Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Webinar: Samengeroepen om vredestichters te zijn

Vereniging
Vrede
Datum: wo 20 jan 2021 14:00 - 17:00

Locatie: Zoom

Het bevorderen van vrede en verzoening behoort tot de kern van een christelijke levenshouding. Hoewel de wens tot vrede op ieders lippen ligt, wordt onze wereld de hele geschiedenis door onverminderd door conflicten en oorlogen geteisterd. Ook vandaag. Doopsgezinden en Rooms-Katholieken gingen hierover in de jaren negentig met elkaar in dialoog. Het leverde een interessant rapport op dat nu opnieuw in het Nederlands is uitgegeven.

Over dit dialoograpport en de betekenis ervan voor de vredesinzet van de kerken houden we op woensdagmiddag 20 januari 2021 een Webinar waarvoor we u van harte uitnodigen

Programma

14.05   Prof. dr. Peter Nissen, Presentatie van het dialoograpport “Samengeroepen om vredestichters te zijn”

14.35   Prof. dr. Fred van Iersel, De vredesinzet van de Kerken tegen de achtergrond van het dialoograpport en de encycliek “Fratelli tutti”

15.15   informatieve vragenronde

15.30   Pauze

15.40   Drie reacties op de inleidingen

            Prof. dr. Peter-Ben Smit

            Dr. Fulco van Hulst

            Drs. Ineke Bakker

16.10   Gelegenheid voor vragen en gesprek

16.45   Afsluiting

Organisatie

Dit Webinar wordt georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Kerken in samenwerking met de leerstoel oecumenica van de Radboud Universiteit in Nijmegen, de leerstoel geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Sprekers

Drs. Ineke Bakker is voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad.

Dr. Fulco van Hulst is docent praktische theologie en ethiek in het pastoraat aan de Vrije Universiteit Amsterdam en verbonden aan het Doopsgezind Seminarium.

Prof. dr. Fred van Iersel is bijzonder hoogleraar Vredesvraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg.

Prof. dr. Peter Nissen is hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Prof. dr Peter-Ben Smit is bijzonder hoogleraar oude katholieke kerkstructuren vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht, hoogleraar contextuele bijbelinterpretatie aan de Vrije Universiteit en hoogleraar systematische theologie en oecumenica aan de Universiteit Bern.

Opgave

U kunt zich voor dit Webinar aanmelden via Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ontvangt u een link voor deelname aan het Webinar dat gehouden zal worden in Zoom.

Het dialoograpport “Samengeroepen om vredestichters te zijn” kunt u bestellen via Het kost € 10,-- plus verzendkosten.

 

                                                                                                       

 

Telefoon
073-7370026
Email
Website

 

Alle datums


 • wo 20 jan 2021 14:00 - 17:00

Laatste lezersreacties:

 • Joma Hollaardt zei Meer
  Interessant stuk. Nu begrijp ik de essentie van Pinksteren. Ja , in een huwelijk krijgt eenheid... 2 weken geleden
 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI