Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Blogs

Onder 'Nieuws & Blogs' treft u alle nieuwe items op de site aan. Bij 'Nieuws' vindt u de nieuwsberichten met betrekking tot de oecumene. 'Blogs' biedt bijdragen van verschillende bloggers over oecumenische ontwikkelingen en gebeurtenissen en in de categorie 'Favorieten' treft u de tien meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar aan.

Pleidooi voor katholieke orthodoxie

mgr.de KorteMgr. Gerard de Korte voert al enige tijd een duidelijk pleidooi voor een katholieke orthodoxie. In oecumenisch verband zoekt hij ook de dialoog met orthodoxe stromingen in het Nederlandse protestantisme en met de evangelische beweging. Het Thijmgenootschap start dit jaar met een reeks bijeenkomsten over de relatie tussen theologie en kerk. De eerste was gewijd aan het thema 'Open orthodoxie'. Mgr. Gerard de Korte was een van de sprekers

Lees meer...

Geen veralgemenisering van de geestelijke verzorging!

FredvanIersel1webIn de gezondheidszorg loopt een discussie over de toelaatbaarheid van ongebonden spirituelen als geestelijk verzorgers. Deze zijn er al, maar hun positie en rol is onduidelijk. Onderstaande blog neemt in deze discussie stelling. Wie zelf geen godsdienst of levensovertuiging kan/wil kiezen, is ongeschikt om als geestelijk verzorger mensen op dit gebied te begeleiden in hun ontwikkeling/keuzes, want dit moet altijd ook vanuit een binnenperspectief gebeuren.

Lees meer...

FIlms van Malieveldbijeenkomst gepubliceerd

Kees SlijkermanVan de ontmoetingsdag Wij kiezen voor eenheid, 6 oktober 2012 met drieduizend christenen op het Malieveld in Den Haag, is een digitaal monument gemaakt. Eenentwintig korte en langere films op YouTube maken de geboden inspiratie blijvend toegankelijk.Mijn eigen inbreng in het programma was aan het einde van de dag een korte presentatie van vier visies op een weg naar christelijke eenheid, een uitwerking van wat ik leerde van Laurent Fabre, de stichter van Chemin Neuf (zie https://youtu.be/_CMYKw5rNyE).

Lees meer...

Katholieke kerk moet visie op ethiek en wetgeving onder de loep nemen

FredvanIersel1webBas Heijne ergert zich in de weekendeditie van NRC van 29 en 30 december aan de omfloerste toon van paus Benedictus over homoseksualiteit. Uit alle commotie blijkt dat de paus ook voor Heijne een ideaal projectiescherm is. Ongeïnformeerde kritiek van secularisten staat naast blinde loyaliteit van katholieken die beweren dat de paus niets heeft gezegd. In bijgaande bron is het  standpunt van de paus te vinden - inderdaad niet in de kersttoespraak tot zijn personeel, maar in zijn jaarlijkse verklaring over Wereldvredesdag, nu dus voor 1 januari 2013.

Lees meer...

Cultuur en religie

edwardIn Wrocław, in het "Edith Stein Huis", kwamen 's avonds 13 december een 24-tal mensen bijeen. Teksten van dominee Dietrich Bonhoeffer, Benno Jacob, Katharina Staritz en Edith Stein werden gelezen en besproken. Het was de derde bijeenkomst in een serie van vier. Deze keer ging het over cultuur. Wat zijn de opvattingen van cultuur (wereld, maatschappij, civilisatie) van deze vier verschillende theologen (lutheraans, joods, katholiek) die uit Breslau, nu Wrocław, afkomstig zijn?

Lees meer...

Eén maar anders

OmslagEMAHeeft de Kerk nog toekomst? En hoe staat het met de oecumenische opdracht? De zestien auteurs van de onlangs gepresenteerde bundel Eén maar anders twijfelen daar niet aan. Enthousiast en met overtuiging presenteren ze hun visie op de Kerk van morgen waarin ze (zich)zelf willen investeren.

Lees meer...

Europese Unie verdient Nobelprijs

FredvanIersel1webAartsbisschop Desmond Tutu beweert dat de EU de Nobelprijs niet verdient. Tutu heeft echter volstrekt ongelijk. Om drie redenen. Ten eerste een historische reden: Alfred Nobel was zelf een wapenindustrieel die pleitte voor massavernietigingswapens opdat de mensheid van het gebruik ervan af zou zien (en die zijn er nu net in Europa wel geweest!) Ten tweede is de EU voortgekomen uit de EGKS waarin aartsvijanden Frankrijk en Duitsland samenwerkten aan vrede door in elkaars economie te investeren. De Nobelprijs komt dus veel te laat. Ten derde is het huidige Europa militair eerder een tandeloze tijger met heel veel conflictbeheersingsmechanismes en voorts een zodanig verdeeld buitenlands beleid dat gezamenlijk agressief militair defensiebeleid onmogelijk is.
De conclusie: de EU heeft de Nobelprijs wel degelijk verdiend- als opvolger van de EGKS.

Bēt Drāshā bezoekt Ethiopisch-orthodoxe Tewahedo Kerk te Pernis

Iconostase PernisBēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis' maakte afgelopen weekend, 11 november jl., een zondagse gang naar een origineel oosterse viering ergens in Nederland. Najaar 2012 vindt het Leerhuis voor de zesde keer plaats, dit keer rond het thema 'De Liefde': Godsliefde, naastenliefde, broeder- en zusterliefde, erotische en mystieke liefde, liefde voor Israël en de Kerk, liefde voor Maria, gastvrijheid en vijandliefde. Oosters christendom gaat niet alleen over teksten, maar vooral over mensen. Vandaar zo'n oecumenisch bezoek. Gerrit van Osch, leerhuisganger, doet verslag van deze recente kerkgang. 

Lees meer...

Katholieken op weg naar verzoening

okkrkk9novHoewel rooms-katholieken en oud-katholieken dezelfde kerkopvatting hebben, blijft het moeilijk om de laatste stappen op weg naar het herstel van de volledige kerkgemeenschap te zetten. Er zijn nog enkele moeilijke hobbels die genomen moeten worden. In een volgepakt auditorium van het Museum Catherijneconvent vond op 9 november jl. een symposium plaats over deze verhouding die wel  als een 'interne familieruzie' wordt getypeerd.

Lees meer...

'We moeten elkaars kerken liefhebben'

GeertbRooms-katholieken (RKK) en evangelische christenen van de Evangelische Alliantie (EA) en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) zijn dit jaar met elkaar in gesprek gegaan over het gebed. Het doel van deze dialoog is om de geloofsbeleving in elkaars tradities op het spoor te komen en van elkaar te leren. Op 30 oktober jl. vond bij de Evangelische Alliantie in Driebergen een ontmoeting plaats waarop onder andere werd teruggekeken op de bijeenkomst Wij kiezen voor eenheid eerder deze maand op het Malieveld in Den Haag

Lees meer...

Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 2 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 3 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI