Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Slide background

ZONDAG VOOR DE OOSTERSE KERKEN - 10 MEI 2020

DE WEG NAAR HET LICHT

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

'Anti-thetische kapel' in Slot Wilhelmsburg

kapelHet symposium over de Schmalkaldische Artikelen werd gehouden in de grote zaal van het Slot Wilhelmsburg, een van de pronkstukken van de stad Schmalkalden. Het slot dateert uit de 16e eeuw en is geheel in zijn oorspronkele renaissance bouwstijl bewaard gebleven. In het complex bevindt zich ook een kapel die dateert uit 1590 en gebouwd is door Willem Vernukken. Het is een van de oudste en mooiste protestanste kerken in Duitsland: in een verticale lijn staan altaar, preekstoel en orgel.

 

 

 

Orgelconcert

Het houten pijpenorgel in de kapel, gebouwd tussen 1587 en 1589 door Daniel Meyer uit Göttingen is een van de oudste nog bespeelbare instrumenten van deze soort in Midden-Europa. De cantor van Schmalkalden, Andreas Conrad, speelt werken van componisten uit de 16e en 17e eeuw waaronder enkele stukken van de Jan Pietersz. Sweelinck. Muziek verbindt en overstijgt verschillen in leeropvattingen.

orgelpreekstoel

Na het concert is er gelegenheid om de kapel wat beter te bekijken. Wat als eerste opvalt is de preekstoel boven het altaar met daarop de afbeelding van Pinksteren met een prominente plaats voor Maria. Nog interessanter zijn de opschriften op de wanden rondom de kerk, veelal bijbelteksten. Maar wonderlijk genoeg ook enkele teksten van het Concilie van Trente. Waarom hier een citaat inclusief het 'anatema sit' staat kan niemand duidelijk maken. We houden het maar op een anti-thetisch element in een tegenover van bijbel en concilietekst. 

opschrift trente

Tentoonstellingen

Een bezoek aan het Slot Wilhelmsburg is een bezoek meer dan waard ook vanwege de bijzondere tentoonstellingen die te zien zijn: de permanente tentoontstelling gaat over de Reformatie in relatie tot het ontstaan van de Schmalkaldische Bund tot aan de Vrede van Augsburg in 1555. Daarnaast is er een bijzondere tentoonstelling te zien over Luther en de heksen. De these van deze tentoonstelling is dat er minder slachtoffers gevallen zouden zijn als men beter naar Luther had geluisterd. Tot ca. 1670 werden er door de rechters van de universiteit van Jena ca. 500 vrouwen ter dood veroordeeld op beschuldiging van hekserij, een bizarre geschiedenis die door de expositie Luther und die Hexen heel precies is gedocumenteerd.

Schloss Wilhelmsburg Schmalkalden

Volledige Agenda > 

22
mrt
Utrecht
Dynamiek Stichting voor Cultuurhistorisch Onderzoek organiseert: Reis door licht en duisternis - Het mysterie van

08
mei
Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

10
mei
In het christelijk Oosten staan liturgie en spiritualiteit sterk in het teken van de verrijzenis. Een

05
juli
Utrecht
Wil je meer weten over oud-katholieke theologie? Ook in 2020 is er een summerschool “Old Catholic

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  De weggevallen zin is weer teruggekeerd. zondag 19 januari 2020
 • Idelette Otten zei Meer
  Onderaan pag. 47 is een zin weggevallen, nl.
  - van de Hervormde Kerk bleek te zijn en de termen... vrijdag 03 januari 2020
 • Geert van Dartel zei Meer
  Kunt u dat toelichten? woensdag 18 december 2019
 • ANONIEM zei Meer
  er zitten veel fouten in! dinsdag 26 november 2019
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI