglicaanse theoloog Naim Ateek is geen onbekende meer in Nederland. Vorig jaar trok hij tijdens een lezing in Nijmegen maar liefst 200 belangstellenden. Zijn bekendste boek, A Palestinian Cry for Reconciliation (2008) is nu in het Nederlands vertaald. Ateek biedt in “Roep om verzoening” een persoonlijke en theologische visie op de situatie van Palestijnse christenen en hun geweldloze verzet tegen de Israëlische bezetting.

Lees meer...

Tweede Didaskalíon afgesloten

EphremAfgelopen vrijdag 11 mei is op Kasteel Hernen bij Wijchen de tweede leergang van Didaskalíon~Oosters christendom en cultuur afgesloten. Naar grote tevredenheid, volgens de deelnemers. Een nieuw seizoen - het derde achtereenvolgende – staat al weer in de grondverf.

Lees meer...

Evangelische maatstaf in de gezondheidszorg

FredvanIersel1webIk vind het erg prettig om met u van gedachten te kunnen wisselen over uw praktijken en ervaringen in de gezondheidszorg. Mijn bijdrage aan deze middag heb ik gegoten in de vorm van een kort statement, bijna in de vorm van een column waarin ik focus op de bijdrage die  het evangelie zelf aan de zorg kan leveren. Maar voor de goede orde: u hoeft van mij in de setting van vanmiddag geen preek te verwachten, maar wel een reflectie op de vraag welk licht het evangelie en de katholieke sociale leer kunnen werpen op actuele uitdagingen in de gezondheidszorg.

Lees meer...

Bethlehem University - Baken van hoop

Geert

Deze week was de Palestijnse Anglicaanse priester en theoloog Naim Ateek in Nederland voor de presentatie van de Nederlandse uitgave van zijn boek Roep om verzoening. Het is een indrukwekkend getuigenis van geloof in de weg naar gerechtigheid en vrede én levert een scherpe analyse van de situatie. De weg naar  een rechtvaardige vrede in het Palestijns-Israelische conflict is lang. Mede daarom is het werk van de Bethlehem University van onschatbare waarde. Voor duizenden moslims en christenen in Palestina opent deze universiteit een toekomstperspectief.

Lees meer...

Oecumene - kans van slagen II

Geert

In Friesland, Groningen en Drenthe is het vuur voor oecumene echt niet gedoofd. Op de tweede avond van de oecumene-cursus die door het bisdom Groningen-Leeuwarden werd aangeboden en plaatsvond in 't Skûtsje in Heerenveen ging het over de praktische mogelijkheden om aan de verbondenheid tussen christenen en kerken gestalte te geven.

Lees meer...

Schmalkaldische Artikel

Brotterode Familiecentrum

Al meer dan veertig jaar bestaat er een hartelijke vriendschap tussen het bisdom 's-Hertogenbosch, de Protestantse Kerk van Zuid-Nederland en de Evangelische Kerk van Kurhessen Waldeck. Het contact ontstond eind jaren zestig op Duits initiatief. Ieder jaar vindt in de week van Pasen in Duitsland of Nederland een meerdaagse oecumenische ontmoeting plaats. Het is ieder jaar weer een boeiende en mooie ontmoeting.

Lees meer...

Oosterse Tweede Paasdag

Leo0web

Vandaag is het Sjam-en-Nessiem in de Koptische Kerk. Dat betekent in het Arabisch letterlijk ‘Opsnuiven van de zefier (een lichte westenwind)’ . Bijvoorbeeld de Koptisch-orthodoxe parochie van Utrecht viert deze dag, maar ook andere Koptische parochies elders in Nederland doen dat.

Lees meer...

Het is altijd pasen

Vijfentwintig jaar geleden schreven onze bisschoppen een brief met als titel: “Onze oecumenische opdracht, een prioriteit”. We zijn nu een kwarteeuw verder. Oecumene is nog steeds een prioriteit. Dat was het ook al voor Jezus lezen we in Johannes 17. We geloven in een kerk die de zichtbare eenheid van het Lichaam van Christus toont. Dat betekent niet dat we om dat doel te bereiken steeds op dezelfde voet door moeten gaan.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 2 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 3 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI