Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Groene theologie

9789492183804 groene theologie l LQ f.jpgDe afgelopen eeuwen heeft de mensheid ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit tot voor zeer kort met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is inmiddels zo vanzelfsprekend geworden voor iedereen die in onze cultuur opgroeit, dat we er zelden nog bij stilstaan.

9789492183804 groene theologie l LQ f.jpgTrees van Montfoort wilde aanvankelijk promoveren op een onderzoek naar theologie en duurzaamheid. Dat heeft ze uiteindelijk niet gedaan, omdat ze zich realiseerde dat ze een voor velen toegankelijk boek wilde schrijven over dit onderwerp. We mogen haar dankbaar zijn voor dit besluit. Want in haar begin mei verschenen boek biedt ze een gedegen en helder overzicht van academische discussies over geloof, schepping, verlossing, hoe die twee samenhangen, en de plek van de mens in de schepping. Dit alles tegen de achtergrond van klimaatverandering, snelle afname van biodiversiteit en de vervuiling van water, bodem en lucht. 

Van Montfoort delft diep in de Bijbelse bronnen om te ontdekken welke visie daarin naar voren komt op mens en schepping. Ze komt tot de overtuigende conclusie dat in de Bijbel niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.

Het boek biedt ook een overzicht en analyse van hedendaagse ecotheologie, zowel wereldwijd als in Nederland. Ze besteedt aandacht aan het werk van theologen en filosofen uit protestantse, katholieke en orthodoxe kerken. Ze gaat uitgebreid in op het denken van verschillende ecofeministische theologen. Want vrouwelijke theologen hebben vaak veel eerder en veel radicaler dan mannelijke theologen nagedacht over onderdrukkende vormen van geloof: onderdrukkend voor vrouwen, voor niet-westerse mensen, en zeker ook voor de natuur.

De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. ‘Groene theologie’ biedt stof tot nadenken over de eigen bijdrage en rol die theologie kan hebben bij het zoeken van een uitweg uit de ecologische crisis. ‘Groene theologie’ is om die reden eigenlijk verplichte kost voor elke theoloog of theologisch geïnteresseerde die in deze tijd iets relevants te zeggen wil hebben.

‘Groene theologie’. Trees van Montfoort. Uitgave: Skandalon. Prijs € 27,50 ISBN 978 94 92183 80 4

Volledige Agenda > 

01
sept
Van 1 september t/m 4 oktober wordt in de kerken de periode voor de Schepping gehouden. Het Vlaamse

17
sept
Nieuwe Gracht 61 Utrecht
4 studiemiddagen Als God renoveert. Gelooft u dat het kan? Een bloeiende parochiegemeenschap waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden

19
sept
Landelijk Dienstencentrum PKN
Een studiemiddag van het WKO (oecumenisch Werkverband voor Kerkelijk Opbouwwerk) en de Dienstenorganisatie van

19
sept
Grote Kerk in 's-Hertogenbosch
Hierbij de aankondiging van het najaarsseizoen 2019 van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis in

28
sept
Ichtuskerk Amersfoort
Conferentie: Kerkmuren: zegen of vloek? Datum: zaterdag 28 september 2019, Ichthuskerk, Grote Haag 154 te Amersfoort 10.00-16.00 uur Thema: De kerk in

 

 

Laatste lezersreacties:

  • Leon Nelen zei Meer
    Ongelofelijk hoe weinig weerstand er tegen de ideeën is van "godsdienstexpertise" Armstrong is.... zaterdag 20 juli 2019
  • Geert van Dartel zei Meer
  • Geert van Dartel zei Meer
    Dan kunt u het beste even een mail sturen aan . het betreft een uitgave van een werkgroep... maandag 15 juli 2019
  • Diaken pablo zei Meer
    Graag had ik een gesprek met een verantwoordelijke ,als diaken heb ik interesse ! maandag 15 juli 2019

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI