Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Toekomstgerichte levensverhalen van Roma en Sinti

jan van der zandtp. Jan van der Zandt m.s.c. is landelijk coördinator van het pastoraat voor woonwagenbewoners in Nederland. Als geen ander kent hij deze gemeenschappen. In samenwerking met het Missionair Service Centrum in Tilburg nam hij het initiatief om ervaringen en verhalen van Roma en Sinti op schrift te stellen. Er zijn tot nu drie kleurrijke "levenswerkboeken" over Roma en Sinti in Nederland verschenen.

naamloosHet eerste levenswerkboek "Toen, nu en dan?" verscheen in 2015. Het gaat over de ervaringen van drie dertigers, die hun plaats in de Nederlandse samenleving proberen te vinden. Diverse aspecten komen hierin aan bod. De dertigers vertellen over hun ouders en voorouders, hun kindertijd, de wijze waarop verbintenissen tot stand komen, de jonge Romagezinnen, de omgang met geld, schulden en armoede, het zoeken naar werk, het probleem van discrimintatie, de betekenis van religie en de lange weg naar integratie. 

De ervaringen worden op een directe en toegankelijke manier verteld. Zondere opsmuk. Duidelijk is dat in de wijze van leven van Roma en Sinti zich in vergelijking met de vorige generaties grote veranderingen hebben voorgedaan, zij het dat ook de jonge generatie zich veelal nog steeds aan de rand van de samenleving bevindt. De hoop van de dertigers is, dat hun kinderen het beter zullen hebben dan zij zelf: "Ook al schiet ze er zelf bij in, als moeder is ze vastbesloten om de derde generatie Roma in Nederland alle kansen te geven die de andere twee niet of te weinig kregen. Goed onderwijs, een beroep, werk, geen uitkering, geen schulden. Het zal anders en beter worden voor haar kinderen. Daarvan is ze overtuigd. Bijna als blijk van haar gelijk, komt op datzelfde moment haar dochtertje vrolijk kwebbelend de trap af met in haar armen enkele poppen. 'Kijk', wijst ze, 'ze loopt er de hele dag mee rond. Poppen heb ik nog nooit in mijn leven gehad. Zij speelt met twee.'

Verleden

verleden nog zo dichtbij"Het verleden is nog zo dichtbij" is de titel van het tweede levenswerkboek. Hierin gaat het op de eerste over herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. 'Wij hebben alle drie, vanaf het begin van ons leven, de angsten van onze eigen moeder ervaren: "Mama heeft op een onmenselijke wijze drie zussen met hun gezinnen in Auschwitz verloren." Als wij in onze gesprekken hierover spreken, is het alsof we omzien, alsof we achterom kijken en zo mama nog altijd in haar angstige ogen kijken. Het verleden is nog zo dichtbij."

Het boekje handelt verder over de grote problemen die Roma en Sinti ondervinden bij de integratie in de Nederlandse samenleving. Tot overmaat van ramp misten ze vanwege gebrek aan informatie de mogelijkheid om een beroep te doen op de Weg uitkering Vervolgingsslachtoffers 1940-1945.

 

Werken aan de toekomst

werken aan de toekomst 199x300Het derde boekje met de titel "Werken aan de toekomst" kwam tot stand tijdens de bijeenkomsten rond projecten voor bijscholing van kinderen. Tijdens deze bijeenkomsten vertelden de vrouwen over hun leven van alledag. Jan van der Zandt bracht daar een thematische ordening in aan: leven op een woonwagencentrum, onderwijs van onze ouders, Sintitaal, stress, geloof, als de één lijdt, lijden we allemaal mee, eenzaamheid, muziek en de positie van de vrouw.

In het eerste deel van het boekje is een tekst opgenomen van p. Antoon Eggink m.s.c. over de geschiedenis van de Sinti. Eggink geeft een inkijkje in de herkomst van het Sintivolk, hun cultuur en taal. 

Het doel van deze publicaties is om de onverschilligheid jegens de Sinti-cultuur, muziek en taal te veranderen in positieve belangstelling en echte betrokkenheid. Dat kan inderdaad het beste door Roma en Sinti zelf over hun leven te laten vertellen en hun waardigheid te respecteren. Het openingswoord van dit derde deel getuigt daarvan: "Wij zijn trots op onze cultuur, muziek en woonwagens. In dit boekje vertellen wij hierover. Onze ouders en voorouders zijn ons voorbeeld. De Tweede Wereldoorlog is voor onze ouders en grootouders een dieptepunt geweest. Velen van hen hebben na die vreselijke oorlog het vertrouwen in de samenleving verloren. De trots van het eeuwenoude Sintivolk te zijn, hielp hen verder. Wij zijn de derde generatie van degenen die de oorlog hebben overleefd. Wij helpen onze kinderen, de vierde generatie, verder. Wij zijn de jongere generatie Sinti en doen er alles aan om in de voetsporen van onze ouders te treden en samen in vertrouwen aan de toekomst te werken. Alleen zo kunnen we de Sinticultuur behouden en overdragen op onze kinderen." 

De publicaties voor € 5,-- per stuk (ex. verzendkosten) te bestellen bij het Pastoraat Woonwagenbewoners (PWN), email of tel. 073-7370223

Volledige Agenda > 

20
jan
Zoom
Het bevorderen van vrede en verzoening behoort tot de kern van een christelijke levenshouding. Hoewel de

24
jan
Doopsgezinde Kerk Den Haag
Recent verscheen de goed ontvangen biografie Johannes Willebrands. Een leven in gesprek bij uitgeverij

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

 

 

Laatste lezersreacties:

  • Everard de Jong zei Meer
    Kan niet wachten er in te gaan lezen! Dank voor de heldere beschrijving! vrijdag 27 november 2020
  • Siem zei Meer
    Ik ga dit boekje bestellen. vrijdag 06 november 2020
  • Geert van Dartel zei Meer
  • Geert van Dartel zei Meer
    Het boekje is klaar en kan besteld worden bij het secretariaat van de Raad van Kerken dinsdag 06 oktober 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI