Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Samen de Heer tegemoet

WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Blogs

Onder 'Nieuws & Blogs' treft u alle nieuwe items op de site aan. Bij 'Nieuws' vindt u de nieuwsberichten met betrekking tot de oecumene. 'Blogs' biedt bijdragen van verschillende bloggers over oecumenische ontwikkelingen en gebeurtenissen en in de categorie 'Favorieten' treft u de tien meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar aan.

500 jaar Reformatie - een kans

Fia tempelaar 200x189In de week na Pasen bracht ik als luthers CRO-lid een werkbezoek aan Marburg. Daar vond de jaarlijkse ontmoeting plaats van vertegenwoordigers van het Evangelische Bisdom van Kurhessen-Waldeck, het rooms-katholieke bisdom ’s Hertogenbosch en het Classicaal Regionaal Overlegorgaan (CRO) uit Brabant en Limburg van de Protestantse Kerk Nederland, dit jaar versterkt met mevr. Karin van den Broeke, preses van de landelijke Protestantse kerk.

Lees meer...

Berichten uit de woestijn 3

beginfoto 3Ds Paul zit sinds de laatste paasweek als protestants geestelijk verzorger in Snow City, een militaire basis in een Arabisch land, waar ook Nederlandse militairen (luchtmacht: piloten en grondpersoneel) ) gelegerd zijn.  Vanuit deze basis wordt een tegenweer geboden aan IS, dat nog altijd huis houdt in Syrië en Irak. Ds Paul stuurt om de zoveel tijd een bericht uit de woestijn, in principe elke week.
We hadden al 'gewaarschuwd' dat er wel eens vertraging kon optreden in de digitale communicatie en in het verschijnen op deze internetpagina. De laatste week waren er ineens een boel berichten tegelijk. We plaatsen ze hier achter elkaar. Daarom ook geen bericht (enkelvoud), maar berichtEN uit de woestijn.

Lees meer...

Bericht uit de woestijn 2

bedouin tents klSnow City, zondag 19 april 2015

Maandag 6 april jl. vertrok ds Paul, protestants geestelijk verzorger bij de krijgsmacht en als zodanig verbonden aan een luchtmachtbasis in Nederland, naar het Arabische Midden-Oosten. Daar bestrijdt de Nederlandse luchtmacht samen met andere landen IS, 'Islamitische Staat'.Paul neemt de geestelijke verzorging van het ondersteunend militair personeel voor zijn rekening. Iedere zondag doet hij verslag.

Lees meer...

Kerksluitingen

jaap van den doolDoor de vele kerksluitingen die nu en in de komende jaren aan de orde zijn, maken veel mensen zich zorgen over de toekomst van de Kerk. De Katholieke Vereniging voor Oecumene is geïnteresseerd in uw visie op de toekomst van de Kerk en in het bijzonder de missionaire opdracht en het belang van eenheid. Uw bijdrage over dit thema kunt sturen aan . Onderstaande bijdrage ontvingen we van J. van Dool (81, foto) uit Haarlem. Voor de toekomst van de Kerk is eenheid onontbeerlijk, stelt Van Dool.

Lees meer...

Bericht uit de woestijn 1

325px Syrian desert edited'I went to the dessert on a horse with no name...'

Het is maandag 6 april, in de paasweek. Ds Paul uit Den Bosch, protestants geestelijk verzorger bij de krijgsmacht en als zodanig verbonden aan een luchtmachtbasis in Nederland, vertrekt naar het Arabische Midden-Oosten. Daar bestrijdt de Nederlandse luchtmacht samen met andere landen IS, 'Islamitische Staat'. Paul doet de geestelijke verzorging van het ondersteunend militair personeel.

Lees meer...

'Pilgrimage from fear to dignity' - Oekraïne

DSC05037'Mensen denken niet dat ze dingen kunnen veranderen. De erfenis van de Sovjettijd doet zich nog steeds voelen in Oekraïne. Er is weinig vertrouwen in de politieke en maatschappelijk instituties.' Cinta Depondt van de vredesorganisaties Pax spreekt op de bijeenkomst van de stichting Communicantes in Tilburg over haar ervaringen in Oekraïne. Ze gaat er regelmatig naar toe om het contact met burgerinitiatieven te onderhouden.

Lees meer...

Dromen van een pelgrimage voor klimaatgerechtigheid

Jan MaasenAl gehoord van COP 21 Parijs? Nee? Tot voor enige dagen zei het mij ook niets. 'COP 21 Parijs' blijkt te staan voor 21e Conference of Parties. Eind 2015 komen gedelegeerden uit bijna alle landen in Parijs bijeen voor de volgende klimaatconferentie van de VN. Er moet een vervolg komen op het zogenaamde Kyoto-protocol uit 1997.

Lees meer...

Voor Syrische patriarch geen onderhoud met premier Rutte

Patriarch Mor Ignatius Afrem II Karim 493x300Volgende week brengt de Syrisch Orthodoxe patriach Aphrem II een meerdaags bezoek aan ons land. De patriarch is hoogste leider van de Syrisch Orthodoxe gemeenschap die wereldwijd ca. 3,5 miljoen gelovigen telt. In Nederland wonen ca. 25.000 Syrisch-orthodoxen voor het merendeel in Twente. Het St. Efremklooster in Glane is het geestelijk centrum van de Syrisch Orthodoxe Kerk in Nederland. Daar zal de patriarch verblijven.

Lees meer...

Als de diplomatie de overhand krijgt...

ArticleImages 59079 marinovich1Myroslaw Marynowitsch stuurde ons vandaag onderstaand artikel waarin hij zijn visie geeft op de opstelling van de Heilige Stoel in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Zijn kritiek is dat voor de Heilige Stoel de band met het Patriarchaat van Moskou zwaarder weegt dan het recht en de vrijheid van Oekraïne. Maar is dat wel goede en houdbare oecumene? Het artikel werd in het Engels gepubliceerd op de site van Oekraïens-Katholieke Universiteit van Lviv waaraan Marynowitsch al vele jaren verbonden is. Marynowitsch was in de jaren zeventig van de vorige eeuw actief in de mensenrechtenbeweging. Hij bracht ten tijde van Breznjev tien jaar in gevangenkampen door. Wij publiceren hier zijn bijdrage integraal in het Duits.

Lees meer...

Een theologie van pelgrimeren

Jan MaasenOp 16 januari 2015 hield Peter Schmidt de jaarlijkse Oecumenelezing van de Raad van Kerken in Utrecht. Die was gewijd aan het thema pelgrimeren vanwege de 'Pelgrimage van gerechtigheid en vrede' van de Wereldraad van Kerken. Schmidt bekende zelf weinig praktische ervaring met pelgrimeren en bedevaarten te hebben. Des te meer is hij thuis in Bijbel en theologie. Dat leidde tot een benadering van 'pelgrimeren', die dieper ging dan het weergeven van de wederwaardigheden tijdens een tocht naar een welbepaald heiligdom. Hij wilde vooral de theologische dimensie van pelgrimeren verkennen.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

09
dec
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 9 december 2020 organiseren de

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
 • Geert van Dartel zei Meer
  Het boekje is klaar en kan besteld worden bij het secretariaat van de Raad van Kerken 3 weken geleden
 • Ria Voet zei Meer
  Dag beste medewerkers van de Raad van Kerken en MissieNederland, het thema van de gebedsweek van... 3 weken geleden
 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  maandag 20 juli 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI