Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Blogs

Onder 'Nieuws & Blogs' treft u alle nieuwe items op de site aan. Bij 'Nieuws' vindt u de nieuwsberichten met betrekking tot de oecumene. 'Blogs' biedt bijdragen van verschillende bloggers over oecumenische ontwikkelingen en gebeurtenissen en in de categorie 'Favorieten' treft u de tien meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar aan.

Stap voor stap de weg van Jezus gaan (boekrecensie)

Rob van UdenKort geleden had ik onverwachts een dakloos meisje in huis. Ze vroeg me een Bijbel, waarin ze kon lezen. Ik wilde het haar niet moeilijk maken en gaf haar 'Stap voor stap, de weg van Jezus gaan' van Gerrit ten Berge. Ze nam het boek dankbaar aan en nestelde zich op de bank tegenover mij. Ze las in een redelijk tempo door het boek heen, legde af en toe het boek neer en staarde uit het raam, alsof ze iets wilde overdenken. Later vertelde ze dat ze geraakt was door de beschrijving van Jezus in een omgeving vol onbegrip. En ze las dat ze niet bang hoeft te zijn. Voor mij was het een prachtige aanbeveling van dit mooie boek.

Lees meer...

Rechten van inheemse volkeren op agenda Wereldraad

SpeckmannIris Speckman is een jonge theologe van de Algemene Doopsgezinde Societeit die als gedelegeerde aan de algemene vergadering van de Wereldraad deelneemt. In het bijzonder gaat haar aandacht uit naar het lot van de inheemse volkeren die ten onder dreigen te gaan. Ze vindt dat de Wereldraad zich hun lot moet aantrekken. Over de problematiek schreef ze op de site https://wccdutchmennonite.com onderstaande blog.

Lees meer...

Weblog Geert van Dartel - Busan 2013

Geert100Van 30 oktober tot 8 november vindt de 10e Algemene Vergadering van de Wereldraad van Kerken plaats. De Katholieke Vereniging voor Oecumene is er ook bij aanwezig. De secretaris/directeur, Geert van Dartel, houdt het volgende weblog bij:

 

 

Lees meer...

Weblog Henk van Doorn - Busan 2013

henkVan 30 oktober tot 8 november vindt de 10e Algemene Vergadering van de Wereldraad van Kerken plaats. De Katholieke Vereniging voor Oecumene is er ook bij aanwezig. De voorzitter van de vereniging, Henk van Doorn, houdt het volgende weblog bij:

   

 

Lees meer...

Nationale Synode - tweede zitting in Dordt zet in op eenheid

IMG 20131027 174107Vorige week vond in de Dordrecht de tweede zitting plaats van de Natonale Synode, een initiatief van oud-preses van de PKN, ds. Gerrit de Fijter. De Nationale Synode wil de eenheid in het Nederlands protestantisme versterken ten behoeve van een krachtiger geloofsgetuigenis in onze samenleving

Lees meer...

Bisschop Kawak: Wij willen geen christelijk ghetto in Syrië

2013-10-16 17.09.23Europa kan niet meer wegkijken van de vluchtelingendrama's in het Middellandse zeegebied. Ook helder wordt, dat onder die vluchtelingen veel Syriërs zitten, die naar Egypte trokken om de oorlog te ontlopen. Maar ook Egypte is voor hen niet meer een veilige plek. Overigens is de Middellandse zee niet de enige bedreiging in het vluchtverhaal.

Lees meer...

Drie manieren of aspecten van katholiciteit

Henk SchoonSinds zijn oprichting in 2011 vraagt het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) aandacht voor de katholiciteit van de Kerk. Middels een zogeheten Katholiek Appel dat in 2012 is verschenen doet het OFK een beroep op allen die de Kerk ter harte gaat om haar katholiciteit die te lijden heeft onder de verdeeldheid van de christenen, te herstellen. Onlangs, op 9 oktober 2013, deed paus Franciscus in zijn wekelijkse audiëntie een oproep om de Heer te vragen om 'ons meer katholiek te maken'.

Lees meer...

Syrië, de oorlog en de christenen

Siria mapDe Vredesweek 2013 werd gehouden van zaterdag 21 tot en met zondag 29 september. Dit jaar stond hij in het bijzonder in het teken van Syrië en de vreselijke burgeroorlog (sinds mrt 2011) daar. Met name op de twee zondagen in de Vredes'week' werd er in vieringen (meer of minder) aandacht aan het thema van de vrede besteed.

Lees meer...

Rijnlands denken en doen

FredvanIersel1web'Rijnlands denken en doen', de titel van het rapport van het CDA Friesland, alleen al klinkt als een wenkend perspectief. Het rapport laat zien hoe de Nederlandse samenleving en overheid kunnen worden opgebouwd als men 'van onderop' begint, met participatievan burgers. Als zodanig is het positief onderscheiden van de klassiek linkse interventionistische benaderingen van goed samenleven en tegelijk onderscheiden van het smalle liberalisme van de zelfredzame burger die door een op kerntaken gerichte overheid op zichzelf wordt teruggeworpen. Het Rijnlandse model heeft een probleemoplossend vermogen, zo blijkt, ook voor de sociale conflicten waarin onze huidige samenleving zich bevindt.

Lees meer...

Bēt Drāshā-team bezoekt Armeense kerk in Almelo

Gregorius de verlichterPrachtig in haar gebroken-witte kleur doemt de Almelose kerk in puur Armeense stijl voor onze ogen op. Aan de overkant van de weg, schuin links voor ons en net buiten de eigenlijke stad gelegen. Het Bēt Drāshā-team, in de personen van Aline Verbaas en Leo van Leijsen (ondergetekende), is op zijn bestemming aangekomen: de Armeens-Apostolische kerk van Sint-Gregorius de Verlichter in Almelo. Doel: een groepsbezoek van het Bossche leerhuis in het najaar voorbereiden.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 2 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 3 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI