Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Samen de Heer tegemoet

WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

'Anti-thetische kapel' in Slot Wilhelmsburg

kapelHet symposium over de Schmalkaldische Artikelen werd gehouden in de grote zaal van het Slot Wilhelmsburg, een van de pronkstukken van de stad Schmalkalden. Het slot dateert uit de 16e eeuw en is geheel in zijn oorspronkele renaissance bouwstijl bewaard gebleven. In het complex bevindt zich ook een kapel die dateert uit 1590 en gebouwd is door Willem Vernukken. Het is een van de oudste en mooiste protestanste kerken in Duitsland: in een verticale lijn staan altaar, preekstoel en orgel.

 

 

 

Orgelconcert

Het houten pijpenorgel in de kapel, gebouwd tussen 1587 en 1589 door Daniel Meyer uit Göttingen is een van de oudste nog bespeelbare instrumenten van deze soort in Midden-Europa. De cantor van Schmalkalden, Andreas Conrad, speelt werken van componisten uit de 16e en 17e eeuw waaronder enkele stukken van de Jan Pietersz. Sweelinck. Muziek verbindt en overstijgt verschillen in leeropvattingen.

orgelpreekstoel

Na het concert is er gelegenheid om de kapel wat beter te bekijken. Wat als eerste opvalt is de preekstoel boven het altaar met daarop de afbeelding van Pinksteren met een prominente plaats voor Maria. Nog interessanter zijn de opschriften op de wanden rondom de kerk, veelal bijbelteksten. Maar wonderlijk genoeg ook enkele teksten van het Concilie van Trente. Waarom hier een citaat inclusief het 'anatema sit' staat kan niemand duidelijk maken. We houden het maar op een anti-thetisch element in een tegenover van bijbel en concilietekst. 

opschrift trente

Tentoonstellingen

Een bezoek aan het Slot Wilhelmsburg is een bezoek meer dan waard ook vanwege de bijzondere tentoonstellingen die te zien zijn: de permanente tentoontstelling gaat over de Reformatie in relatie tot het ontstaan van de Schmalkaldische Bund tot aan de Vrede van Augsburg in 1555. Daarnaast is er een bijzondere tentoonstelling te zien over Luther en de heksen. De these van deze tentoonstelling is dat er minder slachtoffers gevallen zouden zijn als men beter naar Luther had geluisterd. Tot ca. 1670 werden er door de rechters van de universiteit van Jena ca. 500 vrouwen ter dood veroordeeld op beschuldiging van hekserij, een bizarre geschiedenis die door de expositie Luther und die Hexen heel precies is gedocumenteerd.

Schloss Wilhelmsburg Schmalkalden

Volledige Agenda > 

02
okt
Catharinakerk Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  maandag 20 juli 2020
 • Lou Pinckaers zei Meer
  Mooi initiatief! maandag 11 mei 2020
 • Rene Heinrichs zei Meer
  Er is nog heel veel werk te doen. Mogen wij katholieken zichtbaarder worden in de bestrijding van... dinsdag 05 mei 2020
 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e vrijdag 27 maart 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI