Webinar: Samengeroepen om vredestichters te zijn

Vereniging
Vrede
Datum: wo 20 jan 2021 14:00 - 17:00

Locatie: Zoom

Het bevorderen van vrede en verzoening behoort tot de kern van een christelijke levenshouding. Hoewel de wens tot vrede op ieders lippen ligt, wordt onze wereld de hele geschiedenis door onverminderd door conflicten en oorlogen geteisterd. Ook vandaag. Doopsgezinden en Rooms-Katholieken gingen hierover in de jaren negentig met elkaar in dialoog. Het leverde een interessant rapport op dat nu opnieuw in het Nederlands is uitgegeven.

Over dit dialoograpport en de betekenis ervan voor de vredesinzet van de kerken houden we op woensdagmiddag 20 januari 2021 een Webinar waarvoor we u van harte uitnodigen

Programma

14.05   Prof. dr. Peter Nissen, Presentatie van het dialoograpport “Samengeroepen om vredestichters te zijn”

14.35   Prof. dr. Fred van Iersel, De vredesinzet van de Kerken tegen de achtergrond van het dialoograpport en de encycliek “Fratelli tutti”

15.15   informatieve vragenronde

15.30   Pauze

15.40   Drie reacties op de inleidingen

            Prof. dr. Peter-Ben Smit

            Dr. Fulco van Hulst

            Drs. Ineke Bakker

16.10   Gelegenheid voor vragen en gesprek

16.45   Afsluiting

Organisatie

Dit Webinar wordt georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Kerken in samenwerking met de leerstoel oecumenica van de Radboud Universiteit in Nijmegen, de leerstoel geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Sprekers

Drs. Ineke Bakker is voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad.

Dr. Fulco van Hulst is docent praktische theologie en ethiek in het pastoraat aan de Vrije Universiteit Amsterdam en verbonden aan het Doopsgezind Seminarium.

Prof. dr. Fred van Iersel is bijzonder hoogleraar Vredesvraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg.

Prof. dr. Peter Nissen is hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Prof. dr Peter-Ben Smit is bijzonder hoogleraar oude katholieke kerkstructuren vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht, hoogleraar contextuele bijbelinterpretatie aan de Vrije Universiteit en hoogleraar systematische theologie en oecumenica aan de Universiteit Bern.

Opgave

U kunt zich voor dit Webinar aanmelden via Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ontvangt u een link voor deelname aan het Webinar dat gehouden zal worden in Zoom.

Het dialoograpport “Samengeroepen om vredestichters te zijn” kunt u bestellen via Het kost € 10,-- plus verzendkosten.

 

                                                                                                       

 

Telefoon
073-7370026
Email
Website

 

Alle datums


  • wo 20 jan 2021 14:00 - 17:00