Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Samen de Heer tegemoet

WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Fontys Theologie en Levensbeschouwing - medewerkersdag

workshop broodbakkenwebVoor de medewerkersdag van Fontys Theologie en Levensbeschouwing ontmoetten we elkaar 's ochtends om 10.00 uur op Wibautstraat 77 in Amsterdam voor bakkerij en maalderij Hartogs (vanaf 1896). De staf van Fontys slaagt er iedere keer weer in iets verrassends te bedenken om de creativiteit en het plezier van de medewerkers te prikkelen. Dit keer was dat een workshop broodbakken onder bezielende leiding van eigenaar Fred Tiggelman. Gestoken in een schort van wit plastic werden we onderricht in de geheimen van het broodbakken om vervolgens daarmee zelf aan de slag te gaan. Allemaal geslaagd.

 

Gastdocent

Vanaf november vorig jaar ben ik als gastdocent verbonden aan de Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing in Utrecht. De opleiding heeft weliswaar weinig studenten, maar scoort hoog wat betreft motivatie, kwaliteit en collegialiteit. Dit jaar heb ik in de module oecumenica, die bestaat uit 10 colleges van twee uur, veel aandacht besteed aan het werk van kardinaal Walter Kasper. Na enkele inleidende colleges over de geschiedenis van de oecumenische beweging en Vaticanum II zijn we ons gaan concentreren op de vruchten van de oecumenische dialogen die in het boek Een rijke oogst systematisch in kaart gebracht worden. De studenten waren leergierig en assertief en zijn alle drie geslaagd.

La VernaRob Hoogenboomweb

Een medewerkersdag is een mooie gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen en uit te wisselen. Deze dag stond ook in het teken van het afscheid van studentenpastor en docent spiritualiteit Rob Hoogenboom ofm die na zestien jaar afscheid neemt van Fontys. Bij gelegenheid van zijn afscheid vond een klein symposium plaats in het Franciscaanse centrum voor spirituele ontwikkeling La Verna dat op initiatief van Rob Hoogenboom tot stand is gekomen.

Medewerker en docent Chris Elzinga presenteerde de onderzoeksresultaten van zijn studie naar het profiel van de deelnemers aan de cursussen die in La Verna worden gegeven. Daaruit komt het beeld naar voren van mensen die op zoek zijn naar persoonlijke verdieping en inspiratie. Religiositeit en kerkbetrokkenheid van de deelnemers is minder sterk aanwezig. Elzinga benadrukte dat het succes van cursussen afhangt van de mate waarin deze aansluiten op de vragen van de deelnemers. Voor een Bijbelcursus of een cursus over de Franciscaanse traditie bestaat weinig belangstelling.

Kunst en spiritualiteit

Everdien Hoek sprak bij gelegenheid van de tentoonstelling Dreams of nature in het Van Gogh museum over kunst en spiritualiteit. Aan de hand van schilderijen van onder andere Kandinksy, Munch en Van Gogh legde ze uit wat het symbolisme in de kunst (eind 19e eeuw) kan betekenen voor mensen die op zoek zijn naar licht en inspiratie.

Volledige Agenda > 

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

09
dec
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 9 december 2020 organiseren de

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
 • Geert van Dartel zei Meer
  Het boekje is klaar en kan besteld worden bij het secretariaat van de Raad van Kerken 3 weken geleden
 • Ria Voet zei Meer
  Dag beste medewerkers van de Raad van Kerken en MissieNederland, het thema van de gebedsweek van... 3 weken geleden
 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  maandag 20 juli 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI