Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Christenen in het Midden-Oosten 

Het Midden-Oosten is de bakermat van het christendom. Vanaf de 1e eeuw van onze jaartelling is het christelijk geloof vanuit Jeruzalem en Damascus in alle windstreken verkondigd. De kerken in de landen van het Midden-Oosten zelf hebben door de eeuwen heen vanuit een minderheidspositie een belangrijke rol gespeeld in hun samenleving en cultuur. De laatste decennia is hun positie meer en meer onder druk komen te staan. In deze rubriek publiceren we artikelen over de situatie van de christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten die we langs verschillende kanalen ontvangen.

Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak

campagne logo syrie en irak 200x191De oorlog in Syrië en Irak is uitgelopen op een humanitaire ramp. Miljoenen mensen zijn gevlucht. Christenen en andere minderheden worden in hun voortbestaan bedreigd. Daarom organiseren kerken en christelijke organisaties van 1 februari tot 1 juni de campagne 'Hoop voor kerk in Syrië en Irak'. Deze campagne vraagt aandacht voor de rampzalige situatie in Syrië en Irak, in het bijzonder die van christenen en ook die van andere minderheden. Nederlandse kerken en christelijke organisaties willen dat er hoop blijft voor de kerk in Syrië en Irak, Ook de mensen in Syrië en Irak moeten in vrijheid hun geloof kunnen vieren. Kerken en christelijke organisaties roepen hun leden daarom op om mee te doen aan de campagne, en hun bezorgdheid duidelijk te laten horen: in prediking en voorbeden, in bladen, websites en social media. Ook kunnen zij gebruik maken van hun contacten met overheid en media.

Doet u mee? Laat ook uw bezorgdheid horen over de situatie van christenen in Syrië en Irak!

Bisschop Kawak: Wij willen geen christelijk ghetto in Syrië

2013-10-16 17.09.23Europa kan niet meer wegkijken van de vluchtelingendrama's in het Middellandse zeegebied. Ook helder wordt, dat onder die vluchtelingen veel Syriërs zitten, die naar Egypte trokken om de oorlog te ontlopen. Maar ook Egypte is voor hen niet meer een veilige plek. Overigens is de Middellandse zee niet de enige bedreiging in het vluchtverhaal.

Lees meer...

Syrië, de oorlog en de christenen

Siria mapDe Vredesweek 2013 werd gehouden van zaterdag 21 tot en met zondag 29 september. Dit jaar stond hij in het bijzonder in het teken van Syrië en de vreselijke burgeroorlog (sinds mrt 2011) daar. Met name op de twee zondagen in de Vredes'week' werd er in vieringen (meer of minder) aandacht aan het thema van de vrede besteed.

Lees meer...

Paus tijdens vigilie: het Kruis is Gods antwoord op geweld

paus franciscus 2Paus Franciscus is zaterdagavond ter afsluiting van de door hem uitgeroepen Dag van Vasten en Gebed voorgegaan in een avondwake voor de vrede in Syrië, het Midden-Oosten en heel de wereld. De vigilie vond plaats op het Sint-Pietersplein waar tienduizenden de paus in gebed vergezelden. Niet alleen katholieken, maar ook andere christenen, moslims en joden voelden zich door de oproep van de paus aangesproken. Zo nam Yaha Pallavicini, een moslimleider in Italië, met geloofsgenoten deel aan de wake.

Lees meer...

Gebed en vasten voor vrede in het Midden-Oosten

paus-boodschapDe Katholieke Kerk in Nederland sluit zich aan bij de oproep van paus Franciscus voor gebed om vrede in het Midden-Oosten en reikt hiervoor twee voorbeden aan.

"Oorlog leidt tot oorlog, geweld tot geweld." In scherpe bewoording heeft paus Franciscus uiting gegeven aan zijn pijn en bezorgdheid met betrekking tot het conflict in Syrië en hij vraagt de betrokken partijen en de internationale gemeenschap voort te gaan op de weg van de onderhandelingen.

Lees meer...

Kerken Midden Oosten waarschuwen tegen militarie interventie in Syrië

Moran Mor Ignatius Joseph III YounanPatriarchen en leiders van religieuze gemeenschappen van Bagdad tot Jeruzalem zijn fel gekant tegen een mogelijke raketaanval door de Amerikaanse marine op Syrië. De kloostergemeenschap Deir Mar Musa van de ontvoerde pater en regime-criticus Dall'Oglio is ook tegen militaire interventie.

Lees meer...

Westen doof voor christenen in Midden Oosten

hilarionMetropoliet Hilarion, een leidende persoonlijkheid in de Russisch-Orthodoxe Kerk, heeft 'onbegrip' geuit over het ontbreken van bezorgdheid in het Westen over de benarde positie van christenen in het Midden-Oosten.

Lees meer...

De hoop niet verliezen

oikoumeneDe onrust in het Midden-Oosten, de oorlog in Syrië en de grote vluchtelingenproblematiek laten kerken en christenen in het Midden-Oosten niet ongemoeid. In mei vond in Libanon een reeds lang geplande bijeenkomst plaats van de Raad van Kerken van het Midden-Oosten en de Wereldraad van Kerken. De conferentie gaf een verklaring uit over de presentie van christenen in het Midden Oosten die we hieronder publiceren

Lees meer...

Bericht uit Mardin

zafaran verdiepingAfgelopen maandag, 22 april, berichtten wij aan de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop Saliba Özmen van Mardin dat we vanuit onze actie 'Syrische vluchtelingen Mardin' € 4.500 hadden kunnen overmaken voor zijn vluchtelingenopvang in het klooster Deyrulzafaran. Zijn verbindingspersoon in Nederland, de heer Fikri Aygur, gaf ons de reactie uit Mardin door.

Lees meer...

Christenen MO centraal op studiemiddag

cross-crescentOp dinsdag 11 december jl.  hield het Instituut voor Oosters Christendom aan de Radboud Universiteit te Nijmegen de lezingenmiddag 'Christenen in het Midden-Oosten. Wat staat er op het spel?'. De lezingen waren in het kader van de tentoonstelling 'Oosters Christendom. Vroeger en Nu' die in de benedenverdieping van de Universiteitsbibliotheek van oktober tot en met december 2012 wordt gehouden. De lezingen gingen, zoals de titel van de middag aangaf, vooral over het nu.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
 • Vasílis zei Meer
  Na een goede voorbereiding altijd. Zoek contact met een parochie en de betreffende priester. Kijk... donderdag 21 december 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI