Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

‘Als God renoveert’ Expertmeeting parochievernieuwing

Overig
Als-God-renoveert-boek-en-leeswijzer-e1550661653406-1200x675
Datum: di 12 nov 2019 13:31

Locatie: Nieuwe Gracht 61 Utrecht  |  Plaats: Utrecht

4 studiemiddagen Als God renoveert.

Gelooft u dat het kan? Een bloeiende parochiegemeenschap waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden zich thuis voelen? Ja, zegt de Canadese priester James Mallon, en de eerste goede ervaringen met zijn boek Divine Renovation (Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei) in o.a. het Verenigd Koninkrijk en Duitsland laten deze hoop toenemen.

Als God renoveert is januari jl. in Nederlandse vertaling verschenen bij Adveniat. Om pastorale beroepskrachten te helpen om samen dit boek te bestuderen, te bespreken en toe te passen, organiseren Luce (verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST)) en het CPS voor de tweede keer vier studiemiddagen in Utrecht. De vier studiemiddagen in het voorjaar van 2019 waren met ruim 40 deelnemers uit heel Nederland – waaronder drie pastorale teams – binnen twee weken volgeboekt.

De cursus is bedoeld voor: stafmedewerkers van de bisdommen én pastorale beroepskrachten in het parochiepastoraat: priesters, diakens, pastoraal werkers/-sters. Kortom, diegenen die leiding geven aan parochies en bisdommen. De cursus staat tevens open voor bestuurders of catecheten die in een parochie of geloofsgemeenschap verantwoordelijk zijn voor parochievernieuwing en als zij samen met de pastorale beroepskracht aan de cursus deelnemen. Het verdient de voorkeur om met het gehele pastorale team aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Begeleiding: drs. Mirjam Spruit (stafmedewerkster bij het CPS) en Laura de Vries MA MSc (pastoraal werkster in twee parochies in het Aartsbisdom Utrecht).

De data van de studiemiddagen zijn: 17 september, 1 oktober, 29 oktober, 12 november 2019 te Utrecht.

Meer informatie, met ook een link om aan te melden, zie de website van Luce.

 

 

Alle datums


 • di 17 sept 2019 13:30 - 17:30
 • di 1 okt 2019 13:30
 • di 12 nov 2019 13:30
 • di 12 nov 2019 13:31

Laatste lezersreacties:

 • Lou Pinckaers zei Meer
  Mooi initiatief! maandag 11 mei 2020
 • Rene Heinrichs zei Meer
  Er is nog heel veel werk te doen. Mogen wij katholieken zichtbaarder worden in de bestrijding van... dinsdag 05 mei 2020
 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e vrijdag 27 maart 2020
 • Geert van Dartel zei Meer
  Dat kan. Stuur uw email adres s.v.p. naar dan sturen we het door aan... dinsdag 25 februari 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI