Godsdienstvrijheid in het Midden-Oosten

Vereniging
Afbeelding_Leo_voor_uitnodiging_godsdienstvrijheid_en_website
Datum: vr 2 okt 2020 13:30 - 17:00

Locatie: Catharinakerk Den Bosch  |  Plaats: Den Bosch, Nederland

Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De oorlogsjaren hebben een zware wissel getrokken op de hele bevolking. Miljoenen ontheemden en vluchtelingen, immense schade aan de infrastructuur en de economie, armoede. Politiek is de situatie complex. De toekomst is uiterst onzeker.

Christenen

Ook de christelijke gemeenschappen van deze landen zijn door de oorlog zwaar getroffen. Vanuit de Katholieke Vereniging voor Oecumene hebben we contacten met de christenen in het Midden-Oosten proberen vast te houden, met name met Syrië, waar we dankzij enkele fondsen het werk van Caritas Syrië konden ondersteunen. Ook hebben we contacten met christenen in Egypte en Irak.

Godsdienstvrijheid in Egypte en Irak

Op de studiemiddag 'Godsdienstvrijheid in het Midden-Oosten' kijken we naar de situatie van godsdienstvrijheid daar aan de hand van twee landen: Egypte en Irak. Wordt godsdienstvrijheid daar gerespecteerd? Wat zijn de historische achtergronden van de huidige situatie? Hoe beleven de Kopten in Egypte de huidige situatie? Kunnen ze zich staande houden? Wat is hun toekomstperspectief? Irak is een ernstig verdeeld land. Hoe is het met de godsdienstvrijheid van christenen in het land als geheel gesteld en hoe is de situatie in Iraaks Koerdistan? Bij dit alles kijken we ook naar de vraag wat de situatie in de landen van herkomst betekent voor de mensen in de emigratie, m.n. hier in West-Europa, oosterse christenen die o.a. in Nederland een nieuwe toekomst opbouwen.

Sprekers

Dr. Jos Strengholt zal spreken over ‘Godsdienstvrijheid in Egypte’. Strengholt is anglicaans priester en journalist. Tussen 1987 en 2017 leefde hij het grootste deel van de tijd in Egypte.

Prof. dr. Herman Teule zal spreken over ‘Godsdienstvrijheid in Irak’. Teule is emeritus hoogleraar oosters christendom aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de KU Leuven.

Overige gegevens

Locatie: Catherinakerk, Kruisbroedershof 4, ’s-Hertogenbosch.

Datum en tijd: vrijdag 2 oktober a.s. van 13.30-17.00 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 13.00 uur.

Aanmelding via: .

Deelnamekosten van € 10,-- p.p. graag vooraf overmaken op rekening NL97 INGB 0000 8019 19 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene in Den Bosch o.v.v. ‘studiemiddag Godsdienstvrijheid’. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname.

 

Telefoon
073-7370026
Email
Website
Adres
Kruisbroedershof 4
Den Bosch, Nederland

 

Alle datums


  • vr 2 okt 2020 13:30 - 17:00