Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Groene theologie

9789492183804 groene theologie l LQ f.jpgDe afgelopen eeuwen heeft de mensheid ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit tot voor zeer kort met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is inmiddels zo vanzelfsprekend geworden voor iedereen die in onze cultuur opgroeit, dat we er zelden nog bij stilstaan.

9789492183804 groene theologie l LQ f.jpgTrees van Montfoort wilde aanvankelijk promoveren op een onderzoek naar theologie en duurzaamheid. Dat heeft ze uiteindelijk niet gedaan, omdat ze zich realiseerde dat ze een voor velen toegankelijk boek wilde schrijven over dit onderwerp. We mogen haar dankbaar zijn voor dit besluit. Want in haar begin mei verschenen boek biedt ze een gedegen en helder overzicht van academische discussies over geloof, schepping, verlossing, hoe die twee samenhangen, en de plek van de mens in de schepping. Dit alles tegen de achtergrond van klimaatverandering, snelle afname van biodiversiteit en de vervuiling van water, bodem en lucht. 

Van Montfoort delft diep in de Bijbelse bronnen om te ontdekken welke visie daarin naar voren komt op mens en schepping. Ze komt tot de overtuigende conclusie dat in de Bijbel niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.

Het boek biedt ook een overzicht en analyse van hedendaagse ecotheologie, zowel wereldwijd als in Nederland. Ze besteedt aandacht aan het werk van theologen en filosofen uit protestantse, katholieke en orthodoxe kerken. Ze gaat uitgebreid in op het denken van verschillende ecofeministische theologen. Want vrouwelijke theologen hebben vaak veel eerder en veel radicaler dan mannelijke theologen nagedacht over onderdrukkende vormen van geloof: onderdrukkend voor vrouwen, voor niet-westerse mensen, en zeker ook voor de natuur.

De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. ‘Groene theologie’ biedt stof tot nadenken over de eigen bijdrage en rol die theologie kan hebben bij het zoeken van een uitweg uit de ecologische crisis. ‘Groene theologie’ is om die reden eigenlijk verplichte kost voor elke theoloog of theologisch geïnteresseerde die in deze tijd iets relevants te zeggen wil hebben.

‘Groene theologie’. Trees van Montfoort. Uitgave: Skandalon. Prijs € 27,50 ISBN 978 94 92183 80 4

Volledige Agenda > 

08
nov
Grote Kerk in 's-Hertogenbosch
Op 1 oktober 1994 kwam Geert van Dartel als secretaris in dienst van de Sint Willibrordvereniging. Met

10
nov
Oecumene is een kostbare gave aan én opdracht in de 21e eeuw. Sinds het midden van de 20e eeuw is in de

12
nov
Nieuwe Gracht 61 Utrecht
4 studiemiddagen Als God renoveert. Gelooft u dat het kan? Een bloeiende parochiegemeenschap waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden

12
nov
Nieuwe Gracht 61 Utrecht
4 studiemiddagen Als God renoveert. Gelooft u dat het kan? Een bloeiende parochiegemeenschap waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden

25
nov
PTHU zaal VU
Klimaat en geloof. Hoe gaat dat samen? Daarover gaat het tijdens de Dom Hélder Câmaralezing 2019. Wat

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martin de Bruijn zei Meer
  Helaas is dat hoogkruis niet gebaseerd op een historisch betrouwbaar kroniekbericht (zie hierover... 1 week geleden
 • Teun van der Leer zei Meer
  Dank je wel Geert voor je heldere reactie. woensdag 04 september 2019
 • Marcel Poorthuis zei Meer
  Dat het de redactie niet is opgevallen zegt al heel wat over die 'spirituele oecumene'!
  Iets anders... dinsdag 27 augustus 2019
 • Idelette Otten zei Meer
  Waarde Geert
  ‘Waar het gesprek over zou moeten gaan’.
  Nieuwsgierig begon ik te lezen. Maar... maandag 26 augustus 2019

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI