Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Blogs

Onder 'Nieuws & Blogs' treft u alle nieuwe items op de site aan. Bij 'Nieuws' vindt u de nieuwsberichten met betrekking tot de oecumene. 'Blogs' biedt bijdragen van verschillende bloggers over oecumenische ontwikkelingen en gebeurtenissen en in de categorie 'Favorieten' treft u de tien meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar aan.

Hervormingsdag (31 oktober) : Nostra maxima culpa

Hendro MunstermanOp verzoek van Ignis Webmagazine ("Tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving") schreef ik onderstaand artikel over de toenadering tussen katholieken en lutheranen en de gezamenlijke schuldbelijdenis die voor 2017 gepland staat. Mijn oorspronkelijke (te) lange versie werd (terecht) ingekort, maar stel ik hieronder toch integraal beschikbaar...

Lees meer...

De tussenmuur weggebroken (Ef. 2,14)

de muur is afgebrokenRondom het Israelisch-Palestijnse conflict kunnen ook in Nederland de spanningen hoog oplopen. Dit werd duidelijk bij de presentatie van de brochure De muur is afgebroken jongstleden zaterdag in de Bergkerk in Amersfoort. Ruim 100 mensen waren afgekomen op deze door Kairos Palestina en de Vrienden van Sabeel belegde presentatie. Beide stichtingen willen met deze brochure een bijdrage leveren 'aan een vernieuwend theologisch en politiek gesprek in kerken en christelijke kringen, waaronder ook politieke partijen'. 

Lees meer...

Oecumenische musicals in IJmuiden

edwardIJmuiden (gemeente Velsen) is een bijzondere plaats. Op een toch klein stukje Nederland zoveel verschillende bedrijvigheden. Natuurlijk de grote Oranjesluizen van het Noordzeekanaal en de Hoogovens, nu Tatasteel BV. Zowel de sluizen als de hoogovens zijn dag en nacht hoorbaar. Maar ook is er een heel apart visserij-kwartier. Verder gewone straten, winkels, wijken waarin de geschiedenis van IJmuiden te lezen valt: het stadje ontstond bij het graven van het Noordzeekanaal dat in 1876 geopend werd.

Lees meer...

Het belang van hermeneutiek

prof kattanHet ging afgelopen donderdag en vrijdag, 4 en 5 oktober 2012, te Beek-Ubbergen over hermeneutiek. Op een bijeenkomst van vakspecialisten (uit Nederland, België, Italië, Frankrijk en Iran), georganiseerd door het Instituut voor Oosters Christendom te Nijmegen en de Theologische Faculteit  van Leuven. Onder andere  oosters christendom stond op het programma. Reden voor mij mee te luisteren.

Lees meer...

Christenen Egypte, Syrië en politieke veranderingen

koptische monnikenDe politieke situatie in Egypte lijkt relatief rustig, die in Syrië niet. Beide landen hebben een belangrijke christelijke minderheid.
Gisteren (vrijdag 28 september) stond er in De Volkskrant een foto, twee pagina’s breed, van Syrische opstandelingen in het oude centrum van de Noord-Syrische stad Aleppo. Een stad met een grote christelijke bevolking. Het oude centrum heeft eeuwenoude christelijke kerken.Ik was de laatste 35 jaar vele malen in Syrië, waarvan drie keer in het mooie Aleppo.Die smalle straatjes van de foto herken ik. Zoveel herkenbaarheid brengt het Syrische conflict nog dichter bij me dan het al is. Hoe zit het met de christenen daar.? En in Egypte?

Lees meer...

Een betrouwbare overheid

FredvanIersel1webVoor de verkiezingen maakte Fred van Iersel zijn voornemen kenbaar om op deze site een aantal blogs te schrijven over de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Helaas kwam het er niet van. De verkiezingen zijn inmiddels voorbij en hebben het politieke landschap flink opgeschud. VVD en PvdA waren de grote winnaars. Door de nederlaag van het CDA is de invloed van de christelijke politieke partijen verder afgenomen. 
Op 17 september jl. sprak van Iersel op een bijeenkomst in Amersfoort over de vraag wat in onze seculiere tijd onder een betrouwbare overheid verstaan mag worden. Hij liet zich daarbij inspireren door de tekst uit 1 Sam.8,10-17. Hieronder volgt de volledige tekst van zijn lezing. (red.)

Lees meer...

Patriarch Kyrill voor verzoening in Polen

edwardGisteren is de patriarch Kyrill I van de orthodoxe kerk in Rusland, aangekomen in de Poolse hoofdstad Warszawa. Voor veel Nederlanders klinkt dit misschien als een mededeling over het bezoek van de voorzitter van bijvoorbeeld de Japanse voetbalfederatie aan Polen. Maar wie een beetje historische en kerkelijke achtergrond heeft, weet dat dit bezoek van groot belang is. In ieder geval heette de de Poolse president Komorowski het hoge bezoek hartelijk welkom. Nou ja, de tijd waarin koningin Juliana de oprichtingsbijeenkomst bijwoonde van de Wereldraad van Kerken in Amsterdam in 1948, die tijd ligt ver achter ons.

Lees meer...

Verkiezingen 2012: solidariteit als maatstaf


FredvanIersel1webIn de aanloop naar de verkiezingen schrijft prof. dr. Fred van Iersel een aantal blogs over de opvattingen van de politieke partijen op het gebied van solidariteit. In het eerste blog legt hij uit vanuit welke invalshoek hij naar de politiek en de programma's van politieke partijen kijkt (red).

Het is een belangrijke opdracht van de oecumene om zich niet alleen te bekommeren om de hereniging van de christelijke kerken of om routes daarheen, maar zeker niet minder  zich te bekommeren om een bewoonbare wereld. En dit is een wereld  waarin 'gerechtigheid en vrede elkaar kussen'.(Ps. 85:10). Oecumene is dan ook alleen serieus als ze ook dienst aan de wereldsamenleving omvat, als ze streeft naar een ordening van de wereldsamenleving die deze eenheid tot uitdrukking brengt.

Lees meer...

'Anti-thetische kapel' in Slot Wilhelmsburg

kapelHet symposium over de Schmalkaldische Artikelen werd gehouden in de grote zaal van het Slot Wilhelmsburg, een van de pronkstukken van de stad Schmalkalden. Het slot dateert uit de 16e eeuw en is geheel in zijn oorspronkele renaissance bouwstijl bewaard gebleven. In het complex bevindt zich ook een kapel die dateert uit 1590 en gebouwd is door Willem Vernukken. Het is een van de oudste en mooiste protestanste kerken in Duitsland: in een verticale lijn staan altaar, preekstoel en orgel.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 2 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 3 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI