Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Eenheid in Verscheidenheid

Oosterse

Katholieke

Kerken

Zondag voor de Oosterse Kerken

15 mei 2022

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Oosterse Tweede Paasdag

Leo0web

Vandaag is het Sjam-en-Nessiem in de Koptische Kerk. Dat betekent in het Arabisch letterlijk ‘Opsnuiven van de zefier (een lichte westenwind)’ . Bijvoorbeeld de Koptisch-orthodoxe parochie van Utrecht viert deze dag, maar ook andere Koptische parochies elders in Nederland doen dat.

Sjam-en-Nessiem is de naam voor wat wij Tweede Paasdag zouden noemen. Want gisteren was het in de Koptisch-orthodoxe kerken maar ook in de meeste andere orthodoxe kerken Pasen. Dat is een week later dit jaar dan in de westerse kerken, protestantse en katholieke. Het feest van Jezus’ Opstanding is het afgelopen weekend in ons land in de vele parochies van Syrisch-orthodoxen, Ethiopiërs, Russen, Grieken en ook van orthodoxe Nederlanders uitbundig gevierd, in de paaswake ’s nachts en in de diensten op Eerste Paasdag overdag. Men groet elkaar in kerk en daarbuiten met ‘Christus is opgestaan’. De ander antwoordt ‘Hij is waarlijk opgestaan’.

Bij de oosters-orthodoxen, d.w.z. de orthodoxenvan de Byzantijnsetraditie zoals Russen, Roemenen, Grieken en Serviërs, heet Tweede Paasdag de ‘Lichtende Maandag’: het Licht van Pasen overstraalt alles. De liturgische vieringen in deze paasweek zijn ook echt anders van inhoud, vorm en sfeer dan elders in het kerkelijke jaar.

1-37 OpstandingDit alles om aan te geven: Pasen maakt alles anders, haalt de gewone gang van zaken a.h.w. overhoop. Alles straalt lichtheid en blijdschap uit.

Paasdatum

Waarom nu pas Pasen? Orthodoxe christenen hebben al eeuwen een andere berekening voor wanneer Pasen valt. Ook oosterse christenen die bij de katholieke kerk horen, vieren in sommige landen nu pas 

Pasen, zoals bijvoorbeeld in Oekraïne. Er zijn ook onafhankelijke kerken in het christelijk Oosten, zoals van de Assyriërs, de Fins-orthodoxen en de Armeniërs, die Pasen al een week geleden hebben gevierd, samen met de westerse christenen. Kortom, veelvormigheid alom.

Soms worden de verschillende paasdata als een probleem in de oecumene ervaren. Met name kan dit het geval zijn in het Midden-Oosten, waar de christenen van zowel oosterse als westerse tradities een minderheid vormen temidden van een islamitische meerderheid. Dan komt Pasen op verschillende data in de vaak gemengde huwelijken van christenen erg onhandig uit en geeft het ook een verbrokkeld getuigenis ten opzichte van de moslimse medeburgers. Maar men kan in de verschillende paasdata tevens iets positiefs zien: het herinnert ons eraan dat in heden en verleden locale kerken wel degelijk van elkaar afwijkende paasdata konden hebben zonder dat dit afbreuk deed aan de onderlinge geloofseenheid en aan hun volledige kerkelijke gemeenschap. Het herinnert ons er eveneens aan dat Pasen de altijddurende basis is van het christelijke geloof, die - weliswaar gebonden aan een bepaalde datum voor de viering ervan – zich niet laat vastpinnen op een bepaalde periode in het jaar.

Egypte

In Egypte is Sjam-en-Nessiem sinds mensenheugenis een nationale feestdag, zowel voor Koptische christenen als voor hun moslimse landgenoten. Hij is het begin van het voorjaar en gaat terug op een oud lentefeest van het faraonische Egypte. De Egyptische christenen hebben bij hun aanname van het Evangelie deze dag meegenomen in hun Koptische kerkelijk jaar en gekoppeld aan het Paasfeest. Christenen en moslims gaan picknicken en eten spijzen die typisch zijn voor Sjam-en-Nessiem. De verhouding tussen Kopten en (bepaalde extreme) moslims is al jaren gespannen in Egypte. Het is te hopen dat de vrede die Pasen voor alle mensen in zich bergt, blijvend gesymboliseerd zal blijven in de gezamenlijke viering van de oosterse Tweede Paasdag in Egypte door zowel christenen als moslims

(Foto: Koptische paasikoon, foto van dr. M. Immerzeel)

.

Volledige Agenda > 

28
juni
Drift 23.012 Utrecht
Masterclass met prof. dr. Urs von Arx Deze masterclass is een unieke kans om in gesprek te gaan op basis

28
juni
Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Met medewerking van: • Ds. Trinette Verhoeven - Classispredikant (Classis Utrecht), Protestantse Kerk in

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Islam send no message of peace or shalom to the people of the world only terror zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Christians in Syria Irak Libanon and Middle East total burning why can we build a new church in Saudi or Iran etc zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Armenia and Georgia borders protect by christian Putin or islam ottomania Erdogan? zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  First Roman Emperor Constant believe in Christ his words en Putin today? zaterdag 16 april 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI